حمید آقایی: اصلاح طلبان،‌ از کوزه همان برون تراود که در اوست!


امواج اولیه جنبش اعتراضی اخیر مردم اقصا نقاط کشورمان، همانطور که ویژگی مراحل آغازین چنین جنبش هایی است، اکنون بسوی اقیانوسِ در عمق همواره خروشان و پر التهاب مردم به جان آمده از حاکمیت جمهوری اسلامی ولایت فقیه باز گشته است تا بار دیگر با امواجی بلند تر از بارِ پیش خود را بر دیوار استبداد دینی حاکم بکوبد. این بازگشت موج اول به منزلگاه خود فرصتی را فراهم آورد تا منتقدین این جنبش به تحلیل آن بنشینند.

در میان این نقد ها و تحلیل، مواضع عناصر شاخص جریان اصلاح طلبی مانند عباس عبدی و مصطفی تاجزاده واکنش های بسیاری برانگیخت و موجب انتشار مقالات بسیاری در نقد نظریات ایندو چهره شاخص اصلاح گشت. اگرچه اکثر اصلاح طلبان در نوشته ها و پیامهای خود بر حق اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز تاکید داشتند، اما در عین حال بطور صریح و روشن مرز بندی خود را نیز با شعارهای ساختار شکن مردم نشان دادند و با طرح خطر سوریه شدن ایران و احتمال پاشیده شدن ایران زمین ابراز امیدواری می کردند که مردم بار دیگر به راه اصلاحات مورد نظر اصلاح طلبان باز گردند و اعتراضات خود را با حمایت از اصلاح طلبان در کادر نظام جمهوری اسلامی، تبدیل به یک عمل سیاسی مشخص نمایند.

از میان این مواضع شناخته شده و قدیمی اصلاح طلبان تنها یک نظر جدید از مصطفی تاجزاده دیده شد که در آن از احتمال تحریم مشخص انتخابات آنهم در رابطه با یکی از برنامه های انتخاباتی در جمهوری اسلامی صحبت به میان آمده بود. اما در سایر تحلیل همان مواضع سابق اصلاح طلبی تکرار گردیدند و حرف جدیدی دیده نشد،‌ در حالیکه که حتی برخی از اصلاح طلبان بر متفاوت بودن ماهیت این جنبش اعتراضی با جنبش های پیشین مانند جنبش سبز، تاکید می کردند؛ البته اگرچه موذیانه سعی می کردند آنرا به اشکال مختلف و با بکارگیری واژه هایی مانند کرکس و یا بی ریشه تخطئه نمایند.

در رابطه با مواضع اصلاح طلبان نقد ها و تحلیل های ارزنده ای صورت و نگارنده قصد تکرار آنها را ندارد. آنچه که نگارنده در سطور زیر قصد باز کردن آنرا دارد (اگرچه در این زمینه نیز کارهای خوب و مفیدی صورت گرفته است) این واقعیت است که از کوزه جریان اصلاح طلبی در ایران همان تراود که در اوست و بیش از این نباید از آن انتظار داشت. این کوزه انباشته از نظریات و اندیشه های سیاسی و ایدئولوژیکی است که عقبه آن به دوران قبل از انقلاب مشروطه و آغاز بیداری ایرانیان باز می گردد و مسلما فقط به دوران جمهوری اسلامی محدود نمی شود.

روشنگران رادیکال و روشنگران میانه رو

روشنگران دروان انقلاب مشروطه -که تاثیرات بسزایی بر آغاز جنبش مشروطه در ایران داشتند را می توان مانند دوران آغازین روشنگری در اروپا به سه دسته اصلی (با الهام از  تحقیقات و کتب جاناتان اروین اسرائیل، تاریخ شناس برجسته انگلیسی در زمینه “روشنگریِ رادیکال”، “مسابقه روشنگری” و “روشنگریِ دمکراتیک”) تقسیم کرد. به این مفهوم که در اواخر دوران قاجار و اوائل جنبش مشروطه نیز ما می توانیم نمونه های مشخص و قابل تاملی از “روشنگران رادیکال”، “روشنگران میانه رو” و “کنترا روشنگران” را در ایران آن زمان بیابیم.

برای مثال فتحعلی آخوند زاده را  می توان از جمله مهمترین و اثرگذارترین روشنگران رادیکال عصر مشروطه نامید که با افکار سکولار خود و دفاع از حقوق بشر (هم برای زنان و هم برای مردان) بیشترین تاثیر را در آغاز عصر مدرنیته و جنبش مشروطه خواهی در ایران داشته است. میرزا آقاخان کرمانی، که عمدتا تحت تاثیر افکار آخوند زاده بود، را نیز می توان از جمله روشنگران رادیکال این عصر نامید.

در کنار روشنگران رادیکال، روشنگرانی مانند میرزا ملکم خان و طالبوف نیز بودند که بر خلاف افکار رادیکال آخوند زاده، در راستای نوعی هماهنگی و صلح بین اسلام و مفاهیمی مانند آزادی، دمکراسی و حقوق انسان ها تلاش می ورزیدند. این افراد را که از یک سو تحت تاثیر جنبش روشنگری و مدرنیته در اروپا قرار داشتند و آثار فیلسوفان و متفکرین اروپای را مطالعه کرده بودند واز سوی دیگر در پی نوعی تعریف بومی، ملی، فرهنگی و دینی از مفاهیم مدرنیته غربی بودند، می توان “روشنگران میانه رو” نامید.   

در سالهای پس از کودتای بیست و هشت مرداد بتدریج روشنفکرانی پا به حیات جامعه ایران می گذارند که همانند روشنگران میانه روِ عصرِ مشروطه در ایران (و یا عصر روشنگری در اروپا) در پی آشتی بین دین و علم و منطق بشری بودند. این روشنگران نیز مانند اسلاف مشروطه خواه خود، بجای تقویت جبهه روشنگری رادیکال و سکولار که از دوران آخوندزاده آغاز شده بود، بیشترین نگاه و توجه خود را به فرهنگ مذهبی و شیعی معطوف می داشتند و شعار بازگشت به خویشتن را شعار محوری خود قرار داده بودند.

روشنفکرانی مانند دکتر علی شریعتی و جلال آل احمد با مواضعی از جمله شیخ شهید نامیدن فضل الله نوری (توسط آل احمد) و یا اینکه (به گفته شریعتی) “روحانیت پای هیچ قرارداد استعماری را امضا نکرده است” (در حالیکه جنگ های ایران و روس که با شکست ایران پایان یافت و قراردادهای سنگین و خانمان براندازی مانند ترکمنچای و گلستان را بر ملت ایران تحمیل کرد با فتوای جهاد علیه کفار روس توسط مجتهدین و تحریک علمای دوران فتحعلی شاه قاجار آغاز گشتند) و بویژه  با استفاده های رمانتیک از داستانهای شیعه، عملا (با تاکید بر شعار بازگشت به خویش) هم جبهه با کنترا روشنگران و روحانیت شدند.  

از این نظر می توان انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی را در حقیقت محصولی از پیوند دو جریان کنترا روشنگری در ایران که از فضل الله نوری آغاز شد، با آیت الله کاشانی ادامه پیدا کرد و در آیت الله خمینی ختم گردید از یکسو  و روشنگران میانه رو و مذهبی از سوی دیگر دانست. در واقع پس از یک مبارزه بیش از صد ساله برای آزادی، حقوق طبیعی انسان و سکولاریزم که توسط روشنگران رادیکال این مرز و بوم نمایندگی می شد، انتقام انقلاب مشروطه -که در درجه اول محصول تلاشهای روشنفکران رادیکال این مرز و بوم بود- گرفته شد و روحانیت شیعه به رهبری آیت الله خمینی در مسند قدرت قرار گرفت؛ وی با تقاص خون فضل الله نوری از جنبش روشنگری و سکولار جامعه ایران، جمهوری اسلامی را بعنوان نمادی از غلبه مذهب بر دولت و ملت تاسیس کرد.  

در اینجا برای دریافت بهتر تفاوت های بین روشنگران میانه رو و روشنگران رادیکال بهتر است نگاه کوتاهی به روشنگران دوران روشنگری اروپا بیندازیم.

عقبه روشنگران رادیکال در دوران بیداری اروپائیان به اسپینوزا فیلسوف هلندی می رسد، آنان جایی برای اعتقاد مذهبی و دینی در پروسه روشنگری و پیشرفت اروپای مدرن قائل نبودند؛‌ ماتریالیستی فکر می کردند، بی خدا بودند، به آزادی های فردی بیش از هر چیز بها می دادند، خود را در محدوده فرهنگ، قومیت و یک ملیت خاص محصور نمی کردند و، به سخن دیگر جهانی می اندیشیدند. به اعتقاد جاناتان اسرائیل، فلاسفه رادیکال عصر روشنگری به انسان از دید جهانی می نگریستند و برای انسان حقوق طبیعیِ مستقل از ملیت، قومیت، نژاد و فرهنگ قائل بودند.

به موازات روشنگران رادیکال، روشنگران میانه رویی نیز بودند که سعی داشتند پیوندی صلح آمیز و تکمیل کننده بین اعتقادات دینی از یک سو و علم و منطق بشری از سوی دیگر ایجاد نمایند. در مقابل این دو جریان، گرایش سومی نیز وجود داشت که جاناتان اروین اسرائیل آنرا “کنترا روشنگری” می نامد. بنظر وی کنترا روشنگران، همانطور که از نامشان بر می آید، همواره در برابر جنبش روشنگریِ رادیکال و حتی روشنگریِ میانه رو موضع گیری می کردند و هدفشان بازگشت دادن همه چیز به منابع اعتقادی دینی و مذهبی بوده است. تلاش کنترا روشنگران، در زمینه سیاست و اجتماع نیز ادامه دادن به همان سنت های قدیمی و موجود بود؛ و حوزه نظر و فعالیت آنان بیشتر محدود به حوزه های ملی، فرهنگی و منطقه ای می شد و کمتر به انسان و حقوق او از دید جهانی توجه می کردند.

این تفاوت های بارز در میان روشنگران رادیکال و میانه رو در آغاز دوران بیداری ایرانیان پیش از انقلاب مشروطیت در سال ۱۲۸۵ شمسی نیز بخوبی دیده می شود.  برای مثال ملکم خان در نوشته های خود که در کتابچه غیبی آمده اند تلاش می ورزید تا اثبات نماید که اندیشه های سیاسی و اصولی که از غرب گرفته می شوند با شریعت اسلام تضادی ندارند و علمای اسلام و مجتهدین شیعه نه تنها نگران نیستند بلکه از این اصول غربی استقبال نیز خواهند کرد. همانطور که می دانیم او اصولا یک سیاست مدار بود و سعی می کرد که اصلاحات مورد نظر خود را از طریق مذاکره و گاه فشار بر دربار قاجار پیش ببرد.

سید جمال الدین اسد آبادی نیز از همین دست روشنگران میانه رو بود که از یک سو تلاش می ورزید وحدتی بین شریعت و مدرنیته فراهم آورد و از سوی دیگر از طریق سیاست از بالا اصلاحات مورد نظر خود را به پیش ببرد. البته زمانی که وی از این راه مایوس گردید، همانطور که همیشه اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود را از طریق تغییرات از بالا به پیش می بُرد، این بار نیز  مقدمات ترور ناصرالدین شاه را فراهم آورد که توسط میرزا رضا کرمانی به انجام رسید. وی نیز مانند ملکم خان یک روشنگر میانه رو بود که تلاش می ورزید از طریق انجام اصلاحات در سطوح بالای کشوری به اهداف خود دست یابد. البته با این تفاوت بسیار بزرگ با ملکم خان که وی ایدئولوژی وحدت اسلامی و احیای امت اسلام را حمل می نمود، و اصلاحات سیاسی در نظام حکومتی قاجار و تحریک علما و استفاده وسیله وار از روحانیت را در نهایت برای تحقق اهداف ایدئولوژیک خود می خواست. تحریک به ترور ناصرالدین شاه در واقع نقطه اوج سیاست ورزی های بدون پشتوانه او و وسیله قرار دادن همه چیز در خدمت اهداف ایدئولوژیک احیای اسلام و امت اسلامی بود.

میرزا فتحعلی آخوند زاده اما بر خلاف روشنگران میانه رو و سیاست ورز، روشنگری رادیکال و سکولار بود که بر خلاف روشنگران میانه رو از یک فلسفه و دیدگاه واحد و مخلوط نشده با فرهنگ و فلسفه دینی پیروی می کرد. هدف اصلی او همانطور که در مکتوباتش  آمده است بیداری تفکر و وجدان ملی از طریق انتقادات جدی به اسلام و روحانیون بعنوان یکی از عوامل سیه روزی مردم ایران بود. وی شجاعانه می نویسد: “باید دین از سیاست جدا شود و سلطنت علما را در اداره کشور شریک خود نسازد.‌” وی سلاطین و علما را مشترک المنافع می دانست به همین دلیل به فرهنگ خرافاتی و پوچ مذهبی بشدت حمله می کرد. فتحعلی آخوند زاده بر خلاف روشنگران میانه رو و سیاست ورز  همت و نوشته های خود را بیشتر معطوف به تغییرات بنیادی فکری و فرهنکی می کرد و بر اصلاح نظام آموزشی ایران آن زمان تاکید بسیار داشت، تا صرفا فعالیت های سیاسیِ بر خاسته از یک ایدئولوژی خاص که سید جمال الدین اسدآبادی شاخص آن بود و متاسفانه ارثیه خود را برای روشنفکران مسلمان پس از خود بر جا گذاشت.

بعبارت دیگر تلاش و برنامه اصلی ملکم خان و سید جمال الدین اسد آبادی تشویق طبقه مذهبی ایران و روحانیت برای دست بابی به اهداف سیاسی که هریک مد نظر داشتند بود. ملکم خان بنا بر تاریخچه زندگی خود و آموزش هایی که دیده بود برای رسیدن به یک نظام مدرن سیاسی کوشش می کرد، و سید جمال در هوای احیای اسلام و رسیدن به وحدت امت اسلام و باز گرداندن شکوه تمدن اسلامی شب و روز می گذراند.   

به جرات می توان گفت که عناصر اصلی اصلاح طلبان در دوران جمهوری اسلامی عمدتا از آموختگان مکتب شریعتی و جلال آل احمد هستند که ایدئولوژی و اهداف سیاسی خود را از طریق بسیج مردم مذهبی و همکاری با روحانیت دنبال می کنند. عقبه اشان به روشنگران میانه رو باز می گردد و در فکر و اندیشه التقاطی (مانند سید جمال الدین اسد آبادی و پس از او شریعتی و آل احمد) هستند و بجای قدم در راه یک انقلاب واقعیِ‌ درونی در دیدگاه های ایدئولوژیک خود و رها کردن خویش از پس مانده های مذهبی تلاش دارند که این ملاحظه کاری و ناتوانی خود را با بهانه هایی مانند “احترام به اعتقادات مذهبی مردم” و “ترس از  سوریه ای شدن ایران” و “خطر از هم پاشیده شدن کشور” بپوشانند و توجیه نمایند.

آنچه که در این رابطه نباید مورد سفسطه و مجادله قرار گیرد این اصل تجربه شده و مورد اتفاق (حداقل از نظر تئوری) همه است که اندیشه و افکار رادیکال و پیشرو الزاما و همیشه به معنای عمل و سیاست های رادیکال نیست کما اینکه فتحعلی آخوند زاده نیز می خواست که استبداد سیاسی تغییر پذیرد و مشروطیت و حکومت قانون جایگزین آن گردند و البته زمانی که شرایط لازمه فراهم بود اقدامات سیاسی بنیادی نیز انجام گیرند. از جمله بودند روشنفکران و مشروطه خواهانی که پس از انقلاب مشروطه و سقوط سلسله پادشاهی قاجار پیشنهاد تبدیل نظام پادشاهی به جمهوری را می کردند که اتفاقا توسط روحانیت و علمای آن شدید رد گردید به این دلیل بسیار کودکانه که مگر می شود یک مملکت شاه نداشته باشد!  

اما مشکل جریان اصلاح طلبی و بازماندگان سلسله ای که سید جمال الدین اسدآبادی آغازگر آن بود این است که شیپور را همواره از دهانه گشاد آن زده و می زنند؛ در افکار و دیدگاه های خود محافظه کار و میانه رو هستند، هم سنت و دین را می خواهند و هم مدرنیته و فلسفه مدرن را، و بدتر از آن در عمل سیاسی گاه دچار تندروی های نابجا (مانند ترور ناصرالدین شاه و یا اعدام ها روزهای اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ترورهایی که نیروهای مذهبی مانند فرقان و مجاهدین در سالهای اول انقلاب دامن زدند و یا تسخیر سفارت امریکا) می شوند.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است