بیمه سلامت وضرورت تغییر روشها- ( ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )


پاره ای افراد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی ، طبق دستور پزشک معالج ناچار به بستری شدن و درمان در بیمارستان هایی میشوند که از « پوشش بیمه سلامت » به دلایلی که « بعضی مسموع » میباشد خود را معاف نموده اند ، این گروه بدنبال تصفیه حساب با بیمارستان و مرخصی ، معمولابه بخش بیمه سلامت ( اسناد پزشکی ) مراجعه و با ارایه مدارک « مطالبه فرانشیز پرداختی» را مینمایند

در این مقوله باید گفت :

  1. بچه دلیل بعضی بیمارستان ها خود را موظف به تبعیت و پوشش کارمندان دولت و« بیمه سلامت» نمیدانند و وزارت بهداشت موانع موجود در این مسیر را مرتفع نمیسازد؟

  2. آیا عدم رعایت تعرفه ها و نرخ خدمات مختلف پزشکی در صورت عدم تابعیت آنهم در دوران جدید این دولت و شرایط ، قابل توجیه میباشد ؟

  3. مراجعه کنندگان که دولت از سالها قبل موظف به ارایه خدمات بصورت الکترونیک به جامعه و آنان شده ، بایستی ساعتها در صف تحویل مدارک مانده و بعد از حدود ۴۵ روز کاری منتظر دریافت بخش کو چکی از هزینه های پرداختی بشوند

  4. سیستم رسیدگی « بعد از دریافت اسناد» در بخش بیمه کارمندان دولت که « بیمه سلامت» نام گرفته قبلا متمرکز و اکنون در ۲ ساختمان با « فاصله دور و با خیل عظیم کارمندان » آنهم « رسیدگی نه چندان دقیق » بطور دستی همراه است

  5. این کارکنان زحمتکش عموما از حجم کارشان آزرده میباشند و واقعا بخش اعظم وقت آنان در مسیر رسیدگی به اسناد ارایه شده بوسیله بیماران آنهم « بر مبنای احتمالا جعلی بودن پاره ای اسناد » صرف میشود و در مواردی به «مراجعه مکرر به بیمارستان ها »جهت رفع نقص می انجامد

  6. ارسال اسناد بصورت کارتنی در سبدها بزرگ میوه ( از جنس پلاستیک ) و یا گونی !! بصورت کاملا ابتدایی که دوران قاجار را بیاد می آورد از فاصله های دور به ساختمانهای متعدد مرتبا انجام میشود که بسیار «هزینه بر و اتلاف کننده وقت و انرژی نیروی خدماتی وکارکنان شاغل در این بخش » میباشد که در مواردی به طنز می انجامد !!

۷- اطاق ها و مکانهاییکه این کارکنان در آنها مستقرند آلوده و فاقد امکانات مناسب تنفس و هوای مطبوع به دلیل حجم اوراق و پرونده های حجیم که به دلیل طی طریق از بیمارستان ، طبعا آلودگی های پزشکی نیز دارند میباشند

۸- رسیدگی چند باره و اصولا زاید به اسناد بر اساس شرایط ، امکانات و سیستم موجود بشرحی که تا حدودی بطور مختصرآمد و هر مراجعه کننده ای بسادگی اگر کنجگاو باشد میتواند مشاهده نماید ، خستگی روح ، روان ، جسم و اتلاف وقت همه این اهالی !! را بدنبال دارد

& – امید اینکه این تشکیلات که به تعداد کافی « نیروی کارشناسی خبره و آزموده اما بی تفاوت » مجهز است ، روش وروال دیگری که بهتر از نگارنده به آن وقوف دارند ، آنهم در دولت جناب هاشمی وزیر بخرد بهداشت و درمان را سامان دهند که غصه سر آید .

& – رسیدگی مکرربه اسناد آلوده در پوشه های مندرس و مستهلک ، عدم تابعیت بعضی بیمارستان ها خصوصی از « بیمه سلامت که انصافا کار و خدمتی بسیار ارزنده در دولت روحانی در دور اول بشمار میرود » انهم در دوران خدمات ماشینی « عرض خود بردن » را همراه دارد

& –عدم اعتمادموردی به اسناد تنظیمی و اقلام دریافتی که در هر حال پرداخت آن به مریض های شفا یافته ( که در این وادی و طی طریق امید است کسالتها مجدد عود ننماید ! ) تحمیل شده و در صورت عدم پرداخت ، ویزای !! خروج با سیستم قوی بنیه ! حاضر در ورودی ها و خروجی های بیمارستان ها ..صادر نمیشود

& – تعین زمان ۴۵روزه کاری جهت واریز بخشی از هزینه ها که اغلب در کمال خونسردی به ۲ماه می انجامد و بسیاری موارد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن خود داری میگردد « و اظهر من الشمس میباشد» و همه دست اند رکاران خرد و کلان شاغل در این « دستگاه عریض و طویل با تشکیلات وسیع » به آن واقفند

& – این روشها مصوب مراجع دور مانده از هر گونه تجدید نظر !! و تغییرات مناسب زمان در « روزگار سلطه الکترونیک » میباشد و کارکنان در گیر به مصداق « المامور معذور » آنهم در این دوران با « متقاضیان انبوه کار» و….. به چگونگی ها که آزار دهنده خود آنان نیز میباشد آگاهانه وارد نمیشوند .

& – از سوی دیگر قطعا این روش ، مورد پیشنهاد و تصویب مقامات قرار گرفته و « سازمان امور اداری و استخدامی کشور » را به آن کاری نیست که اگر بود چنین وضعی مشاهده نمیشد !!.

& – اگر میشدند و « سیستم الکترونیک » « طبق مر قانون » جای گزین میشد حد اقل ۵۰ در صد کادر فعلی با « حد اقل دریافتی » که پاسخگوی« اجاره مسکن » آنان نیست و « فاقد انگیزه » بایستی در جای دیگری به ارباب رجوع وعده« امروز برو فردا بیا » را بدهند .

& – بتبع روشها و انجام اجباری « دستورالعملهای منسوخ کنار نرفته ! » علاوه بر مواردی که آمد : خستگی جسمی ، آلودگی هوا ، ترافیک ، استهلاک ، نارضایی شدید گرفتاران این وادی و دو باره « کسالتهای جسمی، عصبی » و « درماندگی بسیاری از احاد جامعه » و « هزینه های مکرر پزشکی » آنهم با بودن سازمان احیاء شده « امور اداری و استخدامی کشور» که ۵۰ سال قبل « متصدی سامان دادن به اینگونه امور ابتدایی» تحت عنوان « بهبود روشها » نیز بود ، در انتظارمان خواهد بود ..

& – انتظار اینکه « بازرسی و تشکیلات وزارت بهداشت و درمان » و دیگر متولیان مربوط به اصلاح سیستم ها و روشها ، با نظارت و ارزیابی واقعی چگونگی ها « نه رفع تکلیف و موردی » در این مقوله و شاید بسیاری امور مشابه که با آمد وشدن مردم « اغلب سالمند » همراه میباشد در درون تشکیلات دولت کریمه ، از « اتلاف وقت وانرژی » کاسته به « نا بسامانی ها » خاتمه دهند .

& – راستی ایا نمیتوان هر کدام از « شاغلین انبوه » در بخش « کنترل اسناد پزشکی » را به « بیمارستانهای نافرمان » با « هزینه دولت کریمه اعزام » و در هفته یکی دو روز در امور مالی آن بیمارستان مستقر کرد که این کار را انجام و « پرداخت سهم بیمه بستری شدگان » را در همان محل و همزمان با « ترخیص بیمار» سامان دهند که رضای خالق و خلق را همراه میاورد؟

روشهای اداری « منسوخ ولی متداول » که نمونه ای آ مد شایسته دولت « تدبیر و امید و پاسخگو » آ نهم با گزینش مجدد اکثریت ملت برومندایران، نبوده و نیست .

z.mesbah 1944 @ gmail . com

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است