جبهه ملى یادگارى بزرگ و با ارزش از دکتر مصدق، دکتر صدیقى و دکتر فاطمى است، آنرا دست کم نگیریم


jmi_logo_small_1

خبر هائى که از تهران و از نشست “گزینشى – فرمایشى ” شوراى مرکزى جبهه ملى به ما هواداران جبهه ملى در خارج کشور مى رسد بسیار نگران کننده و بویژه با ساختار و شالوده دموکراتیک جبهه ملى که بنیان گذاران آن در سال ١٣٢٨ خورشیدى در تهران بنا نهادند بسیار متفاوت است. دکتر مصدق از همان آغاز اعلام کرد که حاظر نیست که رهبرى یک حزب را بپذیرد . حزب ایران و حزب ملت ایران چند سال پیش از تشکیل جبهه ملى ایران پایه گزارى شده بودند و چندین انجمن و حزب دیگر نیز به رهبرى دکتر مصدق تمایل داشتند و دکتر مصدق از ابتدا خواستار یک جبهه مشترک از آزادى خواهان ، انجمن ها ، احزاب و ملى گرایانى بود که مى توانستند منش و مرام هاى گوناگون داشته باشند ولى در یک چیز مشترک باشند و آن “آزادى و استقلال ایران ” است .

بزرگترین چالش دکتر مصدق و جبهه ملى همراه با نیروى سوم خلیل ملکى در دوران نهضت ملى در ابتدا بر روى إصلاح قانون انتخابات که غیر دموکراتیک بود متمر کز شد ، چون انتخابات و گزینش آزاد از پایه هاى اصلى یک دموکراسى مدرن و قانون اساسى مشروطه بود که در سال ١٩٠۶ میلادى در ایران به بار نشست و پس از آن مبارزه براى استقلال سیاسى و اقتصادى و نگاهبانى از آن و با تجاربى که ملت و سیاستمداران ملى گرا از قرارداد هاى ننگین پیشین مانند گلستان ، ترکمن چاى ، قرارداد ١٩١٩ وثوق الدوله با انگلستان ، اشغال شمال ایران ، آذربایجان و خراسان بوسیله ارتش سرخ و تلاش شوروى سوسیالیستى با بهره گیرى از حزب توده و بلشویک هاى با سابقه مثل پیشه ورى و ایجاد دولت دست نشانده پیشه ورى ( فرقه دموکرات) در آذربایجان ایران ، پروژه ( استالین – باقر اف) براى دست یأبى به قرارداد نفت شمال ، دکتر مصدق بزرگترین مبارزه سیاسى خود با استعمار انگلستان را آغاز کرد که قرارداد استعمارى ناکس دارسى را در سال ١٩٠١ با حکومت قاجار نوشته بود و دکتر مصدق همه پرستیژ و زندگى خود را نیز در راه این مبارزه پر افتخار بکار گرفت ، یعنى ملى کردن صنایع نفت و کوتاه کردن دست پیر استعمار ( انگلستان ) از منافع ملى ایران و حداقل بمدت نزدیک به کمتر از یکسال.

آقایان محترم !
جبهه ملى با خون دکتر فاطمى که پیشنهاد نام جبهه ملى را به بنیان گزاران جبهه ملى داد و به گفته دکتر مصدق پیشنهاد ملى کردن نفت به دولت دکتر مصدق را نیز او داد و با خون پاک افسر دلاور افشار طوس رئیس شهر بانى دولت مصدق ، سه سال زندان دکتر محمد مصدق و بیش از ده سال زندان خانگى در دهکده احمد آباد ساوج بلاغ ، ترور و سربریدن به شیوه داعش چهار نفر از ارکان جبهه ملى از پیش از انقلاب اسلامى ، دکتر شاهپور بختیار ، دکتر برومند ، داریوش و پروانه اسکندرى آبیارى شده است.

آقایان !
جبهه ملى اعتبار خود را از مهندس عباس امیر انتظام مى گیرد که سى سال زندان و محرومیت از دیدار فرزندانش را تنها براى بى اعتبار کردن مجلس خبرگان و تشکیل مجلس مؤسسان که با قانون اساسى مشروطه برابر بود را در کوله بار خود دارد.

آقایان !
شما بر جایگاه بزرگانى چون دکتر صدیقى ، دکتر فاطمى و دکتر بختیار تکیه زده اید که در برابر استبداد سلطنتى و استبداد دینى کرنش نکردند و با نام نیک از میان ما رخت بستند.

نهاد جبهه ملى ایران همانگونه که در ابتداى نامه خودم نوشتم بر انتخاب آزاد و دموکراتیک و دورى جستن از عوامل پنهان و آشکار رژیم حاکم و مستبد بایستى بر گزار گردد. در کشورهاى دموکراتیک رسم بر این است که یک گروه سه و یا چهار نفرى در هر کنگره حزب یا جبهه انتخاب مى گردند و کار این گروه نام نویسى علاقمندان به نامزد شدن در پست هاى گوناگون است و حد اقل چهار هفته پیش از انتخابات نام کاندید شد گان به تمام أعضاء بوسیله پست و یا پست الکترونیکى اعلام مى گردد و پس از برسى کامل از پیشینه داو طلبان در روز انتخابات نام همگى و پست هاى مختلف اعلام مى گردد و بازرس و یا بازرسان نیز بر این کار بازرسى خواهند کرد و موافقت و یا مخالفت خود را نسبت به گزینش ها اعلام مى کنند ، آنگاه در نشست کنگره و یا پلونوم با رآى مخفى در مورد آنها داورى مى گردد و مسئولیت حزبى و یا سازمانى به آنها سپرده مى گردد و برگزیده شدگان مسئولیت هاى خود را مى پذیرند .

آیا همه این پرنسیپ ها را رعایت فرموده اید ؟
اینطور که هموند ان بزرگ و نامى جبهه ملى ایران آقایان مهندس کورش زعیم و جناب جمال درودی اعلام نموده اند انتخابات فرمایشى و از بالا مهندسى شده است و به گفته دکتر مصدق در احمد آباد در سال -١٣۴٠ -١٣٣٩ و زمان برگزارى کنگره جبهه ملى دوم ” از ما بهتر ان ” بر انتخابات کنترل داشته اند.

آقایان !
هریک از رهبران جبهه ملى باید آنچنان با شهامت باشد که رژیم بداند که او قابل خریدارى نیست و اراده او در مورد مبارزه براى آزادى و استقلال خلل ناپذیر است ، همانند دکتر بختیار ، امیر انتظام و فرو هر ها.

جبهه ملى ایران جاى عوامل مشکوک و از ما بهتر ان به گفته دکتر مصدق نیست و به گفته مشهور از سعدى شیرازى :
” آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغرى چه خیزد ؟

و در پایان مى گویم من بوجود آقایان امیر انتظام ، دکتر هرمیداس با وند ، مهندس زعیم ، دکتر رشیدى و جمال درودیان به خود مى بالم و افتخار مى کنم که قانون گرائى دکتر مصدق ، خردگرائى دکتر صدیقى و شهامت دکتر بختیار و فرو هر ها را به إرث برده اند و امروز جهان آزاد آنها را بنام مى شناسد و از آنها به نیکى یاد مى کند .

شوراى رهبرى جبهه ملى ایران باید هم وزن پیشینیان خود در ۶۵ سال عمر جبهه ملى تا کنون باشد ، آیا چنین هست ؟

آقایان :
عشق حقیقى است مجازى مگیر این دم شیر است به بازى نگیر

کاووس ارجمند شهروند افتخارى شهر حماسه ها ” کوبانى ”
١۶ ماه مى ٢٠١۵ مسیحى .

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است