جبهه ملّی ایران – واشنگتن: در گذشت دکتر سعید فاطمی، ضایعه ای برای مبارزان راه آزادی و دموکراسی در ایران


دکتر سعید فاطمی یکی از مبارزان دیرین راه آزادی و دموکراسی در ایران روز پنجشنبه ۱۶ دیماه۱۳۹۵ (۵ ژانویۀ ۲۰۱۷چشم از جهان فروبست.

دکتر سعید فاطمی که سالها به کار تدریس و تحقیق در سطح دانشگاهی اشتغال داشت از پیکار جویان راستین برای تحقق مردم سالاری، حکومت قانون و حاکمیت ملّی در ایران به شمار می رفت. او خواهر زادۀ دکتر حسین فاطمی، معاون نخست وزیر و وزیر امورخارجه در دولت دکتر مصدق  بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به دست دژخیمان رژیم بر آمده از کودتا به طرز بی رحمانه ای به قتل رسید. دکتر سعید فاطمی دکتر مصدق را در سفر تاریخی مهرماه ۱۳۳۰ او به آمریکا به منظور شرکت در اجلاس شورای امنیت برای دفاع از حقوق حقّۀ مردم ایران در برابر مطامع استعماری دولت انگلستان همراهی و در سمت منشی مخصوص نخست وزیر انجام وظیفه کرد.   

جبهۀ ملی ایران – واشنگتن با قلبی اندوهبار در گذشت این چهرۀ برجستۀ مّلی را به همسر گرامی و دختران آن زنده یاد و به همۀ ایران دوستان و پیکار گران راه آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملّی برای میهن به بند کشیده مان تسلیت می گوید. باشد که نسل جوان ایران با الهام از راه مصدق و پایداری و ثبات قدم مبارزانی چون دکتر حسین و دکتر سعید فاطمی به آرمان دموکراسی و حاکمیت ملّی برای کشور عزیزمان تحقق بخشد.

جبهۀ ملّی ایران – واشنگتن

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است