بیانیه جبهه ملی ایران (سامان ششم) به مناسبت رویداد تروریستی اخیر در بلوچستان


چندیست که از حادثه تروریستی دیگری درکشور ماتم زده ما می گذرد. در این رخداد بیش از چهل تن از سربازانِ مرزبان ایرانی کشته و زخمی شدند. محل این رخداد خونین، در جاده خاش به زاهدان، در نزدیکی مرکز استان سیستان- بلوچستان بوده، استانی که حدود صد و هشتاد هزار کیلومتر مربع، به اندازه کشور سوریه  وسعت دارد. بی لیاقتی و فساد گسترده مسؤلینِ استانی که، می‌تواند بویژه بخاطر موقعیت مهم ژئوپلیتیکی آن دروازه ارتباط ایران از طریق اقیانوس هند با جهان باشد و در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ما و کشورهای همسایه نقش راهبردی داشته باشد، مردمانش درفقر و محرومیت گسترده وفزاینده می زیند و حاکمیت به جای کمک های هدفمند و استراتژیک به بهبود وضعیت معیشتی آنان، به اعتراضات آنان تنها با سرکوب، ارعاب  و اعدام پاسخ میدهد. چنانکه مدتی پیش یکی از اعضای کابینه دولت اذعان نمود که در روستایی در بلوچستان هیچ مردی وجود ندارد زیرا که حکومت همه مردان روستا را اعدام کرده است.
سیستان و بلوچستان استانی است که در مجاورت اقیانوس هند قرار گرفته و در شرایطی که مشکل آب در بقیه مناطق کشور از عوامل محدود کننده توسعه محسوب می باشد، این مشکل در اینجا با تدبیر لازم تا حدی قابل حل می باشد. 
بلوچ ها از اقوام ایرانی هستند که در طول تاریخ ایران در کنار دیگر اقوام ایرانی در ایجاد و تکوین هویت فرهنگی و تاریخی میهن ما نقش آفرینی کرده اند. استقرار حکومت دینی مبتنی بر مذهب شیعه و تبعیض مذهبی هموطنان سنی از نقش آفرینی بلوچ ها در ایران کاسته است. اقدامات تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان  ما را وادار می نماید که مواضع زیر را به اطلاع بویژه مردم سیستان و بلوچستان برسانیم:
جبهه ملی ایران هرگونه خشونت بویژه عملیات تروریستی علیه سربازان و دیگر شهروندان ایران در بلوچستان را بشدت محکوم کرده و مردود می داند.
جبهه ملی ایران با تکیه به اصول بنیادین خود، ستم دوگانه ای که حکام حمهوری اسلامی در این منطقه پیش گرفته اند، محکوم می نماید و اعلام میدارد که با سیاست آپارتاید مذهبی و عقب نگه داشتن اقتصادی این استان به بهانه‌های «امنیتی» بشدت مخالف است. 
جبهه ملی ایران  می داند که هم میهنان بلوچ در چه شرایط اسفبار و غیر انسانی زندگی می کنند، از ستمی که به ایشان میرود آگاه، متأثر و منزجر است  و ستمگران آنان را بدرستی می شناسد.  
جبهه ملی ایران آینده را متعلق به همه ایرانیانی میداند که مصمم هستند ایرانی آباد، آزاد و بر پایه جدایی دین از حکومت، با حقوق شهروندی و بشری به رسمیت شناخته، بسازند.
جبهه ملی ایران، ضمن پایبندی به منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، از حقوق فرهنگی و اجتماعی همه آحاد ملت ایران پشتیبانی میکند .
جبهه ملی ایران اِعمال خشونت را به هر شکل محکوم و مردود می داند و امیدوار است که بتوان با تکیه به فرهنگ و تمدن ملت ایران پیوندهای استواری برای آینده کشور فراهم و دوستی و همکاری بویژه با همسایگان در منطقه برقرارگردد.
جبهه ملی ایران (سامانه ششم)
تهران – پنجم اسفند ۱۳۹۷خ

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است