خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در پی شکایت علیه رژیم ایران به دادگاه لاهه-ناصر اعتمادیحامد اسماعیلیون سخنگوی خانواده های قربانیان هواپیمای ساقط شدۀ اوکراینی توسط سپاه پاسداران از دولت کانادا خواسته است که علیه جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین المللی لاهه شکایت کند. حامد اسماعیلیون که همسر و دختر ٩ ساله اش را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده گفته است که بیش از ١۵٠ روز پس از این فاجعه جمهوری اسلامی ایران همچنان از تحویل جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی خودداری می ورزد و به این ترتیب جنگی روانی علیه خانواده های قربانیان به راه انداخته است.
حامد اسماعیلیون از دولت اوتاوا خواسته است که حکومت اسلامی ایران را به دادگاه بین المللی لاهه بکشاند تا رهبران تهران با انجام یک تحقیق حقیقی در خصوص این فاجعه موافقت کنند.
۵۵ تن از سرنشینان هواپیمای ساقط شدۀ اوکراینی شهروندان کانادایی بودند و ٣٠ تن دیگر جواز اقامت دایمی در این کشور داشتند. بریتانیا، اوکراین، افغانستان و سوئد که برخی از شهروندان خود را در این فاجعه از دست دادند ائتلافی برای انجام تحقیقی واقعی در خصوص این رویداد تشکیل داده اند.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
جمهوری اسلامی ایران که قول داده بود جعبه های سیاه هواپیمای ساقط شدۀ اوکراینی را حداکثر تا ٢۵ مارس گذشته به سازمان هوانوردی بین المللی در مونترال تحویل بدهد هنوز کمترین اقدامی در این جهت انجام نداده است.
حامد اسماعیلیون با تأئید این خبر گفته است “سرخوردگی در حال نابود کردن خانواده های قربانیان این واقعه است و حکومت اسلامی جنگی روانی علیه آنان و ایجاد دو دستگی میان آنان به راه انداخته است.” آنان همین رویه را، به گفتۀ حامد اسماعیلیون، در مورد اوکراین به کار برده اند و “نمی خواهند هنجارها و اجبارهای بین المللی را رعایت کنند.”
حامد اسماعیلیون با وزیر پیشین دادگستری کانادا، اروین کاتلر، موافق است که خواستار اتحاد کانادا و چهار کشور دیگر برای واداشتن رژیم ایران به همکاری شده است، به ویژه اینکه، به گفتۀ وزیر پیشین دادگستری کانادا، حکومت تهران تحقیق دربارۀ سقوط هواپیمای اوکراینی را به ابراهیم رئیسی، رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران، واگذار کرده است. به گفتۀ وزیر پیشین دادگستری کانادا ابراهیم رئیسی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و به خاطر مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی ایرانی در تابستان و پائیز سال ١٣۶٧جایش در زندان است.
با این حال، ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی در حال تحول است. از ٣١ مارس گذشته رالف گودال، وزیر پیشین امنیت عمومی کانادا، مشاور دولت این کشور در پی گیری پروندۀ فاجعۀ سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران شده و به این عنوان دو هفتۀ پیش با خانواده های قربانیان این فاجعه ملاقات کرد.
حامد اسماعیلیون گفته است که حکومت اسلامی ایران کارزار گسترده ای را برای تبرئه کردن به راه انداخته و در این چارچوب به فاصلۀ چند روز پس از وقوع حادثه تمام آثار سقوط هواپیمای اوکراینی را پاک کرد و اخیراً نیز یک مقام دولتی ایران مدعی شد که تحقیق در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی تقریباً خاتمه یافته و هیچ نکتۀ درخور توجه ای در جعبه های سیاه این هواپیما یافت نشده است.
قرار است در هفته های آینده خانواده های قربانیان با وزیر امور خارجۀ کانادا، “فرانسوا-فیلیپ شامپین”، ملاقات کنند که دیروز سه شنبه نهم ژوئن گفت قصد دارد حکومت ایران را مجبور به همکاری سازد. مارک گارنو، وزیر حمل و نقل کانادا نیز اظهار داشت که در خصوص این پرونده با سازمان هوانوردی بین المللی گفتگو خواهد کرد.


منبع:رادیو فرانسه

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است