جبههٔ مّلی ایران – واشنگتن احکام ظالمانه و بی منطق دادگاه انقلاب اسلامی را علیه سه شاعر و ترانه سرای آزاده با شدید ترین لحن ممکن محکوم می کند


دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، عامل اصلی بیداد گری و گسترش فساد در کشور است
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از آغاز استقرار استبداد مذهبی در کشورمان به دنبال مصادرۀ انقلاب، تعداد بی شماری احکام ستمگرانۀ اعدام، زندان، و انواع مجازاتهای غیر انسانی علیه مردم بی گناه صادر کرده و به عنوان بازوی اصلی سرکوب و ستمگری این نظام واپس گرا وضد مردمی، از عهدۀ وظیفۀ نفرت انگیز خود بخوبی بر آمده است. امّا آخرین احکام صادر شده توسط یکی از سفاک ترین قاضیان این دستگاه، براستی شرم آور و تکان دهنده اند. قاضی مقیسه، رئیس شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب که امضای شومش تا به حال زیر احکام بیدادگرانۀ بسیاری نقش بسته است و زندگی های بسیاری با یک چرخش قلم او بر باد رفته اند، چند روز پیش سه شاعر و ترانه سرای جوان را تنها به جرم سرودن شعر و نوشتن ترانه، مجموعاً به ۲۶ سال زندان و تحمل صدها ضربۀ تازیانه محکوم ساخت.
فاطمۀ اختصاری، مهدی موسوی و کیوان صمیمی سه سرایندۀ جوانی هستند که خشم سبعانۀ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که بخشی از حیاط خلوت بیت رهبری به شمار می رد، بر سر آنان خالی شده است. قاضی مقیسه فاطمۀ اختصاری را به ۱۱ سال زندان و تحمل ۹۹ ضربۀ شلّاق، سید مهدی موسوی را به ۹ سال زندان و تحمل ۹۹ ضربۀ شلّاق، و کیوان کریمی را به ۹ سال زندان و تحمل ۲۲۳ ضربۀ شلّاق محکوم کرده است. این قاضی بسیار منصف و عدالتخواه! که نتوانسته هیچ مدرک جرم واقعی علیه این سه جوان آزاده ارائه کند، برای وحشت آفرینی نزد آزادیخواهان و انتقامجویی سادیستی از آنان ، به شیوۀ نکوهیدۀ همیشگی به اتهام های گنگ و نامشخص “توهین به مقدسات” ، “تبلیغ علیه نظام” و حتی اتهام خنده آور “روبوسی و دست دادن با نامحرم” متوسل شده است.
سید مهدی موسوی پس از آگاهی از محکومیت خود با کمال شجاعت به حکم “بیدادگاه” چنین واکنش نشان داده است: “همینجا رسما اعلام می کنم که هیچکدام از جرائم انتسابی را قبول ندارم و صدور چنین احکام ناعادلانه ای را به جرم شعر گفتن و کتاب چاپ کردن در سرزمینم تنها لکۀ ننگی بر شعور انسانی و آزادی بیان می دانم و امیدوارم روزی در این سرزمین عدلی جاری شود که کسی را به جرم شعر گفتن و آزاده بودن به زندانهای طویل المدت محکوم نکنند.”
بر اساس گزارش رسانه ها این سه شاعر و ترانه سرای روشن اندیش از دو سال پیش به طور مستمر در معرض عملیات ایذایی اطلاعات سپاه پاسداران قرار داشته اند، بازداشت شده اند و مدتی در سلولهای انفرادی به سر برده اند. اکنون پس از اعتصاب معلمان زحمتکش و محروم و امضای توافق هسته ای با قدرتهای جهانی که ممکن است درهای ارتباط با دنیای خارج را به روی کشور بگشاید، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که خشک اندیش ترین و تبه کار ترین قشر هیئت حاکمۀ مذهبی را نمایندگی می کند، برای وحشت آفرینی میان مردم و بویژه نسل جوان و جلوگیری از باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی در کشور، پیشاپیش به صدور چنین احکام شقاوت بار و بی منطقی دست زده است.
به کار گرفتن عناصر درنده خویی از قبیل قاضی مقیسه، قاضی صلواتی، سعید مرتضوی، سردار جعفری، احمد جنتی، علم الهدی و … و کینه توزی و انتقاجویی نسبت به هر کس از کارگزاران نظام که کمترین نشانۀ عطوفت و انصاف و استقلال رأی در رفتارش آشکار شود، آیا گواه بارز سرشت پلید سکاندار اصلی جمهوری اسلامی و عطش تسکین ناپذیر او برای قدرت جویی بی حد و مرز نیست.؟
جبهۀ مّلی ایران در واشنگتن این احکام ظاللمانه و بی پایۀ دادگاه انقلاب را علیه سه شاعر و ترانه سرای آزادۀ میهنمان با شدید ترین لحن ممکن محکوم می کند و همۀ ایرانیان آزادیخواه و عدالت جو را به بلند کردن صدای اعتراض خود به این رفتار ضد انسانی و بیداد گرانۀ جمهوری اسلامی با هم میهنان روشن اندیش در داخل کشور فرا می خواند.
جبهۀ ملی ایران- واشنگتن
استقلال آزادی حاکمیت ملّی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است