جلسه سخنرانی و تبادل نظر به مناسبت چهلمین سال تشکیل دولت ملی شاپور بختیار


جلسه سخنرانی و تبادل نظر

به مناسبت چهلمین سال تشکیل دولت ملی شاپور بختیار

سخنرانان: محمد امینی ــ دکتر سعید بشیرتاش ــ پرویز دستمالچی ــ علی شاکری زند، سازمان‌های جبهه ملی ایران در اروپا، نهضت مقاومت ملی ایران ــ حسن نقیبی، نهضت مقاومت ملی ایران
تاریخ و محل تشکیل جلسه:
روز یکشنبه سوم فوریه ۲۰۱۹ از ساعت ۱۱ صبح، شهر کلن (آلمان)

Alte Feuerwache,
Melchiorstraße 3, 50670 Köln

برگذارگننده: نهضت مقاومت ملی ایران و سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است