جبهه ملی ایران-اروپا به حکم اعدام آقای محمدعلی طاهری، بانی و رهبرمکتب و گروه عرفانی،، حلقه کیهانی،، و دیگر احکام اعدام سیاسی-عقیدتی شدیدا اعتراض دارد


taheri-m-aجبهه ملی ایراناروپا

به حکم اعدام آقای محمدعلی طاهری، رهبرمکتب،، عرفان حلقه کیهانی،، و دیگر احکام اعدام سیاسیعقیدتی شدیدا اعتراض دارد و اصولا خواهان لغو هرگونه حکم اعدام می باشد.اعدام هر فردی در واقع یک قتل دولتی ونقض کامل حقوق بشر است. جبهه ملی ایران خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشد.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است