خلیج پارس، خلیج پارس است – نامه اعتراض به وزیر خارجه کانادا / کورش زعیم


zaim-k6

عالیجناب آقای جان برد
وزیر امور خارجه کانادا
اوتاوا، اونتاریو، کانادا
درباره: خلیج پارس، خلیج پارس است

آقای وزیر گرامی،

عطف به سخنرانی اخیر شما در اتاق بازرگانی ایالات متحده امریکا، که در آنجا شما به خلیج پارس با نامی نادرست اشاره کردید، با فرض اینکه یک وزیر خارجه باید آگاهی بسنده از تاریخ و جغرافیا داشته باشد، کاربرد عمدی شما از یک نام جعلی یک توهین به ملت ایران برداشت شده است.

در حالیکه نمیتوان انتظار داشت که همه سیاستمداران تاریخ و جغرافیای جهان را بدانند، برای یک وزیر امور خارجه یک اجبار است. یک جمله از دهان شما نشانگر سیاست رسمی دولت شما تلقی می شود.

اگر شما ترجیح می دهید یک نام بین المللی را که به کهنسالی تاریخ بشر است عوض کنید، شما به ملت خود مدیون هستید که دلیل آن را توضیح دهید. مردم شما حق دارند بدانند که چرا شما تصمیم گرفته اید یک نام پذیرفته شده جهانی را که حتا در نقشه ها و کتابهای درسی کانادا ثبت شده، نامی که در نقشه های نظامی و جهانگردی برای سه هزاره درج شده، و همچنین نام رسمی در سازمان بین المللی دریانگاری و سازمان ملل متحد و نزدیک به همه کشورهای جهان است عوض کنید.

در حالیکه ما مردم ایران دوست داریم باور کنیم که این فقط یک اشتباه غیرعمد بوده، یا توسط یک مشاور یا لابی بداندیش القاء شده، یا حتا ترفندی برای تشویق برخی کشورها برای بازرگانی بیشتر با کانادا بوده، پوزشخواهی شما از ملت ایران ضروری است. شما پیش از اینکه بر ملت ایران پشت کنید، بایستی پیش بینی روابط آینده و فرصت های بازرگانی با ایران هم می کردید. حافظه ایرانیان طولانی است.

با گرامیداشت،
کورش زعیم
هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران- ۳۰ ژانویه ۲۰۱۴ – ۱۰ بهمن ۱۳۹۲


Honorable Mr. John Baird
Minister of Foreign Affairs
Ottawa ON, Canada
Subj.: The Persian Gulf is Persian GulfDear Mr. Minister,

In reference to your recent speech at the U.S. Chamber of Commerce, where you mentioned the Persian Gulf by a wrong name , assuming that a Foreign Minister must have sufficient knowledge of history and geography, your deliberate use of the misnomer was taken as offensive by the people of Iran.
While one cannot expect that all politicians know world history and geography well, for a Foreign Minister it is a must. A word from your mouth signifies official State policy.

If you prefer to change an international name as old as human history, you owe it to your people and the world to explain the reason. They have the right to know why you have decided to misname an internationally accepted name recorded even on Canadian maps and textbooks, a name used on world military and travel maps for three millennia, and also the International Hydrographic Organization, the United Nations and just about every country around the world .

While we the people of Iran would like to believe that this was only an unintentional mistake, or prompted by a mischievous advisor or lobby, or even a ploy to encourage certain countries to do more business with Canada, an apology to the Iranian nation would still be in order. You should have also foreseen future relations and trade opportunities with Iran before turning your back to us. Iranians have long memory.

Respectfully,
Kourosh Zaim, Member
Iran National Front Central Council
Tehran – Jan. 30, 2014

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است