ترجمه نامه به یونسکو برای نجات ایوان مداین:جبهه ملی ایران – سامان ششم کمیته نجات ایوان مداینسوم فوریه ۲۰۲۱
عالیجناب بانو اودری آزولای، مدیر کل
سازمان آموزشی، دانشیک و فرهنگی سازمان ملل
پاریس، فرانسه

موضوع: درخواست کمک اضطراری برای نجات یک میراث مهم جهانی از سده ششم متعلق به تاریخ و معماری کهن ایرانیان در عراق

بانوی گرامی،
یک میراث مهم تاریخ و معماری ایرانی به نام تیسفون یا ایوان مداین که در شهر مداین عراق قرار دارد که متعلق به دوران امپراتوری ساسانیان ایران است و از سده سوم تا ششم میلادی ساخته شده است این سازه در اثر بی توجهی دولت عراق و عوامل طبیعی و انسانی رو به ویرانی گذاشته و اخیرا بخش عمده‌ای از سقف گنبدی شکل ۳۰ متری آن فروریخته و بخش‌هایی از دیوارها نیز ویران شده است.
این میراث تاریخی ثبت یونسکو به عنوان میراث جهانی است و توجه شما را نیاز دارد.
از آنجا که نه دولت عراق و نه دولت ایران حساسیت لازم را نسبت به ویرانی تدریجی و هشداردهنده این میراث کهن نشان نمیدهند، ما، به عنوان یک سازمان سیاسی و حقوق بشری با قدمتی هفتاد ساله مایل به دریافت اجازه و راهنمایی از یونسکو هستیم تا برای بازسازی این میراث تاریخی ملی و جهانی سازماندهی کنیم. لطفن ما را راهنمایی نمایید.
منتظر پاسخ و راهنمایی شما می مانیم.

کورش زعیم
سیاوش سلطانی (ریس)
مسعود بهراد
محمدرضا سعادتی
تهران، ایران
==================

February 3, 2021
Your excellency Ms. Audrey Azoulay, Director General
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Paris, France
Subj.: Calling for urgent assistance in saving an important historical landmark of sixth Century in Iraq belonging to Iranian ancient history and architecture.
Dear Madam,
A major landmark of Iranian ancient history and architecture located in Madain, Iraq, called Ctesiphon, belonging to the Iranian Sassanid Empire, built from third to 6th century AD, has recently been badly damaged by environmental and human causes and the total disregard by the Iraqi government. The recent damages include collapse of parts of the unique 30-meter-high dome and parts of the surrounding walls.
Whereas this historical sight is registered with UNESCO as a world heritage site, your attention is demanded.
Since neither the government of Iraq nor the government of Iran show any sensitivity toward the gradual and alarming destruction of this very unique and important world heritage, we as a political and human rights organization of some seventy years old, wish to have UNESCO permission to organize for restoration of the monument. Please guide us.
Looking forward to hearing from you,
Kourosh Zaim,
Iran National Front
Committee for Saving National Heritage
S. Soltani (Head)
M. Behrad, M. R. Saadati,
Tehran, Iran
Email: kouroshzaim@gmail.com
WhatsApp: kouroshzaim

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است