بیانیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران درباره تجزیه طلبی


هممیهنان آزاده،

سالیانیست که زمزمه تجزیه طلبی در ایران نیز ملت ما را رنج می دهد. اکثریت مردم نگران و آشفته واقلیتی نا آگاه یا مزدورند که دم از جدائی میزنند. در این میان رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی بهانه‌ای بدست اورده تا بسیاری ازهممیهنان را بدلیل جدائی طلبی بدام انداخته و به بند بکشد و بدینوسیله هم بر مشکلات کلان اقتصادی واجتماعی کشور سرپوش بگذارد. در حالیکه گرفتاری مردم سراسر ایران و منطقه استقلال جغرافیائی نیست بلکه نبود آزادی، عدالت اجتماعی و اقتصادی میباشد.

درنتیجه میتوان گفت مشکل عمده کشور ما خود سیستم ولائی است که نه تنها جوابگوی ملت نیست بلکه قوانین خود و حقوق بین المللی را هم زیرپا گذاشته و توانسته ایران را از جامعه جهانی دور نگه دارد.

ما دریافتیم که میتوان خوشبختی ملتهای اروپا را در همجواری مسالمت آمیز و برداشتن مرزهای جغرافیائی جستجو کرد و یافت، درقوانینی که بدست مردم و برای مردم وضع و مستقر شده است.

داشتن جایگاهی در دامان جامعه جهانی نه تنها احترام به قوانین وقراردادهای بین المللی هم می باشد، بلکه آگاه کردن مردم در این موارد را نیز در بر دارد تا از هیجان زدگی یا دلواپسی و فریب جلوگیری شود.

از اینرو ما برای آگاهی هممیهنان ترجمه اعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر وین‌ مصوب‌ ۱۹۹۳ را که در قسمت دوم به استقلال و تجزیه طلبی پرداخته است منتشر کنیم.

درود بر زندانیان سیاسی

پاینده باد ایران

همبستگی برای دموکراسی وحقوق بشردرایران

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است