بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا به مناسبت روز کارگر۱۳۹۳


bikari

از مبارزات کارگران ایران برای ایجاد سندیکاهای آزاد و مستقل پشتیبانی کنیم!

ایرانیان آزاده،

از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا کنون، گذشته از یک دوره کوتاه پس از انقلاب ۵۷، کارگران ایران همواره در یازدهم اردیبهشت(اول ماه مه)، باوجود جو خفقان و سرکوب حاکم، خواستهای اقتصادی و مدنی خود را در اشکال گوناگون طرح کرده و خواهان اجرای قوانین ملی و بین المللی برای آزادی فعالیت تشکلهای صنفی خود گردیده اند. پیش از کودتای نامبرده، در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، نه تنها اول ماه مه رسما یک روز تعطیل اعلام شده بود بلکه دیگر حقوق مسلم کارگران، مانند حق اعتصاب، حق داشتن بیمه های درمانی و اجتماعی نیز از سوی دولت ملی وقت برسمیت شناخته و به اجراء گذاشته شده بودند. درحالیکه حزب توده ایران با نفوذی که آنزمان در میان کارگران داشت و از این آزادی ها و امکانات برای اِعمال اهداف و مقاصد خود که بیشتر در راستای سیاستهای جهانی اتحاد شوروی بود تا در خدمت منافع ملی ایران، سوء استفاده مینمود و علیه دولت قانونی مصدق کارشکنی میکرد، مصدق هیچگاه محدودیتهایی برای فعالیتهای کارگران بوجود نیاورد.

اما بیش از سی سال است که حاکمیت جمهوری اسلامی که خود را خدمتگزار مستضعفین و مجری عدل علی میداند مانع تشکیل سندیکاهای آزاد و مستقل از حکومت اسلامی می گردد و فعالین کارگری و مدافعین غیرکارگری آنها را دستگیر، شکنجه و به حبسهای طولانی و تبعید محکوم مینماید. خودگویاست که در چنین شرایطی امکان نمایندگی و پشتیبانی از حقوق و منافع آحاد گوناگون زحمتکشان ایران عملا غیر ممکن میشود و در و دروازه بروی فساد و دزدیهای نجومی دینفروشان حاکم، انصارشان و سندیکاهای خودساخته شان باز میماند. یکی از پیامدهای این تباهی فقر روزافزون اقشار تهیدست جامعه و انحطاط فرهنگی و اخلاقی آنان و کل جامعه کنونی است.

هموطنان میهندوست، بدون آزادی و عدالت اجتماعی و با ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی آینده میهنمان ایران پاک در خطر است. جبهه ملی ایران از بدو تاسیس، حاکمیت ملت از راه انتخابات آزاد نمایندگانش را برای مجلسی ملی و برای گزینش یک دولت ملی، مهمترین هدف خود دانسته و هنوز هم به این باور خود اعتقاد دارد. و تا زمانیکه این هدف والا از راه مبارزات مسالمت آمیز همه اقشار و طبقات آگاه جامعه بدست نیامده است، رسالت اندیشه های سیاسی دکتر مصدق و جبهه ملی هنوز هم رهنمای رهپویان آزادی،استقلال و عدالت اجتماعی، بدور از تفاوتهای جنسیتی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک خواهد ماند.

زحمتکشان و هممیهنان، ما اعتقاد راسخ داریم که حتی جدا از بسیاری از وعده های انتخاباتی آقای روحانی که بیشتر مصرف انتخاباتی داشتند، این آخرین مهره برنده جمهوری اسلامی هم بزودی تاریخ مصرفش پایان خواهد یافت و آنگاه کسانیکه براستی خواهان استقرار دمکراسی و حقوق بشر در ایران هستند، خواهند پذیرفت که این نظام یک آفت تاریخی برای این ملت و کشور بوده، اصلاح پذیر نمیباشد و گزیری جز برکناری آن نیست.

پیروزباد مبارزات همگام و همسوی همه زحمتکشان ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی

پاینده ایران

جبهه ملی ایران آمریکا و اروپا

دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است