بیانیه شماره ۲ دانشجویان ملی گرای دانشگاههای تهران به مناسبت ۱۴ اسفند


دوستان عزیز، دانشجویان گرامی؛
مطلع شدیم که دولت دورو و دروغ در حاکمیت فاسد بار دیگر با درخواست تشکل آزادی خواه و عدالت طلب میهن مان “جبهه ملی ایران ” برای برگزاری تجمعی در یکی از میادین تهران آن گونه که انتظار می رفت موافقت به عمل نیاورده و باری ثابت کرد که به هر نوع قاعده و یا قوانینی که در آن حقوق اساسی انسانها مورد تکریم قرار بگیرد پای بند نیست.

دوستان عزیز؛
رژیم فاسد و غارت گر تحت پوشش اصلاح طلبی و اصول گرایی که فسادها و خیانت های گسترده شان بر همگان آشکار شده با سرعت غیرقابل باوری میهن غنی و ثروتمند ما را به سمت آفریقائیزه شدن هدایت می کنند. بحران های گسترده داخلی اعم از سیاسی با زندانی شدن هزاران انسان بیگناه منتقد و وطن دوست در سراسر کشور از تمامی قشرهای جامعه از جمله: دانشجویان، معلمان،کارگران
بحران اقتصادی که نمونه بارزش چپاول دارایی های مردم از طریق ایجاد بانک های صوری، بیکاری های گسترده و حقوق های عقب افتاده گاها دوساله. بحران های اجتماعی و محیط زیستی که گسترده گی شان فاجعه بار و کلمات ناتوان از توصیف شان، بحران های خارجی هم که این روزها همگان بر آن آگاه اند و روح شان از این که ثروت ملی شان در کشوری دیگر در دفاع از دیکتاتوری خون ریز و کودک کش و یا در حمایت از گروههای تروریستی در سرتاسر جهان صرف شود به شدت آسیب دیده است، تداوم هر کدام از آنها آینده میهن ما را نامعلوم و بلکه به سمت مرگ و نیستی رهنمون می سازد.

دانشجویان گرامی؛
ما در راستای عقیده و پی گیری اعتقاد خود که همان دفاع از زندگی انسانی،حفظ هویت ملی میهنی و رسیدن به دموکراسی است، دست یاری همگان را به گرمی فشرده و در کنار همه دانشجویان ایستادن را برای خود یک تکلیف انسانی و ملی می دانیم.

تاکید می کنیم بر حضور خود در روز ۱۴ اسفند همراه و همگام با سایر افراد و جریان های ملی و تحول خواه از ساعت ۱۷ به مناسبت درگذشت رهبر نهضت ملی ایران “دکترمحمدمصدق” در میدان بهارستان!
بدین وسیله از عموم دانشجویان دعوت می کنیم که ما را همراهی کرده و از مردم عزیز نیز تقاضا داریم که فرزندانشان را یاری نموده و تنها نگذارند.

۱۰ اسفند ۹۶
دانشجویان ملی گرای دانشگاههای تهران

@IranianRepublic

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است