جلوگیری از سخنرانی کورش زعیم در دانشگاه شهید بهشتی


کورش زعیم که دیروز ۳۰/۱۱/۱۳۹۷، با دعوت رسمی دانشگاه شهید بهشتی برای شرکت در همایش و پانل بحث درباره “بایسته های بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای قانون اساسی شایسته تر” دعوت شده بود، به دستور مقامات امنیتی اجازه سخنرانی داده نشد.
علت دعوت آگاهی رسانی از اقدامات ما در جبهه ملی ششم برای تدوین قانون اساسی نوین برای ایران آینده بود که ما با همیاری اندیشمندان و نخبگان ایرانی در ایران و برونمرز در حال انجام و نزدیک به اتمام آن هستیم.
من از استادان فرهیخته انجمن علمی حقوق اساسی ایران که دل در گرو میهن نگران آینده هستند بسیار سپاسگزار و قدردان هستم.

کورش زعیم

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است