جبهه ملّی ایران – واشنگتن: صد و سی پنجمین سالگرد تولد دکتر محمد مصدق، نماد جاودان میهن‌دوستی و مبارزه در راه استقلال و آزادی و حاکمیت ملّی را گرامی می‌داریم


هرچند که بیش از نیم قرن ازمرگ جسمانی دکتر مصدق می گذرد، او در ذهن و وجدان آگاه اکثریت قاطع ایرانیان و بویژه نسل جوان حضوری زنده و همیشگی دارد. رسم و راهی که مصدق برای حفظ حقوق و منافع ملی از راه پی افکندن شالودۀ دموکراسی و حکومت قانون و استقرارعدالت اجتماعی بر جای گذاشت به هیچ روی از یاد نرفته است و سرانجام در َآینده ای نه چندان دور پس از پایان سلطۀ فاجعه بار استبداد واپس گرا و فاسد مذهبی برکشور، به همت مردم ما و با پیشگامی نسل جوان به ثمر خواهد نشست.

انگیزۀ گرامیداشت زادروز مصدق به هیچ روی کیش شخصیت پرستی نیست. دکتر مصدق خود بسختی ازچنین گرایشهایی بیزار بود و حتی مخالفتش را با بر پاساختن هرنوع مجسمه ای از او چه در دوران حیات و چه پس از مرگش  بارها اعلام داشته بود. امّا او نماد جاودان یک جنبش بی سابقۀ ملّی در تاریخ معاصر ایران برای پاسداری از استقلال میهن، تحقق آرمان های آزادی، دموکراسی و حاکمیت ملّی و کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع حیاتی کشور است. آن جنبش مردمی اندوهمندانه با کودتای سازمان یافته به دست بیگانگان و همدستی خائنان داخلی با آنها سرکوب شد و خودکامگی بیست و پنج سالۀ بعد از کودتا به انقلاب بهمن ۱۳۵۷ دامن زد. آری، زیر پا گذاشتن قانون اساسی مشروطیت، نابودی همۀ تشکلهای سیاسی غیر مذهبی، تعطیل کامل جامعۀ مدنی و آزاد گذاشتن ارتجاع دینی سرانجام کشور را به پرتگاه انقلاب کشانید و زمینه را برای افتادن قدرت به دست روحانی نمایان انحصار طلب بر پایۀ دروغ و ریاکاری و آدم کشی فراهم ساخت.

صاحبنظران بی غرض تأیید می کنند که در تاریخ دو قرن گذشتۀ ایران، دکتر مصدق بعد از امیر کبیر خدمتگزار ترین و شایسته ترین دولتمرد کشور ما بوده است. کارنامۀ درخشان دولت مصدق در دورۀ کوتاه و پر تلاطم تصدی اش گواه صدق این مدعا است.

دولتی که تنها ۲۸ ماه بر سرکار بود به رهبری مردی که طی جندین دهه حضور فعّال در صحنۀ سیاست ایران امتحان پاکدستی، صداقت و استواری در راه منافع ملی را به درخشان ترین شکلی داده بود، هم گامهای جسورانه ای در کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع حیاتی کشور و به کرسی نشاندن حقوق ایران در مجامع بین المللی برداشت و هم علیرغم محروم بودن از در آمد نفت و مزاحمت ها و بحران آفرینی های بی وقفۀ عوامل بیگانه، به یک رشته اصلاحات اساسی در صحنۀ داخلی دست زد. دولت مصدق دولتی خردگرا، قانون مدار، فرا دین ( سکولار) و متکی بر دموکراسی پارلمانی بود که در مدت محدود زمامداری خود جامعۀ مدنی را به گونه ای چشمگیر رشد داد و با تمام نیرو در راه نوسازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور کوشید. در این جای شکّی نیست که اگر او فرصت به ثمر رساندن برنامه های خود را می یافت، امروز ایران ما به جای دست و پا زدن در زیر سلطۀ خونبار دکانداران دین و غرق بودن در منجلاب فقر و بی عدالتی و فساد، با برخورداری از نعمت دموکراسی و حکومت قانون در صف مقدم کشورهای پیشرفتۀ جهان جای می گرفت.

امروز که کار نظام تبهکار ولایت فقیه پس از وارد آوردن آسیب های ماندگار بر فرهنگ و اقتصاد و اعتبار ایران به بن بست رسیده و فروپاشی آن محتوم می نماید، مردم ما باید هوشیار باشند و بدانند که جز با پیروی از راهی که مصدق برای نهادینه کردن دموکراسی، پاسخگو ساختن حکومتگران و دستیابی واقعی به استقلال و آزادی و حاکمت ملّی به آنها نشان داد نمی توان از باز تولید استبداد و خودکامگی و آغاز دور باطل دیگری درحیات کشور جلوگیری کرد.

چند نقل قول و شعری از استاد علی اکبر دهخدا
“پس از پنجاه سال مطالعه و تجربه به این نتیجه رسیده ام که جز تأمین آزادی و استقلال کامل ممکن نیست که ملّت ایران بر موانع و مشکلات بی شماری که در راه سعادت و عظمت خود داردغلبه کند و برای نیل به این منظور تا آنجا که توانستم کوشیدم.”

از آخرین دفاعیات مصدق در دادگاه نظامی
“آری، تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیار بزرگم این است که صنعت نفت ایران را ملی کرده ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم ترین امپراطوری جهان را از مملکت برچیده ام و پنجه در پنجۀ مخوف ترین سازمان های استعماری و جاسوسی بین المللی در افکنده ام.”

از آخرین دفاعیات مصدق در دادگاه نظامی
دکتر مصدق در زندان با چشمان اشکبار خطاب به وکیل تسخیری خود سرهنگ جلیل بزرگمهر: “واقعا آقا این دولت نیست. غارتگر هم از این ها بهتر است. آقا چه زحمتها کشیدیم، چه شبها و روزهایی با تشویش کار کردیم. در روزنامه خواندم که ۹ مادۀ (قانونی ملّی شدن صنعت نفت) را می خواهند در مجلس تغییر دهند. تغییر ۹ ماده را در اولین جلسات پیشنهاد کنند. هرکاری که انگلیسی ها می خواهند بکنند. آقا! این مملکت نشد، این ملّت نشد. خدا می داند هیچ جا این طور نمی توانند بکنند. دیشب تا صبح خوابم نبرد. به فکر آن همه رنجها و مشقت ها….آقا دیدی که من برای خودم به هیچ چیز اهمیت نمی دهم. عکس های خرابیهای خانه را آوردی، اثری در من دیدی؟ من به هیچ چیز که مال خودم باشد اعتنا ندارم. این مملکت از دست می رود. این معشوق ما است. چطور می شود دید مقدمات از بین رفتنش را با این جسارت فراهم کنند.؟ این کار نشد.”
از کتاب “رنجهای سیاسی دکتر مصدق”، تألیف سرهنگ بزرگمهر

“هنگامی که مصدق در ایران به اصلاحات اساسی دست زد ما به وحشت افتادیم…. این مرد که من بر خود می بالم که او را دوست خود بخوانم، مردی دموکرات بود، ما با انگلیسیها همدست شدیم تا او را از میان برداریم، در این کار توفیق یافتیم، ولی از آن روز در خاورمیانه دیگر از ما به نیک نامی یاد نشده است.
” ویلیام دوگلاس؛ قاضی پیشین دادگاه عالی آمریکا

“ما مصدق را از کار می اندازیم و بعد با جانشین او مسأله نفت را حل می کنیم”
از سخنان وینستون چرچیل؛ نخست وزیر انگستان در زمان ملّی شدن صنعت نفت ایران

“خبر سقوط مصدق زمانی به من رسید که با همسر و پسرم در کشتی میان جزایر یونان در دریای مدیترانه مشغول استراحت بودیم. پس از مدت ها آن شب خواب بسیار خوشی کردم.”
از سخنان آنتونی ایدن، جانشین چرچیل در مقام نخست وزیری انگلستان

“من با الهام از دکتر مصدق کانال سوئز را ملّی اعلام کردم.”
جمال عبدالناصر، رهبر پیشین مصر

“مصدق از لحاظ شخصیت و حیثیت در تاریخ ایران کم نظیر است، او جامع صفات ممتاز بود، هوش، وطن پرستی، کمال سیاسی، پاکی و تقوی، شهامت، بینش و دانایی، قوه بیان و خطابه، دانش اکتسابی و حاضر جوابی را با هم داشت.”
ایرج افشار، از کتاب “مصدق و مسائل حقوقی”

شعر استاد علی اکبر دهخدا
“ای مردم آزاده کجایید کجایید​​آزادگی افسرد بیایید، بیایید
در قصه و تاریخ چو آزاده بخوانید​ ​مقصود از آزاده شمایید شمایید
بی‌شبهه شما روشنی چشم جهانید​ ​در چشمه‌ی خورشید شما نور و ضیایید
با چاره ‌گری و خرد خویش به هر درد​ بر مشرق رنجور دوایید دوایید
بسیار مفاخر پدرانتان و شما راست ​​کوشید که یک لخت بر آن‌ها بفزایید
بنمود مصدقتان آن نعمت و قدرت​ ​کاندر کفتان هست از آن سر مگرایید
گیرید همه از دل و جان راه مصدق​​ زین ره بدرآیید اگر مرد خدایید”.

استقلال​​​​​آزادی​​​​ حاکمیت مّلی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است