بیانیه ی کنشگران کارزار لگام در باره ی زندانیان محکوم به اعدام


Karzar-Legam-10 Members-Narges in Zendanهموطنان،

هم اکنون در بند چهار و در سالن شماره ی ده زندان رجایی شهر کرج، زندانیانی نگهداری می شوند که همه ی آنها به اعدام محکوم شده اند. اغلب این زندانیان، در سالهای ٨٨ تا ۹۰ دستگیر شده اند و بی آنکه وکیلی داشته باشند، هریک ماهها درسلولهای انفرادی تلخترین شکنجه ها را از سر گذرانده اند. حتی یکی از اینان با نام “برزان نصرالله زاده” در هنگام دستگیری کمتر از هجده سال داشته است. برای همه ی این زندانیان جرمی چون ” اقدام علیه امنیت ملی” پیشنهاد شده است. در این میان، حکم اعدام بیست و هفت نفر که همگی سنی مذهب و اهل کردستان اند، تأیید شده و ایشان در نوبت اعدام اند.

ما، کنشگران کارزارلگام ( لغو گام به گام اعدام)، خواستارتوقف صدور و اجرای احکام اعدام، به ویژه به دلیل تفاوتهای عقیدتی و مذهبی هستیم و بار دیگر تأکید می کنیم که دولتها ، از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، طبق تعهدات بین المللی از اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱٨ سال داشته اند، و دارندگان عقاید و مذاهب متفاوت با خود، منع شده اند.

کارزار لگام ضمن تأکید بر تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران، از مسئولان آن می خواهد که به جای ایجاد رعب و وحشت، ازطریق دستگاه قضایی، به گسترش عدل و داد و رفع تبعیض قومی بپردازند تا گامی در راستای تأمین وحدت ملی و رفع اختلافات قومی بر داشته شود.

کنشگران لگام (کارزار لغو گام به گام اعدام)

همبستگی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است