بیانیه جبهه ملی ایران: در مورد ترمیم هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران(*)


jebhe-melli-iran

در روز دوشنبه ۲۱/۲/۱۳۹۴ جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران با حضور ۲۱ نفر از اعضاء تشکیل گردید. دستور کار در این جلسه، انتخابات درون سازمانی جبهه ملی بود. ابتدا در انتخابات اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی، آقای ادیب برومند به اتفاق آراء به سمت ریاست شورا انتخاب شدند. آقایان مهندس کورش زعیم و پرفسور صادق مسرت به سمت نواب رئیس وآقایان ضیاء مصباح و ابوالفضل نیماوری به عنوان دبیران شورای مرکزی انتخاب گردیدند.

در انتخابات هیئت رهبری آقایان ادیب برومند، دکتر هرمیداس باوند، حسین شاه حسینی، دکترعلی رشیدی و مهندس مرتضی بدیعی به عنوان اعضای هیئت رهبری برگزیده شدند.آقای مهندس عباس امیرانتظام همچنان عضومشاور هیئت رهبری خواهند بود.

در انتخابات هیئت اجرائی آقایان دکتر حسین موسویان، دکترمحسن فرشاد، دکتر جمشید وحیدا، محمد ملک خانی، خانم دکتر لقا اردلان و آقایان حسن قدیانی و جمشید میرعمادی به عنوان هفت نفراعضای هیئت اجرائیه انتخاب گردیدند.

سپس رای گیری برای گزینش افراد جدید از بین اعضای سازمان های جبهه ملی جهت عضویت در شورای مرکزی به عمل آمد و از بین ۱۹ نفر کاندیداهای مطرح، شش نفر یعنی آقایان مهندس هوشنگ خیراندیش، مهندس هوتن دولتی، دکتر علی حاج قاسمعلی، دکتر حسین مجتهدی، فرهاد بیشه ای و دکتر رضا گل نراقی حائز آراء لازم برای عضویت شورا گردیدند.

تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران

۲۱/۲/۱۳۹۴

*) جبهه ملی ایران- اروپا از چگونگی  امکان و برگزاری  این جلسه شورای مرکزی و انتخاب چند نفر کاملا ناشناس به عضویت آن، بی اطلاع می باشد.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است