حزب ملت ایران: پیروز باد حماسه رزمندگان کرد در کوبانی


پاینده ایران

ای آفریدگار پاک

ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

پیروز باد حماسه رزمندگان کرد در کوبانی

هم میهنان

بار دیگر دست های جنایتکار اتحاد ارتجاع و امپریالیسم و حاکمان مستبد منطقه با دستاویز اعتقادهای ساختگی و بی اساسی که ریشه در خودکامگی و وابستگی حاکمان منطقه به بیگانه دارد به خون هزاران تن از هم تباران کرد ما در منطقه آغشته شد تا شعله های خشم حق طلبی و انسان دوستی و وحدت گرایی همه ی ایرانی تباران و از آن جمله کردان گرد به خاموشی گراید و همچنان منابع منطقه به غارت و چپاول رود و چرخ شوم جهانخوارگی به گردش گجسته ی خویش ادامه دهد. اینبار مزدوران حلقه به گوش استعمار که خواب زنده کردن خلافت نکبت بار امویان و عباسیان را در سر دارند، حاکمان ستمگری که کشورشان را ملک موروثی خاندان خویش می دانند، بازماندگان امپراتوری شکست خورده ی عثمانی که با تلاش مذبوحانه سودای دست اندازی به سرزمین کردهای هم تبار و مبارز را دارند و در مناطق دیگر نیز با پراکندن اندیشه های بی پایه به تلاش نافرجام خویش ادامه می دهند و آب به آسیاب جهانخواران می ریزند، مدعیان نژاد پرستی که در خیال استیلا از فرات تانیل هستند و دست هاشان به خون مردم بی گناه آغشته است و در این راه از هیچ ستمی فرو گذار نمی کنند، همه و همه در جبهه ای واحد، دشمنان آزادیخواهانی هستند که آرزویی ندارند جز این که مانند همه ی انسان های آزاد برخوردار از حقوق انسانی زندگی کنند و آینده ای شایسته برای فرزندان خود برپا سازند.

زنان و مردان سرافراز کُرد

نبرد بی امان شما در برابر این جبهه ی جنایتکار متجاوز، ریشه در تلاش سترگ تان در ستردن جور و جهلی است که سده هاست دشمنان ما در پی نهادینه کردن آن هستند. ما با تمام باور برخاسته از اندیشه و جان خویش که همان ضرورت تاریخی وحدت حوزه ی فرهنگی ایران است برآنیم که هر جا کرد است، آنجا ایران است و اعتقاد داریم که فرهنگ کردی از دوران فرمانروایی مادها تاکنون در منطقه ای از مدیترانه تا قفقاز و هرات و خلیج فارس گسترده است و بدین سبب است که جنگ پیرومند زنان و مردان کرد از جمله مبارزان کوبانی قهرمان را در برابر داعش دست پرورده قدرتها، جبهه ای دیگر از نبرد ایرانیان برای زیست شرافتمندانه ی ایرانی تباران، سرافرازی می دانیم.

حزب ملت ایران با بیش از شصت سال تلاش بر دوام، بر باور ملت گرایی ایرانی که اندیشه ی ایرانیان آرمانخواه است، چونان البرز و زاگرس جاویدان ایستاده به خود و به درستی راه خویش با چشم اندازی به پهنای همبستگی فلات بزرگ ایران ایمان دارد. به خون خفته داریوش فروهر آن سردار شهید نهضت ملی ایران که کردان گرد به درستی او را پهلوان عرصه ی ایرانگرایی و یکپارچگی ایران و ایرانیان می دانند، به ما آموخت که آینده همه ی باشندگان این سرزمین مقدس درهم تنیده است و باید هر آنچه را که موجب پراکندگی است از میان برداریم تا بتوانیم زندگی سرافراز شایسته ی همگانی مان را در جهان ملت ها برپا سازیم.

حزب ملت ایران با ارج نهادن بر حماسه دفاع شما بر این باور است: تا راندن سپاه اهریمنی داعش از کوبانی را که در پرتو رزم بی امان شما شیر زنان و دلیر مردان رزمنده کرد حاصل شده بارقه های امید انگیزی را بر سراسر فلات بزرگ ایران برافروخته است چشم امید دل های نگران همه ایرانشهریان به دست های پرتوان و اندیشه ی پاک شما دوخته شده، بر حرامیان مزدور داعش و اربابان آنها بتازید و یک بار برای همیشه بساط جوروجهل و چپاول را از سرزمین خود براندازید و بدانید که دل های عاشق همه ی باشندگان این فلات بزرگ با شماست.

به ژی ایران، به ژی کرد

بر چیدن زندان سیاسی خواست ملت ایران است

حزب ملت ایران

تهران؛ بیست و نهم مهر ماه ۱۳۹۳ خورشیدی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است