جبهه ملی ایران-اروپا کشتار گروهی از مرزبانان کشور را شدیداً محکوم می‌کند


هموطنان،

بازهم شمار بسیاری از مرزبانان ایران توسط گروه تروریستی جیش العدل کشته و زخمی شده اند. حتی اگر آنطوریکه مقامات امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ادعا می کنند، آمرین این فاجعه آمریکا، اسراییل و عربستان بوده باشند، مسؤلیت مقامات نامبرده و بطور کلی سیاستهای ضدملی جمهوری اسلامی بویژه در سیستان و بلوچستان را نباید، نادیده گرفت.

امنیتی و نظامی شدن جو این بخش از ایران در درجه اول پیامد سیاستهایی است که در راس آن تبعیض مذهبی و اقتصادی است. نتیجه این سیاست در تمام مناطقی که هموطنان سنی مذهب ما سکنی دارند، چشمگیر است.

تردیدی نیست که نمیتوان نفوذ بیگانان را انکار کرد. ولی این نفوذ افزون بر سرکوب آزادیهای اجتماعی، از بیکاری، فقر و درماندگیِ گسترده بیشترین هممیهنان ما در این استانها سوء‌استفاده می‌کند و در سطح بین‌المللی نیز می‌کوشد در کنفرانسی مانند ورشو یارگیری نماید و «چک سفید» برای حمله به خاک ایران بگیرد، که خوشبختانه با شکست روبرو شده است.

در این میان حضور «مجاهدین» و بخشی از سلطنت طلبان در کنار کنفرانس ورشو بسیار معنادار است. در حالیکه بخش بزرگ اپوزیسیون ایران با بدبینی و تنفر به این «خیمه شب بازی» می نگرد، این لعبتکانِ جولیانو و بولتون در میدان های ورشو خوشرقصی و خودفروشی می نمایند.

هممیهنان،

رویداد دلخراش خاش مانند بسیاری از تباهی های دیگر، تراوشی از ورشکستگی و انحطاط نظام ضدملی جمهوری اسلامی است، که یقیناً بزودی توسط مردم ایران به کنار زده خواهد شد.

جبهه ملی ایران نهایت تاسف خود را از این رخداد ناگوار اظهار داشته و به بازماندگان مرزبانهای جانباخته دلارامی می گوید و در سوگ به آنان می اندیشد. امیدواریم که مرزبانان زخمی نیز بزودی تندرستی خود را بازیابند.

جبهه ملی ایران– اروپا

آدینه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است