ترور دکتر شاهپور بختیار سر آغاز «ترور اسلامی» آزادى اندیشه و بیان در اروپا بود.


زمانى که مشغول نوشتن این نامه در مورد کشتار مردم بى گناه در شمال نیجریه که در کنترل جهادى هاى اسلامى ” بوکوحرام ” است بودم ، تلویزیون دولتى سوئد اعلام کرد پلیس بلژیک در یکى از شهرهاى کوچک بلژیک در حال جنگ و گریز با تروریست هاى عرب تبار تونسى است که به تازگى از سوریه و اردوگاه تروریست هاى اسلامى دولت اسلامى عراق و شام ” داعش ” به بلژیک بازگشته اند و با برنامه ریزى و تماس هاى اینترنتى و موبیل در تدارک کارى تروریستى مشابه ترور روزنامه نگاران در چهارشنبه  پیش در پاریس بودند. در عملیات تروریستى القاعده شاخه یمن در ساختمان ”  هفته نامه فکاهى” چارلى أبدو”  دوازده نفر روزنامه نگار و دست یاران آنها و در یک فروشگاه یهودى ( کأشر ) چهار نفر و دو پلیس فرانسه  در دو مکان  در مجموع هفده نفر در آستانه سال نو میلادى جان خود را در راه آزادى بیان و دفاع از حقوق شهروندى  تنها در پاریس از دست دادند . خوشبختانه با شنود پلیس بلژیک و همکارى پلیس بین المللى عملیات تروریستى داعشیان در بلژیک کشف گردید و پلیس توانست با یورش به ساختمان مسکونى تروریستها ، دو نفر از تروریستهاى اسلامى را از پاى در آورد و چند تنى را نیز دستگیر نماید.

اروپا گوئى از خواب خرگوشى بیدار شده است و خطر را در زیر پوست خود حس مى کند و چنین به نظر مى رسد که آستین ها را بالا زده اند تا در برابر تروریستهاى اسلامى خشونت را با خشونت پاسخ دهند و به گفته سعدى شیرازى:
ترحم بر پلنگ تیز دندان
ستم کارى بود بر گوسفندان
کشور فرانسه در دهه هشتاد میلادى ، زمانى که تروریست هاى فرستاده شده از سوى جمهورى اسلامى ایران  به سرپرستى ” انیس نقاش” به پاریس زسیدند انیس نقاش تلاش نمود تا دکتر شاهپور بختیار را ترور نماید ، که در این کار موفق نشد ولى جان یک زن و یک پلیس فرانسه بدست  تروریست هاى اسلامى از نوع جمهورى اسلامى آن از دست رفت ، در این عملیات تروریستى دستیاران انیس نقاش مسلمانان مراکشی و تونسى بودند و آقاى فرانسوا میتران رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه پس از چندى در یک بده و بستان سیاسى انیس نقاش لبنانى را آزاد کرد  و او سپس به تهران اسباب کشى نمود  و در پناه جمهورى اسلامى ایران قرارگرفت و هم اکنون و بنا به گفته”  صداى آمریکا در برنامه پرده آخر”  انیس نقاش داراى یک مرکز تجارى  فربه در تهران است و بخشى از زد و بند هاى پشت پرده را رهبرى مى کند و رانت خوارى ها را در ارتباط با سوریه و لبنان هدایت مى نماید و جالب تر آنکه در سال ١٩٩١ میلادى تروریستهاى جمهورى اسلامى به خانه دکتر بختیار وارد شدند و در کمال ناجوانمردى سر آن رادمرد گرانمایه را به رسم داعشى هاى امروز بریدند و دیدیم پس از بیست سال دولت فرانسه یکى از قاتلان دکتر بختیار را به ایران تحویل داد و چشم بر روى یک جنایت بزرگ پوشید و آزادى بیان نه در ژانویه ٢٠١۵ که زنگ خطر تهدید و زندانى کردن آزادى بیان در همان زمان بریدن سر وزبان دکتر شاهپور بختیار به صدا در آمد .
نکته بسیار مهم این است که دولت فرانسه و دیگر کشورهاى اروپائى در برابر ترور هاى جنایت کارانه تروریستهاى اسلامى فرستاده  شده از سوى جمهورى اسلامى ایران  شانه هاى خود را بالا انداختند و  کشتن  شاهپور بختیار ، دکتر برومند ، دکتر قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان ایران  ( در اتریش ترور شد )  دکتر شرفکندى جانشین دکتر قاسملو ( در رستوران میکونوس در آلمان) با همراهانش ترور شدند و دکتر رجوى برادر مسعود رجوى در ایتالیا ترور شد و شاعر، مبارز سیاسى و هنرمند محبوب فریدون فرخ زاد در ( آلمان ) به رسم مسلمانان صدر اسلام و اکنون داعشیان سربریدند و این لیست مى تواند بلند تر از اینها  باشد ، اروپائى ها چنین برداشت مى کردند که  تا جائى که اسلامى ها مخالفان خودشان را ترور مى کنند و تا زمانى که مى شود  از راه بده و بستان و زیر(  کلاه شرعى حفظ منافع ملى  )  کلاهى نیز از این نمد ببافیم هیج أشکالى نیست و به تروریسم اسلامى باج دادند که امروز  شوربختانه تروریسم اسلامى از شاخه سلفیست آن گریبان خودشان را نیز گرفته است . اگر دیر نشده باشد باید اروپائى ها به خود آیند  با هرگونه بنیاد گرائى در گیر شوند و راه را بر اینگونه نگرش هاى قبیله اى ، نژادى ، قومى ، ایدوئولوژیکى و بویژه از نوع اسلامى آن بسته و جبهه مشترک تشکیل دهند و با اینگونه پدیده هاى نا میمون مبارزه نمایند ، اروپائیان نباید شکست دولت مسیحى روم شرقى ” بیزانس ” و محاصره پایتخت اتریش را بوسیله ترکان عثمانى در  قرن چهاردهم میلادى از یاد برده باشند ، اسلام وهابى بویژه با دلارهاى نفتى مى خواهد اروپا را از آن خود کند و بیرق ( لا اله الا اله  و محمد رسول اله ) را در قلب اروپا به اهتزاز در آورد .
 خوشبختانه در روز یکشنبه پیش بیش از یک میلیون نفر از شهروندان پاریسى و شاید در همین مقیاس در دیگر شهرهاى فرانسه با بر افراشتن پرچم فرانسه و بالا بردن”  قلم ” یک مانیفست روشنفکر انه و آزادى خواهانه را سامان دادند که از پایان جنگ جهانى دوم تا کنون بى همتا بوده است ، در این کردهم آئى چند میلیونى سران و نمایندگان بیشتر کشورهاى متمدن و دموکرات جهان شرکت داشتند و ترفه آنکه عربستان سعودى و ترکیه نیز که هردو در شکل دادن و تجهیز القاعده و  داعشیان شریک جرم هستند با بى شرمى تمام خود را آزادى خواه جا زده اند و أشک تمساح مى ریزند ، آن یکى ( نخست وزیر ترکیه ) در پشت پرده با داعشیان است و در کشتار ایزدیان کرد و دلاوران شهر کوبانى از آستین چرکینش خون مى ریزند و دیگرى ( نماینده شبه جزیره عربستان ) است که آنها نیز با دلارهاى نفتى تولید کننده سلفیست هاى القاعده ، طالبان و بوکوحرام و الشباب هستند و هم اکنون بیش از ١٠٠ مسجد وهابى تنها در اروپا برپا کرده اند و مانند جمهورى اسلامى که دستور و بن مایه نماز هاى جمعه از دفتر رهبرى إبلاغ مى گردد در همه مساجد وهابى ها نیز دستور و موضوع مورد بحث در نماز روز جمعه در تمام کشور هاى جهان از آن میان ایالات متحده نیز  از عربستان مدیریت مى شود و آزادى بیان و دین و نوشتار بخشى از محرمات در کشور آنها به حساب مى آید و هم اکنون جوانى را که به سکولاریسم باور دارد و دین دار نیست به پانزده  سال زندان و هفته اى ۵٠ ضربه شلاق محکوم کرده اند .
آزادى خواهان باید با آقاى نتان یاهو نیز سنگ خود را وا کنند ، به گفته سوئدى ها نمى شود روى دو صندلى نشست و در یک زمان !! ، آقاى نتان یاهو باید مسئولیت خود را در برابر زنها ، کودکان و سالخوردگان فلسطینى که جان خودرا در بمبارانهاى اسرائیل پس از اشغال سواحل رود اردن تا کنون از دست داده اند  بپذیرد و در راه ایجاد صلح و مدارا گام بردارد، چون آقاى نتان یاهو نیز لباس آزادى خواهى و مدارا به تنش گریه مى کند . آقاى  نتان یاهو نیز با این کارنامه ردى پیشاپیش مردم رژه مى رفت . نمیدانم آیا جمهورى اسلامى که تمام کسانى که در زندانهاى گوناگون آن رژیم بجرم دفاع از آزادى بیان در بند  هستند نماینده اى به این همایش بزرگ گسیل داشته بود یا نه  ؟؟! .
بدون در نظر گرفتن این سه نماینده از دو دین ابراهیمى ، عثمانیست و خشونت گرا ، دیکر رهبران و نمایندگان کشورهاى آزاد جهان دست در دست پرزیدنت اولاند رئیس جمهور فرانسه به تروریستهاى اسلامى نشان دادند که تسلیم مشتى بیابان گرد دستاربند با شمشیر هاى آخته و کلاشینکف نخواهند شد و مسجد هاى وهابى ها که با دلارهاى نفتى سعودى ها در اروپا ساخته شده است را مهر و موم خواهند کرد، اگر این مسجدها خانه هاى امن و تیمى تروریستها باشد.
بازگردیم به کشور نیجریه ١۵٠ میلیونى که ۵٠ ٪ مسلمان هستند و ۵٠٪ مسیحى ، این کشور رو به پیشرفت با در آمدهاى نفتى یکى از کشورهاى مهم آفریقائى است و از سال ١٩۶٠ میلادى از استعمار انگلستان خرج شده و داراى استقلال و قانون اساسى سکولار و داراى دو پارلمان است.  ولى شوربختانه از سال ٢٠١١ میلادى استانهاى شمالى این کشور که مسلمان نشین هستند و با کشور مالى و چاد نیز مرزهاى مشترک دارد،  در دستان تندروهاى اسلامى شاخه هاى القاعده و بویژه گروه تروریستى اسلامى ” بوکوحرام” مى باشد که تا کنون چندین هزار نفر از شهروندان کشور نیجریه را کشته  و خانه هاى آنها را نیز ویران ساخته اند. در راستاى تلاش هاى بین المللى بانوى کاخ سفید ایالات متحده خانم اوباما فراخوان و جنبشى را براى رهائى دخترکان یک مدرسه مسیحى آغاز کرده است که اسلام گرایان بوکوحرام در سال ٢٠١۴،در نیجریه به آن شبیخون زدند و بیش از ٢۵٠ دانش آموز دختر را با خود بردند و در بازار مکاره ها به فروش رسانید ند و گروهى از آنها را نیز در اختیار خود بعنوان کنیز نگهدارى مى کنند.  خانم اوباما و دیگر انسانهاى پاک نهاد تلاش مى کنند تا این دوشیزگان را به کانون خانوادگشیان بازگردانند ، ولى جانیان بوکوحرام  دخترکان را که پس نداده اند هیچ و در آخرین سرى از جنایت هاى خود بیش از ٢٠٠٠ نفر از روستائیان در دو استان  شمالى نیجریه را که بیشتر آنها کودکان و سالخوردگان بودند با بى رحمى کشته و خانه هاى آنها را نیز خراب کرده اند .
امروزه علاوه بر دلارهاى نفتى عربستان به گفته یکى از کارشناسان سوئدى که هفته پیش به سوئد آمده بود و من خود در تلویزیون دولتى به سخنان او با شگفت زدگى گوش فرامى دادم مى گفتند که در یک پروژه انسان دوستانه در کشور مالى کار و در همان کشور نیز زندگى مى کنند. ایشان مى گفتند بنیاد گرایان اسلامى و  شاخه هاى گوناگون القاعده با همکارى بوکوحرام نواحى کویرى بین کشور مالى و لیبى را در دست دارند و در دل کویر هواپیما هائى بر زمین مى نشینند که بار آنها ” کوکائین ” ماده مرگ بار از کشورهاى آمریکاى لاتین است و این مواد مرگ بار بوسیله اتوموبیل هاى نو و مجهز همراه با ابزار جنگى پیشرفته به کشور اتیوپى رسانده مى شوند و در آنجا به قاچاقچیان بین المللى تحویل مى گردد و از این راه دلار هاى مافیا ى بین المللى ، دلارهاى نفتى عربستان ، ابزار مدرن نظامى ، أسلحه و اتوموبیل هاى نو و کار آمد به تروریست هاى سلفى تحویل مى گردد. بنا به عقیده ماکیاول فیلسوف ایتالیائى که مى گفت ( هدف وسیله را توجیه مى کند ) همین کار را جهادى هاى اسلامى القاعده  در آفریقا و طالبان در افغانستان انجام مى دهند. بزبان ساده با پول از راه قاچاق مواد افیونى ، دلارهاى نفتى سعودى همراه با ایدئولوژى اسلامى سلفى،  آشى بار گذاشته شده است  که اگر انسانهاى آزادى خواه و دولت هاى دموکرات راه حلى براى آن امروز پیدا نکنند فردا خیلى خیلى دیر خواهد بود و همه جهان آزاد مسموم خواهد شد و  به گفته مشهور:
 ” نه  از تاک، نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان .
چون نوشتن و کامل کردن این متن چند روزى به درازا کشید ، شوربختانه خبر سوم هم رسید که جهادى هاى بوکوحرام از مرزهاى کشور کامرون نیز گذشته و به روستاهاى مرزى شبیخون زده و دخترکان و پسر بچه ها را دزدیده و با خود برده اند. بنا به گفته یکى از کارشناسان نیجریه که در دانشگاه گاتنبورگ سوئد تدریس مى نماید و در تاریخ نو زدهم ژانویه خبر نگار کانال یک سوئد با ایشان در این زمینه گفتگوئى داشت ، ایشان مى گفتند که بوکوحرام براى ایجاد حکومت اسلامى جهادى احتیاج به رزمنده دارد تا ” امت ” اسلامى در آفریقا تشکیل گردد و به همین دلیل به دخترکان براى زاد و ولد و به پسر بچه ها براى تشکیل ارتش جهادى احتیاج مبرم دارد .
سیاستمداران غربى خود به لیبرالیسم ،  آزادى بیان ، دین و اندیشه آزاد باور دارند و به سلفیست ها نیز مى خواهند این ارزش ها را روا دارند ، ولى براى روشن شدن موضوع باید از سعدى شیرازى کمک خواست که  چنین مى فرماید:
پر تو نیکان نگیرد آنکه بنیادش بد است
تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است
سخن آخر من به اروپائیان و آمریکائیان این است  که ” کمال الدین اصفهانى شاعر سده هفتم مى گوید :
باش تا صبح دولتت بدمد        وین هنوز از نتایج سحر است
کاووس ارجمند شهروند افتخارى شهر حماسه ( کوبانى )
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است