بیانیه جبهه ملی ایران درباره جنایت تروریستی هفدهم خرداد در تهران


به نام خداوند جان و خرد
خبر کشته شدن هفده تن از هم میهنان گران قدر و مجروح شدن شماری از ایشان موجب نهایت تاثرو تألم گردید.
به خانواده های ارجمند قربانیان این جنایت إنسان ستیزانه تسلیت میگوییم و برایشان شکیبایی و آرامش و برای آسیب دیدگان بهبود و تندرستی آرزو می کنیم.
از دیگر سوی یادآور می شویم، بستر فرهنگی و تمدنی ایران زمین هرگز خاستگاه تروریسم نبوده است. تکثرگرایی در این تمدن و مؤلفه های فرهنگی همسو با حقوق بشر و احترام به  محیط زیست وگرامیداشت جان حتی جان حیوانات و گیاهان از موانع مهم وقوع پربسامد جنایات سازمان یافته درطول تاریخ بوده است و این هشدار حکیم توس در این فرهنگ طنین افکن است که:
پسندی  و  همداستانی کنی                            که جان داری و جان ستانی کنی
اما بحران های جهانی، منطقه ای و داخلی به گونه ای موجب شده است که چنین پدیده ی شومی درایران رخ دهد. برای پیشگیری از گسترش و تکرار چنین حوادث ویرانگری توجه به ۳ نکته إلزام می نماید:
۱. توجه به همبستگی ملی از طریق پاسخ به مطالبه های اکثریتی که در مسیری مدنی خواستهای بر حق خود را ااعلام کردند، چه همه ی شهروندان ایرانی با هر قومیت و مذهبی امکان مشارکت مؤثر و جدی در اداره ی امور مملکت باید داشته باشند. نیز اهتمام به توسعه ی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در مناطق محروم مرزی که نیروهای سلفی مورد حمایت برخی کشورهای منطقه در آن جا فعالیت های ایران ستیزانه رادنبال می کنند.
۲. إیجاد فضای باز سیاسی- فرهنگی که به همگرایی تمام جریان های فکری ایران محور بدون تبعیض بینجامد. تنها صاحبان قدرت سیاسی نباید خود را صاحبان مطلق کشور بپندارند. امنیت در جهان امروز درسایه ی آزادی و مردمسالاری و احترام  به حقوق بشر و حکومت قانون میسر است.
۳. اقتدار ایران در طول تاریخ در درجه ی نخست اقتدار فرهنگی بوده است و اکنون نیز باید به این مهم توجه داشت که پیروزی های دیپلماتیک و توسعه ی سیاسی در سیاست خارجی و داخلی از مهم ترین مؤلفه های تحکیم امنیت ملی می تواند باشد. باید کوشید با قاطعیت و اقتدارگفتگوهای سازنده را در جهت رفع اختلافات که فرایند آن به نفع همه ی کشورهای منطقه میباشد، پیگیر بود و سیاست های جنگ خواهانه را به انزوا و حاشیه راند.              به امید آن که فضای أمن ایران در بستری آزاد از گزند بدسگالان بپاید.
جبهه ملی ایران
داوود هرمیداس باوند، علی رشیدی، حسین شاه حسینی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است