خدایا این سرزمین را از دروغ مصون بدار- جمال درودی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران


دوست وهموند عزیزم جناب آقای ضیاء مصباح ، نامه جنابعالی را با عنوان « گذری ونظری » را خواندم ، این نامه ازاهمیت ویژه ای برخوردار بوده ولی متاسفانه قلب واقعیت ها شده لذا من با تمام احترامی که برای شما قائلم نمیتوانم مطالب مندرج در آن را تایید کرده ودر رابطه با آن سکوت اختیار کنم . وازشما که درتمام مراحل حضور داشتید انتظارچنین برداشتی را نداشتم . البته اطمینان دارم که این نظریات شخص شما نبوده بلکه نظریات وخواسته های آقای دکتر موسویان است که در نامه شما منعکس شده ، درهرصورت وظیفه خود میدانم برای روشن شدن افکارعمومی مخصوصا همفکران عزیزم درجبهه ملی ایران بار دیگر به گذشته ای نه چندان دور اشاره داشته باشم.

برای چندمین بارازطرف شادروان ادیب برومند ازاعضا شورا دعوت شد که درروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت در جلسه شورا شرکت کنند ،این جلسه بعلت عدم حضوراکثریت اعضا رسمیت نیافت ، فردای آن روز آقای موسویان طی مصاحبه ای با رسانه ها اعلام کردند :« … نیروهای امنیتی با تماس تلفنی وتهدید به بازداشت اعضا جبهه ملی مانع برگزاری جلسه شورا شدند .».

شگفتا … !

پس ازگذشت دو روزبا مذاکرات وتوافق هایی با مقامات امنیتی اجازه برگزاری جلسه شورا درروز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ را گرفته شد .

در ابتدای جلسه آقای ادیب اظهار داشتند دستور جلسه برگزاری انتخابات است من اعتراض کردم و گفتم طبق اساسنامه باید انتخابات در یک جلسه قبل اعلام شود .آقای ادیب با عصبانیت گفتند : من با هزار ترفند وزحمت پس از مدتها توانستم این جلسه را تشکیل دهم بنابراین در این جلسه انتخابات هیات های داخلی وشورا انجام خواهد شد وهیچ کس حق خروج ازجلسه را ندارد تا پایان انتخابات . در نتیجه انتخابات فرماتیشی دریک محیط کاملا امن وبدون مزاحمت مقامات واز پیش تدوین شده انجام شد. اکثر اعضا به این نحو انتخابات اعتراض داشتند از جمله خانم دکتر اردلان از دعوت شده گان توسط خود عذرخواهی کردند ودر اطلاعیه ای اعلام داشتند :« .. متاسفانه از اینکه دستور جلسه تغییر پیدا کرد وانتخابات انجام شد که مورد تایید همگان قرارنگرفت از دعوت شدهگان توسط اینجانب پوزش می خواهم .» درحالی که خانم دکتر اردلان برای عضویت در هیات اجرایی انتخاب شده بودند ولی ایشان بعنوان اعتراض هیچگاه در نشت های هیات اجراییه شرکت نکردند . من درتاریخ ۲۴ \ ۲\ ۹۴ طی نامه ای با عنوان ” اتنخابات کاملا آزاد … ! ودموکراتیک … ! به سبک جمهوری اسلامی ” با استدلال به نحوه انتخابات شدیدا اعتراض کردم . قابل ذکر است که آنچه دراین انتخابات از پیش تدوین شده پیش بینی نشده بود انتخاب آقای مهندس زعیم بعنوان نایب رییس شورا بود.این موضوع ( باند ) را سخت عصبانی وناراحت کرد درهرصورت نتیجه انتخابات طی اطلاعیه رسمی با امضا ریاست شورا رسانه ای شد.

پس ازگذشت یازده ماه ازجلسه شورا درتاریخ ۳۰ \۱ \ ۱۳۹۵ ناگاه اطلاعیه ای از طرف روابط عمومی جبهه ملی ایران انتشار یافت که در آن آمده بوددر تاریخ ۱۸ \ ۵ \۱۳۹۴ جلسه شورا با حضور ۲۳ نفر تشکیل شده دراین جلسه انتخابات درون سازمانی مجددا انجام ودرنتیجه آقای ملک قاسمی بجای آقای زعیم انتخاب شدند . این جلسه صوری ومخفی که پس ازگذشت نه ماه اعلام شده تنها یک هدف داشت و آن برکناری آقای زعیم ازسمت قانونی خود بوده و هیچ دستورکاردیگری نداشته.این اطلاعیه همه اعضای شورا وافراد جبهه ملی را دریک شوک ناباورانه قرارداد و با هریک ازاعضا که تماس گرفته میشد از چنین نشستی اظهار بی اطلاعی میکردند . حتی در این جلسه غیر واقعی وصوری ازآقای زعیم که برای او این جلسه تشکیل شده بود دعوت بعمل نیامد وبرای همگان این سوال بود که چرا تصمیمات این جلسه تا این زمان مخفی نگه داشته شده است . کم کم این مطلب به جک تبدیل شد . من برای روشن شدن این مساله با تنها مرجع ذیصلاح جبهه ملی ایران جناب آقای دکتر باوند سخنگوی جبهه ملی وعضوهیات رهبری مصاحبه ای انجام دادم و طی یک پرسش و پاسخ کتبی پرده ها کنار زده و واقعیت آشکار شد .آنچه حائز اهمیت است تا این تاریخ هیچیک ازشخصیت ها واعضا شورا در رابطه با این پرسش وپاسخ کوچکترین انتقاد واعتراضی نداشتند . سکوت همگان دلیل صحت مطالب وبه رسمیت شناختن آن است . (این پرسش وپاسخ ضمیمه میباشد )

آقای مصباح جنابعالی که دلسوزانانه برای جبهه ملی ایران قلم میزنید چرا زمانی که نام آقای زعیم از لیست اعضا شورا حذف شد اعتراضی نکردید و چرا هیچگاه این سوال را از آقای موسویان نکردید که به چه مجوزی بنام رییس هیات اجرای امضا میکنند و بیانیه سیاسی ارائه میدهند ، به فرض صحت انتخابات طبق نص صریح اساسنامه انتخاب هیات اجراییه برای دو سال بوده که درتاریخ ۲۱\۲\۹۶ پایان یافته و ایشان در حال حاضر هیچ سمت اجرایی ندارند.

من بعنوان یک عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران منتخب پلنوم اعلام میکنم :

تا زمانی که آقای دکتر موسویان ریاست هیات اجرایی را دارند ، جناب آقای مهندس کورش زعیم سمت ریاست شورای مرکزی جبهه ملی ایران را خواهند داشت .

پاینده ایران

جمال درودی – عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

۲۳ فروردین ۱۳۹۷

پرسش و پاسخ : ۷ \ ۴ \ ۱۳۹۵

جناب آقای دکتر داوود هرمیداس باوند سخنگوی محترم جبهه ملی ایران

با توجه به اینکه جنابعالی درقبال مسائل جبهه ملی ایران مسئولیت مستقیم داشته و باید پاسخگو باشید، لذا از شما تقاضا میکنم به دو پرسش ذیل که مورد سوال همگان است پاسخ دهید :

۱ – درجلسه ۲۱\۲\۱۳۹۴ شورای مرکزی جبهه ملی که انتخابات درون گروهی برگزار شد آقای مهندس کورش زعیم بعنوان نایب رئیس اول هیات رئیسه انتخاب شدند و نتیجه انتخابات مورد تایید و تصویب شورا قرار گرفت و رسما اعلام شد.

ولی شگفتا که پس از گذشت تقریبا یکسال از آن انتخابات در تاریخ ۳۰ \ ۱ \ ۱۳۹۵ اطلاعیه ای از طرف روابط عمومی جبهه ملی ایران انتشار یافت که حکایت از آن داشت که در تاریخ ۱۸ \ ۵ \۱۳۹۴ جلسه صوری دیگری جهت تجدید انتخابات انجام شده ، با پرسشی که از اکثر اعضا محترم شورا به عمل آمد همه از تشکیل چنین جلسه ای اظهار بی اطلاعی کردند. از من وآقای زعیم هم دعوتی بعمل نیامد . حال این پرسش در اذهان عمومی وهواداران جبهه ملی شکل گرفته که چرا این نشست صوری وتصمیمات آن پس از گذشت ۹ ماه آنهم با موافقت مقامات امنیتی افشا شده است ؟ ! البته همگان آگاهند که این توطئه ای بوده برای آنکه نام آقای مهندس زعیم از لیست منتخبین خارج شود ولاغیر.

۲ – به تازگی در اطلاعیه های جبهه ملی وآگهی های مندرج در جراید که با اسامی اعضای شورا انتشار مییابد نام من وآقای زعیم حذف شده . به چه دلیل ؟ !

با تشکر از پاسخ مستدل جنابعالی، هموند شما جمال درودی

عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران ( منتخب پلنوم ۱۳۸۲ )

۷ \ ۲ \ ۱۳۹۵

دوست گرامی، آقای جمال درودی

عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

در پاسخ به پرسشهای مطروحه در نامه مورخه ۲\۲\۹۵ شما خطاب به اینجانب با عنوان سخنگوی جبهه ملی ایران، بدینوسیله به آگاهی شما میرسانم که

۱ – من هم در آن جلسه ۲۱\۲\۹۴ حضور داشتم و خودم هم به آقای زعیم رای دادم، بنابراین بیانیه جبهه ملی ایران متعاقب آن جلسه که هیئت رئیسه جدید را اعلام کرده بود مورد تایید من هم بوده و هست.

۲ – بیانیه ۳۰\۱\۹۵، هیئت اجرایی صادره ۹ ماه پس از وقوع یک جلسه شورای مرکزی ادعاییکه در آن انتخابات تجدید شده و نام آقای زعیم از هیئت رئیسه حذف شده فاقد وجاهت اساسنامه ایست، و از آنجا که همه اعضای شورا برای جلسه ادعایی دعوت نشده بودند و تجدید انتخابات طبق اساسنامه در جلسه ای که یک ماه زودتر از وقوع اعلام نشده بوده، بکلی مردود و غیرقابل قبول است.

۳ – بیانیه های صادره توسط هیئت اجرایی به مناسبت هایی مانند تسلیت یا رویدادهای تاریخی که در آنها نامهای اعضای شورا فهرست شده، ولی نام شما و آقای زعیم حذف شده باشد، به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و به دور از اخلاق سازمانی است .

۴ – تصمیم گیری در نشستهای دو هفتگی هیئت اجرایی و هیئت رهبری درباره مواردی که طبق اساسنامه نیاز به حضور همه اعضای شورای مرکزی باشد، مردود است. امیدوارم همه مسئولان جبهه ملی ایران همیشه پیرو اصول مصوب در اساسنامه باشند.

با احترام،

داود هرمیداس باوند

عضو هیئت رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران

۲۸ خرداد ۱۳۹۵خ

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است