داستان مکرر ما و گوش های نا شنوا – ( ضیاءمصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )آسیب های اجتماعی ناشی از جهل و نا بخردی حکومت همراه با فساد گسترده در میان متولیان نظام حود محور – مسایل اجتماعی سیاسی در پی می آورد .
با زبان آمار و ارقام :سالانه حداقل ۶۰۰ هزار نفرمحکوم به زندان می شوند و ۱۱ میلیون حاشیه نشین داریم ،در بعضی نقاط نرخ بیکاری به ۶۰ در صد می رسد۳۶در صد ازدواج ها به طلاق منجر میگرددو ۳۰در صد زندانیها معتاد می باشند ،از همه عجیب تر اینکه قوه قضائیه تعداد زندانی های ازاد شده یا در مرخضی به دلیل شیوع کرونا راتا کنون ۱۰۰ هزار نفر عنوان کرد …
تعداد واقعی در بند شدگان به دلایل مختلف و نمونه آمار فوق نشانی از شرایط اجتماعی ایرانمان تحت مدیریت جماعت تنگ پندار مدعی ام القرائی دارد و حدیث مفصل خواندن را ….
عدم اعتما د و انشقاق اجتماعی : رضایت مندی ، خلاقیت و امید به آینده را مختل ….سیستم بنیا ن گذارده شده بر عدم تخصص و بی اعتناء به منافع ملی – تمرکز اختیارات بدون پاسخگوئی و حیطه نا محدود آن همراه با تفویض مسئولیتها به گروه رانتی خود محور فاقد صلاحیت و….
مناسبات وروش های اصو لی اجتماعی را نا بسامان و نظام حاکم با این عملکرد وبه تبع آن بوروکراسی آلوده به فساد موجود در همه موارد بدون بازده میماند که نیازی به تشریح آن نیست و همگان به چگونگی ها وقوف کامل دارند .
نگا رنده فارغ از آثار بسیار گسترده شیوع کرونا و نحوه و دلایل تاخیر در اعلام آن و عواقبی که دامن ملت را از هر لحاظ گرفته وبتبع آن هزاران مشکل دیگر پیش روی مردمان دیده میشود ….در این اولین نوشته سال جدید با تحلیلی مختصر همراه با پیشنهاد، سعی دوباره ای مبذول میدارد به این امید که برود برسنگ :
*روحانی میگوید :« عدم مدیریت درست و بی توجهی مطلق به توازن منطقه ای نابسامانی ها را به ارمغان آورده….و این ها همه حاصل دخالتهای دشمنان می باشد ( نقل به مضمون )
*لاریجانی گفته : موضوع بسیار مهم و حساس اینستکه بخشی را مجلس با همین کم و کیف در روزهای پایانی این دوره لازم بود ریل گداری کند و نیاز به عزم ملی که باید برابر برنامه ششم اجرائی گردد.
* ظریف در پیام نوروزی خود چنین میگوید : ما برای مبارزه با تحریم و کرونا نیازمند یک خانه‌تکانی ذهنی هستیم. این مبارزه لزوم نوسازی در شیوه حکمرانی را به ما آموخت‎…..
که نگارنده این کلام را از دیپلمات برجسته نظام قابل تفسیر میبیندو از همه مهمتر اینکه وی« با درایت تمام در خور » با وزیران خارجه کنیا، بلغارستان و نیجریه تلفنی درباره مشکلات فراگیر کرونا و نقش مخرب تحریم‌های ظالمانه آمریکا گفتگو کرد!!
*و بالاخره نمایندگی ایران در سازمان ملل متحداعلام نموده : تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی مانع رسیدگی بهتر به مشکل همه‌گیری ویروس کرونا بوده و از جامعه جهانی خواست آمریکا را به برطرف کردن سریع تحریم‌ها وادار سازند….
البته دیگران هم به نوبه خود فرمایشاتی داشته اند و تصور میکنند نا رسائی هامحصول شرایط ویژه امروز بوده وآقایان معلولند وباور ندارند آنچه اشاره کرده اند نمونه ای از نحوه بازدهی مدیریت دست
اند رکاران و حاصل عملکرد تمامی اعوان و انصار خود آنان بطول ۴ دهه می باشد…مجموعه ای معتاد به شهوت کلام ،متکلم وحده و متکی به زر ، زور و تزویر که با قصد بهره برداری از شرایط ویژه دست پیش گرفته اند .
بعد از انتخابات بیاد ماندنی دویم اسفند با بی توجهی به پیام قوی ملت -آنهم در پی خانه نشین بودن مردمان در این ایام ،با حسن استفاده از فرصت « با تعریف خود » عجز و لابه سر داده اند که بیایید به تحریم ها خاتمه دهید …انگار که اسباب و علل تحریم ها را زدوده و با تعاریف و ضوابط حکومت داری بین المللی هماهنگ شده اند.
وزیر اطلاعات دولت کارپرداز روحانی بکرات حتی اخیرا از نقد و نقاد بخوبی یاد کرده و آنان را خیر خواه جامعه ، مستقل و غیر وابسته و بدون سوء نیت دانسته و حمایت آنان را به جای برخورد و تذکر توصیه کرده ….ودر همین رابطه قبل از همه دست به دامان دگر اندیشان دلسوز و آگاه مستقر در کشورشده و از آنا ن برای ارایه راه حل برون شد از این وضعیت بغرنج ،مدد طلبیده است .
ملیون ایران از گذشته های دور شاهد آنچه که گاه و بیگاه از سر استیصال از رسانه های سیستم گزارش میشود بوده و در مقالات ، اطلا عیه ها و سر گشاده ها ی خود طی سنوات راه حل برون شد از این مخمصه ها را مطرح و زنگ خطر را بصدا در آوردند .
در هر حال و در شرایطی که جای سخن بسیار است می گوییم و باور داریم که راه غلبه بر معضلات خود ساخته با القاء دشمن پروری ، طرد دلسوختگان این آب و خاک که از باد و باران نیایش گزند و….شدنی نیست .
ایرانیان با فرهنگ غنی خود و نفی هر گونه تحجر و واپس گرائی …. از طریق ایجاد فضای بازسیاسی ،توجه به آزادی های مصرح در همین قانون اساسی با همه نقایص و جلو گیری از بذل و بخششهای خاص مادی در داخل و خارج و قرار گرفتن پاک اندیشان آگاه در مسئولیتها ی کلیدی ،برسم وظیفه ای ملی پای به عرصه خدمت به میهنشان خواهند نهاد …..
ملت با عدم مشارکت در انتخابات دوم اسفند ،شعورکامل ، دقیق و مناسب سیاسی خود را بدون هزینه در بهترین موقعیت نشان داد ،با پر هیز و ممانعت ازهر گونه حرکت خلاف عرف و قوانین شهروندی و اجتماعی با تاکید بر حفظ سرمایه های ملی و زیر ساختها …نظر خودرا با صراحت در سطح جهان با مدد رسانه های انبوه در دسترس بیان کرد ..
از سوی دیگر ضرورت انتصاب افراد برمبنای شایستگی بدون رابطه بقول حضرت علی در تعریف عدالت «هرچیز در جای خود » و باور اینکه همه متخصصین واقعی با آگاهی از علوم روز و مطالعات علمی …متعهد ترین ها یند ،اعتقاد به ضرورت اجرای سیستم پاسخگو یی و اصل مسلم تشویق و تو بیخ مد یر ان منصوب بر مسیولیتهای کلیدی ، نظارت و ارزیابی مستمر بر بازده متولیان اجرایی دارای اختیارات وسیع که دستی باز بر صرف بودجه مملکت دارند وسایر نکات مندرج در کتب مدیریت که صرفا در دانشگاهها تدریس میشود و….داشته ،در انتظار میمانند و نمونه موارد بیان شده را رافع مشکلات عدیده بر جای مانده برمیشمرند و تاکید دارند : شرایط موجود ره آورد بی دقتی ها ، خود محوری ها ، القاءترس و نگرانی از نفوذ دشمن خیالی و دلهره از سپردن کار به جوانان مستعد ، فرهیخته ، اندیشمند ، خیر خواه ، میهن دوست ، متفکر ،تحصیل کرده و آشنا به علوم روز می باشد .
لغو کلیه امتیازات تحصیلی ،شغلی ، اعتباری با عنوان سهمیه وپرهیز از سختگیری های غیر منطقی و افراطی بی حاصل که هیچگونه اثرمثبتی را تا کنون نداشته وگزارشات علنی و خصوصی اخیر مبین آن ،سلب همه امتیازات غیر اصولی که بر مبنای قوانین ساخته و پرداخته شده در این جهت بوده و براساس فاکتورهای غیر منطقی و علمی وضع شده اند نیز در این رابطه قابل ذکر است .
طبعا این نگرش احساس مسیو لیت اجتماعی ،پویایی ، خدمت به جامعه با مفهوم واقعی ،خلاقیت ،ممانعت از فرار مغزها ، ثبات و آرامش اجتماعی را بدنبال دارد .
آنجه که امروز نیاز مند آنیم و برای برون رفت از مشکلات خود ساخته باتعریف علمی آنهم به میمنت سال جدید باید انجام دهیم تا ارتباطات معقول بین المللی ، بالا رفتن ارزش پول ملی واعتبار ایران وایرانی و منزلت انسانی را بدست آوریم انجام نکات عنوان شده بر مبنای واقعیتها و حقایق می باشد و از غیر آن با ید بشدت پرهیز کنیم .
تاکید می شود برخوردعلمی بدون شعار و گزافه گوئی به روال کشورهای در حال توسعه هم جوار ….مشکلات را کاهش میدهد و ادامه توهم ، توسعه عوام فریبی و روشهای دیکته شده تکراری بی اثر و….نا بسامانی ها را تشدید می نماید .
بقول حافظ «وظیفه من گفتن است وبس »
هر چند کوشش ملت در رفع جهل و ستم حاکم نبایستی تحت الشعاع شرایط ویژه روز قرار گیرد که خوب گفته اند : به جز از کشته ندروی .
با شادباش نوروز باستانی وآغاز سال نو همراه با آرزوی کاهش سختی ها و نا ملایمات بسیار .. که در پی ظلم و نا بخردی های فاحشی که در سال ۹۸ برملت ستمدیده گذشت ….جای تبریکی نمی ماند .

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است