تیرگان جشن میترایى ایرانیان و جشن بلند ترین روز با خورشید در سوئد


tirgan ٢٠ جون ، هر ساله در کشور سوید ، برابر با نخستین روز تابستان و جشن میترایى تیرگان در ایران ، در سراسر سوید نیز مردم و بویژه دهقانان با شور و خوشحالى در طبیعت زیبا ى این سرزمین و در أطراف نماد بارورى و براى گرامى داشت   “مهر ، خور و یا خورشید” گرد هم مى آیند و با جشن و پایکوبى دو روز کامل (٢٠ و ٢١ جون ) را سرمست و خوشحال هستند چون این جشن “درو و خرمن کردن”   است و بازمانده از آیین و جشنهاى دهقانى و میترایى است .
.فردوسى سخن ور  طوس مى سراید :
به دهقان آزاده از ما درود   
به گیتى در خرمى او گشود
و من مى گویم اى خورشید جهان تاب تو را مى ستایم چون پیام آور زندگى و نو زایى تو هستى.
تو را دوست دارم چون سر شار از مهر و گرمى و بارورى هستى.
تو را مى ستایم  همانند”  آخن آتون فرعون مصر باستان” که در ٣٧۵٠ سال پیش دریافت که بوجود آورنده زمین ، ماه و ستارگان ، کوه ها  ، دریاها ، جنگل ها ، حیوانات و حتى انسان تو هستى.  و بى تردید فرعون مصر از طریق مسافران کاروانها که از هند و ایلام باستان بخش جنوب ، جنوب خاورى و باخترى ( ایران) کنونى  آیین مهرى را به مصر باستان نیز به ارمغان آورده بودند با این پدیده آشنا شد و چنان شیفته مهر و یا خورشید گردید که دستور داد همه خدایان بى روح را از پرستشگاه ها  جمع آورى کنند و بناهاى تازه در شهر ( آمارنا)  در مصر باستان بنا کنند بدون سقف و بدون روحانى تا خورشید با تابش نور و انرژى خود و بدون واسطه  در پرستشگاه ها پرتو افکن شود و پلیدى ها و پلشتى ها را پاک کند و دکان دین فروشان را ببندد.
، اى خورشید تابان اى مهر ایزدى تورا چون نیاکانم مى ستایم چون پرتو پر مهر تو نیم کره شمالى که ایران را نیز در بر مى گیرد از زیر یخ ها میلیون ها سال پیش بیرون آورد و زندکى و نوزایًى را در آن پایه گذارى کرد.
و بنا به نوشته “پروفسور کریشن فرانسوى”   در کتاب پر آوازه و علمى خویش بنام ” ایران از آغاز تا اسلام ” و نتایج بدست آمده از کاوش هاى باستان شناسى خود و گروه همراه در “غار هوتو ” در جنگل هاى بهشر(  در أواخر ١٩۶٠ میلادى )  و پس از شناسایى و تحقیق در مورد چهار اسکلت انسان که در ته غار پیدا شده بودند و از طریق آزمایش” کربنى ” به این نتیجه رسید که این انسانها با پیشانى خم شده به سمت عقب و دهان و آرواره متمایل به جلو و بدن هاى پوشیده از مو که بصورت ایستاده نیز راه مى رفتند و نه همانند چهارپایان و دست و پاهاى آنها نیز کاملا شبیه انسانهاى امروزه بوده است از انسانهاى نخستین بوده اند که پس از پایان دوران بخ بندان و بارانهاى سیل آسا که حتى دره ها را از آب پر کرده بود ، در غارهاى بزرگ  و در ارتفاعات و بیش از ٧٠٠٠٠ سال پیش زندگى مى کردند و سپس که بارانهاى شبانه روزى و مداوم پایان گرفت و خورشید جهان تاب با گرمى و مهر خودش دشتها و جنگل ها را سبز و خرم کرد،  انسان از غارها براى نخستین بار به جلگه و دشت پانهاد و کشاورزى و پرورش دام را آغاز نمود و این به این معنى است که تمام استدلال هاى دینى در مورد انسان غیر علمى و ساخته و پرداخته ذهن انسان است . و در عوض تیورى داروین دانشمند انگلیسى که معتقد به تکامل در تمام موجودات زنده و از آن میان انسان بود کاملا علمى و بیشتر دانشمندان در رشته علوم طبیعی و زیست شناسى تیورى داروین را پذیرفته اند.
به هر روى کشورهاى ، هندوستان و ایران از نخستین سرزمین هایى هستند که آیین مهر و مهر پرستى را پیشه خود ساختند چون هنوز از  یکتا  پرستى که در ادیان معروف به ابراهیمى ( یهودى – مسیحیت و اسلام)  از آن نام برده مى شود خبرى نبود .
بر اساس تمام داده هاى علمى انسان ساکن در  فلات ایران جزء نخستین مردمانى بوده اند که تمدن ، شهر نشینى و کشاورزى مدرن را حداقل از دوران تمدن ایلام باستان ( خوزستان – بوشهر – فارس- کرمان – لرستان و کردستان ) در ۵٠٠٠ سال پیش بنا نهاده اند.
ابزار کشاورزى ، نقشه هاى کانال هاى آب رسانى به دشت خوزستان از رودخانه هاى ”  دز ، کارون و کرخه ” و باغ هاى شوش باز مانده از هزاره سوم پیش از میلاد مسیح هم اکنون در موزه ( لوور پاریس ) مو جود است  ( به کتاب در تاریکى هزاره ها ) نوشته  دکترایرج اسکندرى رو کنید تا راستىى ها بر شما نیز مانند من روشن گردد.  و این بى دلیل نیست که واژه ” مهر = خورشید= دوست داشتن و عشق” در فرهنگ ملى و زبان و ادبیات ما بصورت گسترده خود را نمایان مى کند ، واژه هایى چون مهر ، مهر ماه ، مهروش ، مهر آسا ، مهرى ، مهران ، مهرگون ، مهرگان ، مهربان ، مهر آیین ، مهرزاد ، مهر داد، مهران فر ، مهر انگیز و سدها واژه مهرى دیگر و به همین اندازه از واژه خور و خورشید بهره گرفته شده است چون خورشیدى ، خورشید وش ، خورشید رو ، خورشید پور ، خورشیدگان ، خورشید رخ ، شیر و خورشید و سدها واژه دیگر ، آیا توجه کرده اید که شهرستانکى در لارستان فارس بنام” خور ” هست که همان مهر و یا خورشید را معنى مى دهد !؟ 
زرتشت پیام آور آیین بهى نیز در گاتها به ستایش خورشید پرداخته است ، به گاتها رو کنید تا راستى ها بر شما نیز نمایان گردد. بیش از پنجاه سال است که راز انفجار در خورشید ( Big Bang) که  میلیارد ها سال پیش روى داده است در کانون هاى علمى مطرح شده است که هنوز واتیکان  و أورشلیم و علماى اسلامى در مورد آن سکوت اختیار کرده اند و این مهم را مهر پرستان در هندوستان و ایران دست کم ۵٠٠٠ سال پیش به آن پى برده بودند. 
آخن آتون در ٣٧٠٠ سال پیش در سروده اش در مورد ” آتون ” خداى خورشید که هم اکنون در موزه انگلستان از آن نگهدارى مى شود مىً گوید ” خورشید تو بزرگى ، زمین را تو بوجود  آوردى ، درختان و جنگل ها و جانوران و انسان را تو بوجود آوردى. چیز هایى را که بوجود آورده اى قابل شمارش نیستند”.
 تمام این ستایش ها و واژه ها را در ستایش خورشید ١٠٠ سال پس از مرگ آخن آتون ” موسى پیامبر ” بر زبان آورده است  با این تفاوت که موسى خدا را ستایش مى کند و این دست آوردها را به خداوند نسبت مى دهد.
نوشته اى مستند در این مورد بنام ( آیا خدا از مصر باستان آمده است ؟ )  را شما مىً توانید در ماه نامه ( allt om historia) که در کشور سوید چاپ مى شود بخوانید. این نوشته به قلم  یک پژوهشگر  دانمارکی است که در شماره ماه مى ٢٠١٣ به چاپ رسیده و من این مقاله را از سویدى به پارسى برگردانده ام .
براى روشن شدن موضوع به کتاب ” زیگموند فروید ” پدر علم روان شناسى روى کنید که این راز را در کتاب خودش در مورد ( آتون) خداى خورشید و کپى کردن أیده آخن آتون بنام Der Mann Mosses und Die Montheistiche Religion در سال١٩٣٩ با مدارک بسیار زیاد از آن پرده بر داشته است و مى نویسد خدایى که موسى از آن یاد مى کند و مسیحیان و مسلمانان نیز آن را مى پرستند همان خورشید تابان یا آتون خداى افق مى باشد.
براى من سالها به درازا کشید تا پس از کاوش هاى بسیار ، آشتایى با خیام ریاضى دان ، ستاره شناس و گاه شمار که سال خورشیدى را با روز و ساعت و دقیقه در تاریخ معروف به تاریخ جلالى که بنام سلطان جلال الدین از خود به جاى گذاشته  است به این مهم دست پیدا کنم .
خیام نیشابورى در تقویم جلالى زمان دقیق پایان زمستان و آغاز بهار ( جشن نوروز ) و آغاز کاشت دانه  را براى ما ایرانیان محاسبه کرده است که بر اساس چرخش زمین در مدار مغناطیسى  مهر و یا خورشید است و در نخستین روز از ماه فروردین برابر با ٢٠ مارس  ، روز و شب با هم برابر مى شود .
خیام  در  رباعیات پر رمز و راز خود نیز به چرخش فلکى بارها اشاره دارد. فردوسى طوسى چکامه سرا و حافظ شیرازى هم به نوبه خود از چرخش فلکى سخن ها گفته اند .
من همچنین با  پى گیرى دانش نو و باز شناسى آیین مهر و جشنهاى نوروز ، تیرگان ،  مهرگان ، سده و یلدا که همه در ستایش و ارج گذاشتن به مهر و آیین مهرى است به این دست آورد رسیده ام  که خورشید و یا مهر براستى بنیان گذار سپهر گردون است و جهان و کائنات در حوزه کهربائی  خورشید و یا بهتر بگویم مهر قرار دارد. و همه ما باشندگان کره خاکى در مدار خورشید در حرکت هستیم و این سرشار از گرمى و مهر است و هر  “پندار ، گفتار و کردار ” که بر خلاف نظم خورشید باشد  ، چون  ” دروغ ، بى مهرى و ستیز و جنگ ” محکوم به شکست است.
داریوش بزرگ پادشاه هخامنشى در سنک نوشته مشهور خود بر دیواره تخت جمشید و طاق بستان  با سه زبان ” ایلامى- آشورى – پارسى” مى گوید اهورا مزدا کشور ایران را از ” خشک سالى  , دروغ و جنگ ” نگاه دار و این سخنان  بى تردید بر خاسته از آیین مهر و نظم خورشیدى است.
و در پایان این نوشتار مى گویم .!!
 
آفتاب آمد دلیل آفتاب.     گر دلیلت باید از وى رو متاب
 
کاووس ارجمند 
اسپانیا 
پانزدهم جون ٢٠١۴
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است