جشن باستانی چهارشنبه‌سوری به صحنه ایستادگی در برابر ظلمت تبدیل شد


مردم ایران چهارشنبه‌سوری را با رقص، شادمانی و سر دادن شعارهای اعتراضی در شهرهای مختلف برگزار کردند
« چهارشنبه سوری »

یکی از آخوندان کلاش که خود را مانند آخوندهای دیگر آیت الهی یعنی آیتِ الله مینامد و قیحانه ایرانیانی را که در جشن چهار شنبه سوری شرکت کرده و میکنند بزغاله نامیده است. به این آخوند  «عرب» باید گفت: ای شیخ ریا کار بزغاله ها کوران جاهلی هستند که حق و حقیت را نمی بینند راه راستی و صداقت را گم کرده پای منبربه چرندیات مزبوحانه شما گوش میدهند وگر نه ؟

کتاب دانش و فرنگ ما ایرانیان شیرازه ای دارد
که هر شهری برای خود در و دروازه ای دارد

برو ای جاهـل و منعــم مکن از رســم اجدادی
به فرهنگ و رسوم خویش مغرورم که خوش آوازه ای دارد

بز و بزغاله ها در گله ی رام شمایند شیخ سالوسی
که خلق پر غرور پاک ایران مردم آزاده ای دارد

متاع و محملت ای شیخ پر از جهل و خرافات است
اگر چه کاروانت ظاهرن یک ساربان تازه ای دارد

چقدر کذب و چقدر جهل و چقدر ظلم و چقدر دزدی
دین داران بی انصاف ؟
ریا وقتی دروغ قدری دزدی چندی؟ حیا حدی
ستم اندازه ای دارد

شعارشکوه از جور و فساد و ظلم آخوندی ز هر سوئی به افلاک است
ولیکن نقد های لخت و بی چون و چرای « روشنی » شور و جلای دیگری دارد .

با درود به انسانهای راستین و پاک سرشت در برگزاری جشن چهارشنبه سوری.
م. روشنی « سیروس »

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است