جمال درودی: گپی با دوست گرامی جناب آقای مهندس کوروش زعیم


گپی با دوست گرامی جناب آقای مهندس کوروش زعیم
آقای زعیم، جنابعالی در۱۳ فروردین۱۴۰۳، در برنامه ای زنده درشبکه یک، آقای شهرام همایون با یک فرد سلطنت طلب به گفتگو پرداختید. البته شما حق دارید هرکجا و با هرکسی و باهرعقیده‌ای به صحبت بنشینید ولی اجازه ندارید که به عنوان یک عضوجبهه ملی وازطرف جبهه ملی عقاید شخصی وبعضا ضد جبهه ملی خود را مطرح نمایید.
در این گفتگوکه شدیدا آن فرد علیه مصدق و جبهه ملی مطالبی را بیان می‌داشت ونظرات خودرا به شماتحمیل میکرد، جنابعالی برای خوش آمد گویی سلطنت طلبان واینکه از او عقب نمانید، پس از تعریف وتمجید ازشاهان پهلوی، ضمن خائن دانستن شادروان دکتر کریم سنجابی، خودتان را یک ضد انقلاب که ازابتدا با انقلاب ملت ایران مخالف بوده وهمه چی حتی حوادث ناگوار آینده را از قبل میدانسته و تذکر میداده معرفی کردید.
وفرمودید در این رابطه نامه‌ای مفصل با پیش‌بینی ازحوادث آینده که چه صدماتی از این انقلاب خواهیم خورد نوشتید وآنرا به دفترمجله سیاه و سفید ارسال داشتید. که براثر تخریب این نشریه به وسیله عوامل حکومت وقت انتشارنامه منتفی گردید. در اینجا این سوال پیش می‌آید که معمولا هرنویسنده‌ای از نوشته خودچند نسخه تهیه میکند ونگه می‌دارد. تعجب آن است که شما هیچ نسخه‌ای از آن نامه در اختیار ندارید و آنرا هیچگاه منتشر نکردید.
آقای زعیم شما آگاهانه با تحریف تاریخ مطالبی اظهار داشتید که دقیقا آب به آسیاب دشمن ریختن است مسلما آقای رضا پهلوی و دوستانشان ازاین بیانات شما کمال سوءاستفاده راخواهند کرد و می‌گوید ” این را ما نمی‌گوییم بلکه خود افراد جبهه ملی می‌گویند”.
بی تردید جبهه ملی با داشتن دوستانی چون شما نیازی به هیچ دشمنی ندارد !
همچنین اظهارداشتید که در رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، کسی شرکت نکرده و از شناسنامه های مرده هاو بچه ها سوء استفاده کردند. که این ادعای شما ما را به یاد اظهارات احمقانه ژنرال ازهاری می اندازد.
درحالی که دراین رفراندوم همه افراد و گروه ها از چپ تا راست شرکت کردند و آنرا تایید نمودند.
جناب آقای زعیم بی‌تردید دروغ گویی و تحریف تاریخ و توهین و اتهام به بزرگانی چون دکتر سنجابی بزرگترین خیانت به کشور است.
شما باید موضع خود را در قبال جبهه ملی ایران مشخص کنید و نمیتوانید زیر نام جبهه ملی علیه آن و به نفع دشمنان اقدام نمایید.
جمال درودی . ۱۴ فروردین ۱۴۰۳

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است