بیانیه جبهه ملّی ایران- واشنگتن در اعتراض به حکم شگفت آور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای خانم نسرین ستوده


دستگاه قضایی بیگانه با عدالت جمهوری اسلامی با صدور حکم وقیحانۀ ۳۸ سال زندان همراه با ۱۴۸ ضربۀ شلّاق برای خانم نسرین ستوده، این پیشگام از خود گذشتۀ مبارزه به خاطر حقوق بشر و آزادی و کرامت انسانی در ایران، برگ شرم آور دیگری بر کارنامۀ سراسر ننگ و قساوت و بی انصافی خود افزود.
باید دید این وکیل مدافع و حقوق دان برجسته، این مدافع زندانیان بی پناه عقیدتی، این مبارز شجاع برابری حقوق زن و مرد و این مخالف سرسخت مجازات اعدام مرتکب کدام جرم و جنایتی سنگینی شده که دستگاه قضایی قرون وسطایی جمهوری اسلامی را چنین به خشم آوده است؟
یک تحقیق بی طرفانه در بارۀ نسرین ستوده نشان می دهد که مراحل عمدۀ زندگی او را چیزی جز تحصیلات درخشان تخصصی در رشتۀ حقوق، کار حرفه ای ممتاز به عنوان وکیل مدافع، پذیرفتن وکالت ستم دیده ترین افراد جامعه، بویژه دگر اندیشانی که خاطر صراحت در حق گویی و پشتیبانی از آزادی و عدالت و دموکراسی در دوران سیاه حکمرانی فقیهان همواره در معرض زندان و شکنجه و تبعیض و سرکوب بوده اند، رقم نزده است. از آنجا که از جانب او کمترین زیانی به هیجکس نرسیده و در مسیر زندگی اش جز نقاط روشن وافتخار آمیز مانند دفاع از حق و عدالت و پایداری در برابر زور گویی و بی قانونی و پایمال شدن حقوق انسانی چیز دیگری نمی توان یافت، نتیجه ای که به دست می آید این است که در جمهوری فساد و جنایت و واپس گرایی و بی عدالتی که چهل سال پیش با تکیه بر فریب و دروغگویی و کشتار وسیع مخالفان با پسوند اسلامی در کشور ما تشکیل شد، همان کرده های نیک و ستایش انگیز خانم ستوده که در هر جامعۀ سالم و آزاد مایۀ افتخار و برانگیزندۀ تحسین و تمجید حکومتگران است، در چشم اعضای مافیای حکومتی ایران بزرگترین جرم شمرده می شود . نگاهی به پرونده هایی که در دوران دوم دستگیری و زندانی شدن خانم ستوده از خردادماه گذشته به این سو برای او تشکیل شده، صحت این مدعا را به روشنی به ثبوت می رساند.
براساس گزارش منابع موثق داخلی و خارجی، کارگزاران دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده های جدیدی که برای خانم ستوده ساخته اند نتوانسته اند هیچ جرم مشخصی که در قانون مستوجب پیگرد و مجازات باشد به او بچسبانند، بلکه تمامی این پرونده ها بر مبنای اتهامات کلّی و مبهم مانند “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملّی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “تشویق مردم به فساد و فحشاء”، “اخلال در نظم و آسایش عمومی” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” تشکیل شده اند. همانگونه که می دانیم، جمهوری اسلامی از آغاز موجودیت زیانبار خود در چهل سال پیش برای تعقیب و دستگیری، شکنجه و در بسیاری موارد اعدام مخالفان سیاسی و دگراندیشان همواره به وارد آوردن این گونه اتهامات متوسل شده است. البته دو اتهام دیگر یعنی “عضویت مؤثر در کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شواری ملّی صلح” که یکی از هدفهای آن لغو مجازات اعدام است و در هیچ قانونی منع نشده است و “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبۀ باز پرسی” نیز به خانم ستوده نسبت داده اند. خنده دار تر آنکه شکایت علیه او به اتهام عضویت در کارزاردفاع حقوق بشر لگام، توسط بازپرس دادسرای کاشان اقامه شده که سر در آوردن از دلیل کشیدن پای بازپرس دادسرای کاشان به این پرونده سازی هم کار چندان آسانی نیست.
نگاهی به این اتهامات پوچ و تأملی بر فعالیت های ستایش انگیز خانم ستوده که هدفی جز خیر و صلاح عمومی، رعایت حق و عدالت و تأمین هرجه بیشتر سلامت و تعادل جامعه نداشته است، درجۀ بی اعتنایی کار گزاران بی آزرم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به ابتدایی ترین اصول حق و انصاف به معرض نمایش می گذارد. این عناصر فاسد و بیگانه با اخلاق و مروت که غالبا به بیماری روانی مردم آزاری (سادیسم) نیز مبتلا هستند، از چهار دهه پیش در رخت دادستان و قاضی و بازپرس و بازجو با احکامی که روی داگاه افسانه ای بلخ را سفید کرده، حقوق مدنی و اجتماعی هزاران انسان آزاده را از آنها سلب کرده و هزاران تن دیگر از هم مهینمان ستمدیدۀ ما را با استناد به همان اتهامات واهی یا بر ااساس قانون قرون وسطایی قصاص به بالای چوبه های دار و یا جلو فوج تیرباران فرستاده اند.
در فیلم ها دیده ایم که اعضای باندهای جنایت پیشه با چه شدّت و خشونتی در برابر کسانی که بخواهند جلو اعمال خلافشان بایستند واکنش نشان می دهند.
کسانی هم که امروزمهار هیولایی به نام جمهوری اسلامی را در دست دارند و با بستن راه بر هرگونه بیان آزاد و جلوگیری از انعکاس حقایق به غارت ثروتهای کشور با دزدی ها و اختلاس های نجومی، از میان بردن منابع طبیعی، تخریب محیط زیست، ترویج خرافات و ریاکاری، ما جراجویی در کشورهای هم جوار با صرف میلیاردها دلار از کیسۀ ملّت و منزوی ساختن هرچه بیشتر ایران از خانوادۀ ملّتها با دشمن آفرینی های ابلهانه مشغولند، مردم پاکدست و عدالتجو و حق طلب مانند خانم نسرین ستوده را سد راه خود برای تداوم سلطۀ سیاهشان بر مقدرات کشور می دانند و بیشترین خشونتها و بی قانونی ها و ستمگری ها را در حق آنان روا می دارند.جبهۀ ملّی ایران واشنگتن با اظهار تأسف عمیق از آزار و بی عدالتی و اجحافی که در حق خانم ستوده و و دیگرهم میهنان آزاد اندیش ما به دست کارگزاران درنده خوی استبداد دینی حاکم بر کشور روا اشته می شود، این رفتار غیرانسانی و مغایر با اصول بتدایی عدالت و انصاف و را با شدید ترین لحن ممکن محکوم می کند و چشم به راه فروپاشی هرچه زودتر ارکان این نظام فاسد و ظالم و بی کفایت قرون وسطایی است که آثار نخستین آن با اعتراضات و اعتصابات گسترده و بی وقفه در هرگوشه و کنار ایران، از دست رفتن ارزش پول ملّی و فشار طاقت فرسای معیشتی بر اکثریت بزرگی از ساکنان کشور از چندی پیش اشکار شده است.

استقلال آزادی حاکمیت ملّی

جبهه ملّی ایران- واشنگتن

پنجشنبه، ۲۳ اسفند ١٣٩٧

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است