جبهه ملی ایران: حملات ددمنشانه اسرائیل به مردم مظلوم فلسطین محکوم است


jebhe-melli-iran

هموطنان عزیز،

در دهه دوم قرن بیست ویکم که جامعه بشری به مرزهای حیرت انگیز وباورنکردنی از علوم وفنون دسترسی پیدا کرده است وانتظار میرود که آدمیان با این همه پیشرفت واعتلای علمی، در زمینه های معنوی وانسان دوستی هم کمی ارتقاء یافته باشند، ولی باتاسف بسیار فجایعی جانگداز وغیر انسانی در پهنه گیتی روی میدهد که بلاتردید باعث شرمساری وننگ انسان های این عصر در نزد آیندگان خواهد گردید. ومتاسفانه بخش بزرگی از این فجایع دور از انسانیت در منطقه ما یعنی در خاورمیانه روی میدهد.

ازبیش از سه سال قبل درکشور سوریه، ملتی با دست خالی و به گونه ای کاملا مسالمت جویانه برای کسب آزادی و حق حاکمیت ملی به خیابان می آید و درخواست های حق طلبانه خود را اعلام میدارد ولی پس از چندماه وبا اوج گرفتن اعتراضات مردمی، حکومت سرکوبگر بشاراسد به کشتار مردم می پردازد وصدها هزارتن از آنان راکشته ومیلیون ها نفر را آواره کرده وبا بمباران های مداوم کشور سوریه را به تلی از خاکستر تبدیل نموده است وبا اینگونه اعمال زمینه ای فراهم کرده تا گروه های منحط و واپسگرا وتروریست در آنجا متشکل شده ورشد پیدا کنند وحقانیت مبارزات ملت سوریه را مخدوش جلوه دهند.

در روزهای اخیر درکنار سوریه، رژیم بنیادگرا و ددمنش اسرائیل برای چندمین بار به مردم مظلوم فلسطین حمله کرده و صدها نفر از آنان از کودک و زن و مرد وپیر وجوان را کشته، خانه وکاشانه آنان را ویران نموده و زندگی را برای آنان به جهنمی طاقت فرسا بدل ساخته است. از آغاز تاسیس فلسطین اشغالی تا کنون ده ها بار از سوی اسرائیل به مردم فلسطین حمله های مرگبار و دهشت انگیز صورت گرفته وعده زیادی از مردم بی گناه در آنجا کشته شده اند. جای شگفتی است که بنیانگزاران اسرائیل با ترفندهای مادی وپشتیبانی دولت های غربی سرزمین فلسطین را اشغال کنند و جمع بیشماری را آواره وسرگردان و بی سروسامان نمایند وبر آن عده باقی مانده پیوسته ظلم وستم راجایز بشمارند.

در حملات اخیر اسرائیل چنان درنده خوئی در کشتار مردم بی پناه وحتی کودکان شیرخوار دیده شده که هیچ سنگدل قساوت پیشه ای هم دیدن آن را تاب نمی آورد.

البته تلافی در برابر هر گزندی که به هرکس برسد قابل اعتراض نیست. ولی اگر این تلافی با آن گزند نابرابر باشد بسی نکوهیده است. اگر از گروه تندرو حماس به اسرائیل موشک پرانده شده، تهاجم اسرائیل از زمین وهوا وبا تسلیحات بسیار مخرب چگونه توجیه میشود. این یک جنگ وحشیانه نا برابر است که مطابق کنوانسیون های سازمان ملل ممنوع شناخته شده و خارج از مقررات بین المللی و وجدان نوع دوستانه انسانهاست. وجدان بشری از دیدن این جنایات هولناک که یادآور زلزله های عظیم است، جریحه دارشده ولعن ونفرین جهانیان دم به دم نثارمرتکبان این فجایع میگردد.

جبهه ملی ایران نهایت تنفر و انزجار خودرا ازحملات ددمنشانه اسرائیل ابرازنموده واین فاجعه عظیم وغیر انسانی را محکوم می نماید.

جبهه ملی ایران جنگ های داخلی شرم آور درکشورهای سوریه وعراق وافغانستان وسایرمناطق خاورمیانه و جهان را که در نتیجه طمع ورزی ها ورقابت های دولت های استعماری و ماجراجویان منطقه ای براین کشورها تحمیل میشود شدیدا محکوم مینماید. وبه این ملت های مظلوم هشدار میدهدکه دردام توطئه جنگ افروزان قرار نگیرند وراهی را که به صلح و ثبات وامنیت منتهی میگردد، بپیمایند.

تهران – جبهه ملی ایران
دوم مردادماه۱۳۹۳

 

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است