جناب دکتر هرمیداس باوند سخنگوی جبهه ملى ایران!! نامه ای سرگشاده از کاووس ارجمند، عضو شورای عالی جبهه ملی ایران- اروپا


با درود هاى بسیار گرم
در جبهه ملى ایران که زنده یادان دکتر محمد مصدق و دکتر حسین فاطمى در سال ١٣٢٨ خورشیدى بنا نهادند همواره تلاش دکتر مصدق بر آن بود که همه کارها از مجراى قانونى و دموکراتیک به پیش برود و تا آنجائى که در یادداشت ها و اسناد تاریخى مشاهده مى گردد با آنکه ایشان دوران تبعید را در ملک شخصى خود احمد آباد سپرى مى کردند و از نزدیک نمى توانستند کار ها را سامان دهند باز هیچکس بخود اجازه نمى داد که لغزشى داشته باشد و أصول دموکراتیک ، نظام نامه و اساسنامه جبهه ملى را زیر پا گذاشته و یا بصورت محفلى کار ها را به نفع خود و هم ردیف هاى خود به پیش ببرد و همواره ایشان به کژ روى هاى حتى بسیار کوچک إیراد مى گرفتند و اجازه نیز به کسى نمى دادند که بصورت مشکوک و بدون بازنگرى پیشینه آزادى خواهى و ملى گرائى وى به جبهه ملى وارد شود ، نمونه هاى بسیار زیادى را مى توانم نام ببرم ولى به این بسنده مى کنم که در سال ١٣٣٩ خورشیدى و در درگیرى هائى که به گفته ایشان از ما بهتران بوجود آوردند ( در کنگره دوم )،، دکتر مصدق پس از نامه دانشجویان ایرانى خارج کشور و بویژه پس از نامه کانون سوسیالیست ها ایشان وارد میدان شدند و کنگره جبهه ملى دوم را بى اثر کردند و در کنگره جبهه ملى سوم خود به نوشتن اساسنامه اقدام نمودند .
در دوره زمام دارى ایشان بعنوان نخست وزیر انتخابى ملت ایران و رآى اعتماد از مجلس و گرفتن اختیارات ویژه از مجلس شوراى ملى ، باز هم دکتر مصدق هیچگاه از أصول خارج نشدند و دستور حذف کسى را از جبهه ملى ایران نداد ند و همواره حتى دشمنان قسم خورده دکتر مصدق و جبهه ملى پس از ٩ اسفند ١٣٣١خورشیدى و بویژه ” دکتر مظفر بقائى و حسین مکى ” با تمام ناسزاهائى که بر دکتر مصدق روا مى داشتند ، در عین حال دکتر مصدق خواستار راندن آنها از جبهه ملى ایران نبود و مى خواست که آنها اصلاح شده و از نزدیکى به محافل دربارى خود دارى کنند ولى آنها خود به خیانت دست آزیدند و به آیت اله کاشانى و سرلشکر زاهدى و در آخر به کودتا پیوستند .
جناب دکتر باوند خوب مى دانم که جناب عالى از تاریخچه جبهه ملى ایران به مراتب بیشتر از من آگاه هستید ، چون من یک ملى مصدقى و یک سرباز پیاده جبهه ملى هستم و شما یک لیدر سیاسى و سخنگوی جبهه ملى ایران و بویژه شما بعنوان یک دیپلمات در سازمان ملل متحد به کار اشتغال داشته اید و استاد برجسته در رشته حقوق سیاسى در دانشگاه نیز هستید و لذا ما انتظارات بیشترى از شما داریم و مى خواهیم که سکوت اختیار نکنید و از آنجائى که شما بعنوان سخنگوی جبهه ملى ایران بر گزیده شده اید و در جاى دکتر حسین فاطمى قرار دارید لذا بار مسئولیت شما سنگین تر است . ما از شما درخواست داریم که گرفتار هژمونى افراد و جریان هائى نشوید که به جبهه ملى بصورت یک محفل خانگى و کانون بازنشستگان نگاه مى کنند و یا مآموریت دارند تا با نفوذ به ارکان اصلى جبهه ملى ایران باعث گردند تا این سازمان با سابقه دیرینه از حرکت و نو آورى باز ایستد و سیاست صبر و انتظار را در پیش گیرد.
ما از شما انتظار داریم تا به اعتراض آقاى جمال درودى هموند پر سابقه جبهه ملى ایران مبنى بر حذف نام خود و آقاى مهندس کورش زعیم توجه فرموده و روشن نمائید که جریان کار از چه قرار بوده است که دو شخصیت با سابقه و پر کار نامشان در کنار سایر أعضاء شوراى جبهه ملى ایران نیست !!
با احترام کاووس ارجمند شهروند افتخارى شهر حماسه ها کوبانى.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است