جبهه ملی ایران- اروپا: “هفدهم خردادماه، روز وحدت شیعه و سنی” در برابر افراطیون مذهبی


هموطنان گرامی،

در پیِ رخنه وحوش داعشی به خاک میهن ما ایران و حمله تروریستیِ آنان به نقاط مختلف کشور با انگیزه هایِ سیاسی، البته در قالب پوششِ جنگ دینی، چندین تن از هموطنان ما در جریان این حملات جان باخته و یا زخمی شده اند. ما ضمن محکوم کردن این حملات و ابراز تسلیت به بازماندگان قربانیان و آرزوی بهبود مجروحین، امیدواریم که دیگر ملّت ایران شاهد این نوع فجایع نباشد.

با کمال تأسف آنچه در چند دهه اخیر از حکومت دینیِ ایران دیده شده; کوبیدن بر طبل تبلیغاتیِ شیعه علیه اقلیت‌های مذهبی بوده است. اجازه دادن به تفرقه افکنی به افراد جاهل و بی مسئولیت با انگیزه هایِ دینی علیه هموطنان سُنی مذهب و تحریک باورمندان به شاخه سُنی مذهب اسلام در ایران و ناامید کردن آنان از حقوق برابر در مقابل قانون، چشمگیر می باشد.

رفتار تبعیض آمیز با اهل تسنن توانسته و می تواند زمینه سازِ رخنه جریانات افراطیِ مذهبی در ایران گردد. بی توجهی و کم توجهی به حقوق اقلیتهایِ دینی یکی از مشخصات حکومت دینی است که همواره تهدیدگرِ وحدت ملّی و آرامش خاطر مردم است.

ما نیازی به فهرست کردنِ ظلمها و تبعیضات دینی به تمامیِ اقلیتها بطور عام و اهل تسنن را بطور خاص نمی بینیم زیرا بر این باوریم که حجم آن فهرست از ظرفیت یک بیانیه خارج است. در این خصوص اگر کسی هم از سیاهه این مظالم خبر نداشته باشد، دستکم سه گروه از این تبعیضات و مصادیق ستمهای آن به خوبی آگاهند: نخست ولیِ فقیه و مشاورانش، دیگری مسئولینِ اطلاعاتی و امنیتیِ کشور و گروه سوم همه هموطنان اقلیتهایِ دینی هستند که از این تبعیض رنج بُرده و می برند.

هموطنان گرامی، جهت خنثا ساختنِ هر نوع انگیزه تفرقه افکنانه توسط افراطیون مذهبی در میان اهالیِ این مُلک و سوء استفاده بدخواهان از بی خِردی ها و حماقتهایِ انجام شده در مدیریت نظام حکومتی، بواسطه تبعیضات دینی انجام شده، جبهه ملّی ایران پیشنهاد دارد روز “هفدهم خرداد” به عنوان روز “وحدتِ هموطنان شیعه و سُنی” علیه افراطیونِ دینی هر دو مذهب موجود در کشور نامگذاری گردد، تا صلح، آشتی و همبستگیِ ملّی به نمایش گذارده شود. تا باشد که سیاسی و ابزاری کردنِ دین و افراطیگرایی در این کجراهه، از منطقه رخت بندد و در ایران ازاین پس هیچگاه راه نیابد.

به امید تلاش همه ما برایِ ایرانی آزاد و سربلند در تاریخ

جبهه ملّی ایران – اروپا
هفدهم خردادماه یکهزار و نود و شش

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است