بیانیه جبهه ملی ایران-اروپا (سامان ششم) به مناسبت روز خجسته هشتم ماه مارس


با درودی گرم و همدلی با همه مادرانی که فرزندان خود را پرورش می‌دهند با دغدغه و نگرانی از آینده‌ای ناروشن و ترسناک در جهان امروز.
با درود فراوان به همه مادران ایرانی که از تهیدستی و نا امیدی رنج می‌برند که چگونه کودکان گرسنه و گریان خود را به خواب ببرند.
با درود به زنان دلاور و آزادی‌خواه ایران که در اوج خفقان در زندان قره چک و دیگر زندان های رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی نماد آزادی میشوند.
درود به نسرین ستوده، نرگس محمدی و دیگر زنانی که دور از فرزندان و خانواده‌شان زیر ستم حکومتِ تباهی، دروغ و ظلم زندگی سپری می‌کنند. با امید به این که همه روزه، روز خجسته زن به معنای حقیقی و نه سمبلیک آن باشد.
هموطنان گرامی،
حجاب اجباری، نابرابری حقوقی زن و مرد، تبعیض جنسیتی و صدها تبعیض و ناعدالتی های دیگر، نماد تاریک‌اندیشی و فرهنگ ضدانسانیِ قشر فاسد و ارتجاعی حاکم بر میهن ما ایران است. اینان سنگوارگان انیرانی هستند که پس از انفجار ۵۷ از قعر تاریخ برخاسته‌اند و رفتار و کردارشان را جز خشونت، واپسماندگی و ددمنشی با انسانیت، ایران و ایرانی نمیتوان نامید.
هر روز از وجود این رژیم نکبت بار، یک روز زیادیست. همه باهم، زن و مرد بکوشیم همه موانع حکومتی و فرهنگی را از جلوی دستیابی به آزادی، برابری و پیشرفت برداریم.
چنین گردد، هرچه زودتر!
جبهه ملی ایران–اروپا (سامان ششم)
هفتم اسفند ۱۳۹۹

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است