جبهه ملی ایران در دام ٬از ما بهتران٬ ! جمال درودی؛ عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران


روزشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ جلسه دوهفتگی هیات اجرایی جبهه ملی ایران درمنزل آقای دکترسیدحسین موسویان تشکیل شد. درابتدای جلسه آقای موسویان طی بیاناتی اظهارداشتند اکنون که ۱۸ نفرازاعضای شورا دراین نشست حضوردارند بهتر آنست که انتخابات درون سازمانی جبهه ملی ایران را انجام دهیم. ومخالفت ظاهری مقامات امنیتی را بهانه قراردادند وخواستاربرگزاری هرچه سریعترانتخابات شدند وتاکید داشتند که درهمین جلسه با همین تعداد آراء برگزارشود.
من درپاسخ به بیانات ایشان با اعتراض شدید گفتم درهرشرائطی ما وظیفه داریم طبق اساسنامه وسنت هفتاد ساله عمل کنیم واین نشست به ما اجازه چنین انتخاباتی را نمیدهد. به دلایل ذیل
۱ – سخنگوی محترم جبهه ملی رسما اعلام داشته اند که این جلسات نمیتواند جانشین جلسه شورا باشد :  « تصمیم گیری درنشست های دوهفتگی هیات اجرایی وهیات رهبری درباره مواردی که طبق اساسنامه نیازبه حضورهمه اعضای مرکزی شورا باشد مردود است. داوود هرمیداس باوند – عضو هیات رهبری وسخنگوی جبهه ملی ایران ۲۸ / خرداد ۱۳۹۵».
۲ – در این موارد باید ازتمام اعضای شورا دعوت به عمل می آمد که چنین نشد.
۳ – ماده ۲۱ اساسنامه صریحا اعلام کرده : « جلسه های شورای مرکزی وقتی برای رای صلاحیت دارد که دو سوم اعضای شورا درجلسه حضورداشته باشند .» درحال حاضراعضای شورا ۳۶ نفرمیباشند که برای هرتصمیم گیری ورای حضور ۲۴ نفرالزامی است نه با ۱۸ نفر . به استناد همین ماده درجلسه قبل انتخاب آقای پرفسورامین برای عضویت درشورا رد شد.»
۴ – مطابق با تبصره دومواد ۲۳ و۲۶ اساسنامه که درآن تاکید شده :« دستورجلسه انتخاب هیات رهبری – هیات اجرایی باید حداقل درجلسه قبل از انتخاب به اطلاع اعضای شورا برسد، که چنین اطلاع رسانی نشده واین تصمیم خلق الساعه بوده است واکثراعضاء شورا بی خبرازاین تصمیم بودند.»
این مطالب توسط اینجانب به اطلاع همه اعضاء شرکت کننده در جلسه رسید ولی متاسفانه علی رغم آن انتخابات انجام شد ومن به عنوان اعتراض ازشرکت دراین انتخابات خودداری کردم. دراین انتخابات فرمایشی که به مدت دوساعت بطول انجامید ، پنج انتخاب با ۲۳ مسئولیت انجام شد وهریک ازآقایان حاضر درجلسه به سمتی انتخاب شدند. وضمنا یک هیات پنج نفری انتخاب شدند که اساسنامه جبهه ملی را تغییردهند…!
این انتخابات ازنظرمن به عنوان یک عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران منتخب پلنوم ۱۳۸۲  فاقد وجاهت قانونی بوده لذا به رسمیت شناخته نمیشود.
پاینده ایران  .  جمال درودی  –   ۲۸ / ۰۸ /۱۳۹۷

 

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است