توافق اتمى در وین ” شهر عشق و شراب ” و درماندگى رانت خواران و خشونت گرایان در ایران: کاووس ارجمند


همانگونه که همگان مى دانند نمایندگان رژیم جمهورى اسلامى پس از چراغ سبز رهبرى به پاى میز مذاکرات اتمى کشانده شده اند تا پیش از هرچیز رژیم سر تا بحران جمهورى اسلامى را نجات دهند و باید گفت هم نماینده ولی فقیه آقاى دکتر ظریف و هیئت همراه و هم آقاى گرى وزیر امور خارجه آمریکا به نمایندگى از پرزیدنت اوباما با تلاش هاى شبانه روزى در پى راهى براى برون رفت از بحران اتمى ایران  که جمهورى اسلامى سالها در پنهان کارى و با خرج میلیاردها دلار در درازاى این سى و پنج سال براى غنى کردن آورانیوم بالاى ٢٠٪ کشور وملت ایران را با یک چالش بزرگ بین المللى روبرو ساخته است پیدا کنند. و باز بر آگاهان به تاریخ  پوشیده نیست که با بلند پروازى هاى رژیم پهلوى ایجاد راکتور اتمى صلح آمیز در ایران از زمان پرزیدنت آیزنهاور آغاز شد و ایران نخستین کشورى  بود که از پروژه انرژى اتمى صلح آمیز پرزیدنت آیزنهاور سود برد و راکتور تحقیقاتى امیر آباد بنیان گذارى شد ، در رژیم گذشته نیز شاه ایران بدنبال غنى کردن آورانیوم با در صد بالا بود که در نهایت این کار به انجام نرسید . ولى رژیم اسلامى در جنگ ایران و عراق و پس از آنکه پاکستان و هند به سلاح هسته اى دست پیدا کردند و آوازه ٢٠٠ کلاهک هسته اى اسرائیل در محافل سیاسى مطرح شد که هنوز نیز هیچ کدام از دولت هاى پیشین و اکنون اسرائیل در مورد آن سخن نگفته اند!!
رهبران جمهورى اسلامى نیز بر آن شدند تا تنها حکومت شیعه جهان را به سلاح اتمى مجهز کنند که این کار سالها پیش لو رفت و رژیم بناچار با سازمان انرژى اتمى جهانى و جامعه جهانى وادار به گفتگو شد و همچنین  بر هیچکس پوشیده نیست که تمام کشورهاى جهان براى دست یأبى به انرژى هسته اى براى اهداف صلح جویانه داراى حقوق مساوى هستند و هیچ کشور و یا نهاد بین المللى نمى تواند مانع آن باشد و جالب اینکه از زمان رژیم گذشته ایران جزء نخستین کشورهائى بوده است که پرو توکول هاى مربوط به همکارى با سازمان بین المللى اتمى را را إمضاء کرده است ، پس موضوع حق غنى سازى آورانیوم براى اهداف صلح جویانه مطرح نیست و تنها مشکل بهره بردارى از انرژى هسته اى براى اهداف نظامى است که حساسیت بر انگیز است.
 در این دقیقه ها که این نوشتار را آماده مى کنم ، در بخش اروپائى سازمان ملل و در شهر وین وزراى امور خارجه چند کشور غربى ، نماینده پارلمان اروپا و با همکارى با چین و روسیه مراحل پایانى مذاکرات را به پیش مى برند و ایرانیان بى صبرانه در انتظار یک توافق بین الملى براى برداشتن تحریم ها از ایران هستند و جهان نیز اگر این توافق صورت پذیرد نفسى راحت خواهد کشید که یک کشور غیر دموکراتیک چون ایران در کنار پاکستان نیمه دموکراتیک و مجهز به القاعده و رژیم دیکتاتورى نظامى کره شمالى قرار نگیرد و بیش از این خاورمیانه جولانگاه دولت هاى دین مدار و بنیاد گرایان نگردد و همزمان جریان هاى سکتاریستى و باند هاى رانت خوار در ایران و در لباس دل سوزان نظام در گوشه و کنار به خرابکارى مشغول نباشند و هم داستان  با جریانهاى ارتودوکسى اسرائیل به رهبرى نتان یاهو و برخى از نمایندگان نان به نرخ روز خور پارلمان و سناى آمریکا که لأبى هاى اسرائیل هستند نگردد که هیچ چیز غیر از یک حمله نظامى سراسرى به ایران  آنها را راضى نمى کند.
این جریان هاى سکتاریستى و رانت خوار درون ایران خواهان آن هستند که هیچگونه ارتباط سالم و بدور از ماجراجوئى  بین ایران و اروپا و آمریکا برقرار نشود تا آقایان بتوانند نفت و گاز که تنها سرمایه ملى ایرانیان است را به سبک و شیوه ” على با با و چهل دزد بغداد ” در بازار آشفته نفت بوسیله مزدورانى چون بابک زنجانى بفروش برسانند و از دلار هاى بدست آمده کالا هاى روزمره را بدون گمرک وارد ایران کنند و با فروش کالا ها و پول هاى بدست آمده به زمین خوارى و برج سازى مشغول گردند و ملت ایران را در فقر و فلاکت نگاه دارند .
هشت سال دولت احمدى نژاد و کابینه شارلاتان ، دزد و رانت خوار او نمونه بارز اینگونه راهزنان هستند . دیروز محسن رضائى شخص شماره یک به درازا کشیده شدن جنگ ایران و عراق که در سالها ى آخر جنگ عربستان سعودى حاظر شده بود که در صورت پایان جنگ ایران و عراق خسارت هاى ۵٠٠ میلیاردى به ایران بپردازد  تا خرابى ها ى جنگ ایران و عراق باز سازى شوند،ً همین ژنرال هاى یکشبه چون محسن رضائى زیر بار نرفتند  و تابلوى هاى راه از قم تا کربلا را در کنار جاده ها نصب کردند و گفتند تا نجف و کربلا راهى نمانده و بسیج و سپاه شهرهاى مقدس شیعیان را خواهند گرفت و آیت اله خمینى نیز با بند همین خائنین به چاه رفت و در آخر نیز دیدیم که آیت اله خمینى بگفته خویش جام زهر را سر کشیدند و شکست  راپذیرا شدند   و قطع نامه سازمان ملل را پذیرفتند و غرامت جنگى عربستان سعودى نیز به فراموشى سپرده شد.
ژنرال ” پتن ” فرمانده ارتش فرانسه در جنک دوم جهانى بخاطر گشودن دروازه هاى پاریس بر روى ارتش نازى دو سال بعد و  پس از ورود پیروزمندانه ژنرال دگول به پاریس و پایان جنگ بعنوان خیانت به منافع ملى و کشور فرانسه به جوخه مرگ سپرده شد ولى ژنرال هاى یکشبه اى چون محسن رضائى بدون هیچ دلواپسى به خانه و کاشانه پس از ٨ سال جنگ بى حاصل  باز گشتند ، داراى پست و مقام شدند ، دارائى هاى زیاد پیدا کردند و هم اکنون نیز حرفشان با جناح هاى تند رو اسرائیل و انسانهاى فلک زده اى چون ” جان بولتون ” نماینده”  جرج بوش پسر”  در سازمان ملل  یکى است که خواهان گزینه نظامى  در برابر ایران و تجزیه ایران است ، در سفرى که مریم رجوى  رهبر مجاهدین خلق به تازگى به واشینگتن کرد با آقاى جان بولتون براى لشکر کشى به ایران هم داستان شد ” جان بولتون ” در پشت سر مریم رجوى در مجلس سنا ایستاده است  و همگى بخاطر این خیانت آشکار به منافع ملى ما ایرانیان عکس یادگارى نیز گرفته اند !!  ” زهى بى شرمى خانم ها و آقایان مزدور “
محسن رضائى مى گوید اگر آمریکا به ایران حمله کند در روزهاى نخست جنگ هزاران نفر آمریکائى را به گروگان مى گیریم و آمریکا مجبور خواهد شد میلیاردها دلار براى رهائى آنها بپردازد و ما با آن پول ها ایران را مى سازیم . واقعا شما کدام انسان فرو مایه اى چون ایشان را دیده اید و یا مى شناسید که چنین دور از خرد باشد که چنین حرفهائى را بزند ؟
شما یکسال پس از انقلاب تعدادى دیپلمات آمریکائى را در سفارت آمریکا به گروگان گرفتید که هنوز کشور و ملت ایران دارد بخاطر آن کار زشت و غیر ملى میلیاردها دلار خسارت مى پردازد و هنوز هم داستان ادامه دارد . آیا آن کار زشت و زیان کلان براى منافع ملى ایران ، براى شما درسى آموختنى نبود ؟
محسن رضائى سپس مى گوید اگر غرب و بویژه آمریکا با هیئت ایرانى به توافق نرسید ایران دوباره غنى سازى را در ابعاد گسترده از سر خواهد گرفت  و تهدید هاى دیگر که همگى آنها براى دلگرمى خود و هم لباسهاى خود مى باشد .
سردار سپاه آقاى محسن رضائى : ملت ایران خواستار مذاکرات شرافتمندانه و عادى سازى روابط با غرب مى باشد ، ملت ایران خواستار رفاه اجتماعى و باز سازى زیر ساخت هاى صنعتى و اقتصادى خویش است که شما آنها را نابخردانه نابود کرده اید و اینها با تجهیز ات اتمى براى غنى سازى آورانیوم با میلیار دها دلار هزینه که هیچ سودى نیز در بر نخواهد داشت و معامله ” باخت باخت است”  بدست نمى آید. کشور آلمان در مدت ١٢ سال با بیشرفت و توسعه سیستم هاى طبیعت سازگار ٢۵٪ تولید برق مصرفى تکنولوژى گسترده  خود را از توربین هاى بادى و انرژى خورشیدى در سال ٢٠١۵ بدست آورده است.
ایران چى ؟ ایران دومین کشور جهان از نظر گاز طبیعى است و اگر تحریم ها برداشته شود تولید نفت ایران چند برابر خواهد شد و اگر در آمد هاى نفت و گاز براى بازسازى صنعت و اقتصاد و رفاه اجتماعى بکار گرفته شود دوباره ایران از آب و گل بلند خواهد شد و ملت ایران که داراى جوانان پر شور و دانشمند مى باشد  خواهان تغییر در نظام دینى خواهند شد و دوباره ملت در یک راستا و براى ایجاد دموکراسى براى چندمین بار به پا خواهد خواست و شما با این ارزش ها مخالف هستید ، شما مى خواهید در بده بستان هاى غیر قانونى شریک باشید و در بر همین پاشنه بچرخد ، اطاق فکر شما به اطاق فکر نتان یاهو ، شیوخ عربستان سعودى و اردوغان دالان هاى مخفى  و تو در تو دارد و هرچه آنها مى خواهند خواسته شما نیز هست و  ” بزبان ساده نابودى و تجزیه ایران “
ملت ایران باید در برابر همه دشمنان خویش هوشیار باشد و آنها را افشا کند و در برابر آنها بایستد.
هدف نهائى ملت ایران همانا آزادى و صلح است ولى هدف شما تبدیل کردن ایران به سوریه ، عراق ، افغانستان ، پاکستان و لیبى است و همین اهداف را نئو کانهاى آمریکائى و ارتودوکس هاى یهودى به سرکردگى نتان یاهو دنبال مى کنند . آزادگان ایرانى باید مثلث شیطانى ” نتان یاهو ، شیوخ سعودى و اردوغان ” که دشمنان قسم خورده ایران هستند را از هم پاره کنند.
کاووس ارجمند شهروند افتخارى شهر حماسه ها ” کوبانى “
دوشنبه ١٣ ماه جولاى ٢٠١۵
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است