بیمه سلامت و وظایف فراموش شده ! (ضیاء مصباح )به منا سبتی در معیت دوستی «گرفتارعوارض سالمندی » که سنائی در وصف یکی از اثار ان میگوید :
«مرا بسود و فر و ریخت هر چه دندان بود – نبود دندان لا – بل چراغ تا بان بود »
وباید سراینده ای در توصیف « ثقل سامعه » همان کمبودی که در این غوغای خود محوری وجهل مرکب بسیار بکار اید ؟ و دیگر اعضاء ! را یافت ….
گذری به« دفاتر نسبتا معدود ، فاقد اختیارو صر فا مجری اوامر بیمه سلامت در قالب ائین نامه ها» اوفتاد و اینست انچه بر مراجعین گرفتار چکنم با تقبل انهمه هزینه های پزشکی می گذرد …
*که برای بذل توجه متصد یان بیمه سلامت (با همه وظایف مقرروتکلیف شده بر انا ن در قانون اساسی !و شعارهای تبلیغاتی خلاف ان ) از طریق این تریبون نیک پندار وارسته با انبوه خواننده مطرح می گردد :
** محدودیتهای بنیاد گذارده شده بر خلاف اصل مثبت و سازنده « اصالته الصحه » نیست مگر دستورات و همزمان اموزش های داده شده به کادر بهداشت و درمان و کارشناسان سخت کوش نگران اینده ملک و ملت .
** انهم ناخواسته و بر خلاف ایده ها و مشاهدات – برای دواندن جامعه مریض گرفتار معاش دور شده ازسلامت فکر و روان انچنانکه در هر کوی و برزن و در هر مقوله ای شاهد انیم .
**وضعیت فعلی نیست مگر : با هدف تضعیف و تدریجا نابودی تتمه سلامت نفس علاوه بر افت تندرستی ها ! با تعریف عام – همراه با کم رنگ شدن عزت و احترام – که هنوزاگر به جامعه کلان جوان جسارت نباشد … اندکی در سالمندان (باهمه خطاهای غیر قابل انکار بر امده از تامین نیازهای اولیه و ثانویه انهم در پی کسب حقوق اجتماعی و ازادی ها ؟! ) مانده است !
**در تصور متولیان ملت نباید توقعاتی فراتر از گذران ایام توام با روز مره گی داشته باشند – آنهم با افت روزانه ارزش ریال که نتوانش ملی دانست که عامل اصلی همه نا بسامانی ها بشمار میرود – هر چند بدلیل مذاکرات و احتمالا تفاهم در وین با همه سهم خواهی روسها ! برابری ان از ۲۸ به ۲۵ هزار تومان برسد و این را کاهش ؟! ارزش ارز خارجی « توفیق اقتصادی » تعریف میفرمایند که باش تا صبح دولتش بدمد …
**بعنوان نمونه سالمندان گرفتار- با تحقیق اطرافیان – به معتبر در عین حال فعال ترین و نزدیکترین موسسات ارائه دهنده خدمات (برای تهیه بعنوان نمونه سمعک ) مراجعه و از این نعمت بکمک علم روز بهره می برند و متعاقب ان در پی اخذ« بخشی از وجوه پرداختی »
**بخش مستقر با تابلو بیمه سلامت (مشابه پیش خوان دولت ) با خیل عظیم مراجعه کنندگان ناراضی ازهزینه درمان – اغلب میا نسال ببالا مواجه میباشند …. .
**این متفکرین سابق و پیش گامان تحولات – طبق دستورالعمل ها به : پوشیدن کفش اهنین ، افزودن برآلودگی هوا ،استهلاک وسایل نقلیه ،بیشتر شدن ترافیک ، اتلاف وقت ،تشدید کسالتها، خروج ارزواز همه مهمتر گرفتاری ابتلاء به کرونا و… نیاز دارند – تا اندکی از هزینه های پرداختی را که تامینش در وظایف بیمه سلامت میباشد ، وصول نمایند .
** بنا بر بسیاری شواهد «اتخاذ تصمیم سریع ومنطقی »نباید بذهن ، فکر ، اندیشه و باور واضعین آئین نامه ها بگذرد !تا مراجعه کنندگان بسرعت کارشان سامان یابد،مبادا در اوقات فراعت در تفکر رهائی از شرایط تحمیل شده برایند ..
** چار چوب تعین شده برای تامین هزینه های پزشکی – با این روش و روال – و مواجهه «با موانع خود ساخته سیستم »یقینا برخلاف اصول اجتماعی – اداری و اخلاقی به کاهش سلامتی مراجعه کنندگان میفزایند که در جای دیگری این محدودیتها اثار خود را نشان می دهد و مزید برعلت ….
**در این وضعیت اقتصادی تعین مبالغی اندک انهم با این ترتیب – بجز توهین به مراجعه کنندگان با هیچ تعریفی نمیخواند
** چرائی تعین رقمی حدود یکدهم ارزش واقعی و پرداحت شده ، ارائه استعلام های مختلف انهم دردولت الکترونیک – با باور اینکه مخاطبین و تصمیم گیران در واحد «طرح و برنامه – بیمه سلامت » بهتر از نگارنده به جزئیات واقفند ! اما نمیتوانند محدودیتها را کاهش دهند – بیش از این توضیح واضحات بشمار می رود .
** پیشنهاد اینکه اگر پزشک بعنوان مثال در « بخش سنجش شنوائی » متعاقب معاینه – با در دسترس بودن اسناد ، مدارک کافی معتبرعلمی وتجربی تشخیص داد مراجعه کننده نیازمند سمعک یا پروتز لازم دیگریست .. بدون تامل ، اتلاف وقت خدمات را در اختیارمراجعه کننده قرارداده ودر همان زمان محاسبه هزینه ها را سامان دهند …
** بیمه سلامت با نام و نشانی معتبر و اشنا با مسئولیتی بسیار بزرگ ،شاخص و اثر بخش – اما فاقد عمل گرائی با انبوه کادر دچار روز مره گی و نبود اعتبار کافی مواجه و بدون اختیارات مناسب بنظر می رسد .
**این تشکیلات در این شرایط ،با توجه به الویتها ی نا مناسب تعریف شده ؟ فارغ از ضرورتها – در واقع بناچار صرفا حضوری فیزیکی در عرصه درمان دارد و مانند دیگر اقشار« گرفتار تصمیماتی این چنین دردیگر صحنه ها !»میباشد .
**باور کنید با اینهمه در امد که در جاهای نا مناسب هزینه یا نا پدید می شود ! و پاسخگوئی وجود ندارد و برای کتمان و عدم افشاء «طرح صیانت »را مطرح و بتدریج عملی میسازند ….
با همین کم وکیف غیر قابل توصیف میتوان از بسیاری نارسائی ها و مشکلات مردم گرفتار معاش ،نا توان از هر گونه برنامه ریزی و دچار روز مره گی توام با نارسائی های جسمی کاست و فرصت تفکر ، برنامه ریزی و خدمت بهتر و بیشتر به جامعه را میسرنمود .
**برواحدهای پویا و با صلاحیت «طرح و برنامه بیمه سلامت »اینکه :هدف را بسیار فراتر از وضعیت و محدودیتهای تحمیل شده فعلی بر خود و جامعه هشیار- ساکت ناظر….قرار دهند .
** با معیارها ی نامناسب موجود -در حالیکه بسیاری نهادهای غیر مفید بدون حساب و کتاب از بودجه عمومی آنهم با افزایش قیمت نفت در پی حوادث اخیر بهره ها می برند ……
در برابراین گونه توصیه ها مطرح نمودن : اعتبار نداریم ، نمیشود ،مصلحت نیست ،الویت نمیدهند و بهانه هائی از این قبیل – بدون تردید به نا ملایمات افزوده …و برای جبران یقینا بشرحی که مختصر آمد – میتوان بسهم خود از قصور،بیتفاوتی و بی دقتی بیشتربرامده از احساس مسئولیت اجتماعی – فرهنگی ممانعت کرد ودر حد امکان از نگرانی های مردمان ساکن این دیار خاموشان کاست که رضایت خالق و خلق در انست …

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است