بیست و نه اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت ایران: سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور-جبهه ملی ایران اروپا


jehe melli iranهموطنان: منابع طبیعی هر کشور، به مردم آن کشور تعلق دارد، مردمی که صاحبان آن منابع هستند. همچنین هر ملتی حق دارد منابع طبیعی و سرمایه های ملی خود را در جهت سعادت و رفاه خود و برای نسل‌های آینده مورد بهره برداری قرار دهد. تا هنگام ملی شدن صنعت نفت بیگانگان این منابع ملی مردم ایران را به یغما می بردند درحالی که اکثر مردم ایران بسختی میتوانستند نیازمندهای روزانه خانواده خود را تأمین نمایند.
ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹، در کمیسیون نفت مجلس شورای ملی که ریاست آن با دکتر محمد مصدق بود تصویب شد و روز ۲۹ اسفند، به تأیید و تصویب هر دو مجلس شورای ملی و سنا رسید. و روز ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت نامگذاری گردید.
ملی شدن صنعت نفت باعث قطع نفوذ بیگانگان در امور کشور و حفظ استقلال کشور شد. بنابراین، این اقدام گام بزرگی توسط مردم ایران در جهت دستیابی به حقوق اولیه خود در راه استقلال و حاکمیت ملی خود به شمار میرود.
‌۲۹ اسفند سالروز تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، برگی مهم در تقویم و ورقی زرین در دفتر تاریخ کشور ایران است.
جبهه ملی ایران همواره قدردان دکتر‌ محمد مصدق و یاران او در نهضت ملی میباشد و یاد و خاطره آنها را در این روز تاریخی گرامی می‌دارد.

جبهه ملی ایران – اروپا
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۲۸ اسفند ۱۴۰۲ برابر ۱۸ مارس ۲۰۲۴

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است