جبهه متحد برای مقابله با تجزیه ایران – سام قندچی


سالهاست در مورد خطر تجزیه ایران بحث شده و بویژه در چند ماه اخیر این موضوع در صدر گفتمان سیاسی و مدنی ایران قرار گرفته است (۱).

بنظر می رسد پس از شعله ور شدن جنگ داخلی در عراق و سوریه، نیروهای مختلف جنبش سیاسی و مدنی ایران حتی آنهایی که توجه عمده شان بر حقوق اتنیکی در جامعه ایران متمرکز است با نیاز پیشگیری از فاجعه ای مشابه در ایران، توافق دارند.

پیش از این نیز نتایج خانمانسوز تجزیه و جنگ داخلی را در سه دهه گذشته در سرزمین دوردست یوگسلاوی پیشین، مشاهده کردیم. امروز که سالها از آن روزها می گذرد مردمانی که در گذشته در یوگسلاوی پیشین زندگی می کردند همچنان باری سنگین را از تنفر حاصل جنگهای قومیتی سالهای پایانی قرن بیستم، با خود حمل می کنند. البته این حرف به این معنی نیست که پیش از تجزیه، روابط گروه بندی های اتنیکی در یوگسلاوی سابق چون بهشت موعود بود، اما مطمئناً تجزیه کشور نه تنها برای اجزاء آن سرزمین، بهشتی به ارمغان نیاورده بلکه نفرت از یکدیگر که نتیجه سالها برادر و خواهر کشی است همچنان در حافظه نسل کنونی زنده است.

امروز پس از مشاهده تجربه یوگسلاوی، عراق و سوریه در چند دهه اخیر، بهتر است بجای آنکه تصور کنیم مشکل را با افشاگری و محکوم کردن کشورهای خارجی مختلف حامی نیروهای اتنیکی یا دولت مرکزی ایران حل کرده ایم، جا دارد با خود مسأله دست و پنجه نرم کنیم و جبهه ای متحد برای مقابله با تجزیه ایران و حفظ یکپارچگی کشور تشکیل دهیم؛ جبهه ای که با راه و روش دموکراتیک و سکولار برای پیشگیری از شعله ور شدن جنگ داخلی در ایران تلاش کند. نمی توانم بیشتر این نیاز را تأکید کنم که برای شانس موفقیت، چنین جبهه متحدی باید خصلت دموکراتیک و سکولار داشته باشد. اگر در آستانه انقلاب ۵۷ جبهه واحدی در جنبش سیاسی و مدنی برای جلوگیری از خطر سقوط سکولاریسم در کشور تشکیل شده بود، شاید امروز ایران در وضعیت دیگری قرار داشت (۲).

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و ششم مهر ماه ۱۳۹۵
October 17, 2016

پانویس:

۱٫ نوشتارهای مرتبط با خطر تجزیه ایران
http://goo.gl/bNeqJK
Writings related to the danger of breakup of Iran
http://goo.gl/bNeqJK

۲٫ نوشته ای منتشر شده در سال ۱۳۸۴ درباره نیاز به تشکیل جبهه واحد برای ایجاد حکومت سکولار در ایران
http://www.ghandchi.com/428-UnitedFrontSecularism.htm
An article published in 2005 about the need to form a United Front for a Secular Regime in Iran
http://www.ghandchi.com/428-UnitedFrontSecularismEng.htm

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است