بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا سامان‌ششم در ستایش از جنبش آزادی و دموکراسی خواهی مردم ایران


هموطنان آزاده،
جبهه ملی ایران‌سامان ششم جان باختن ده ها تن معترض زن و مرد را به ملت ایران و بویژه خانواده های آنان دلارامی گفته وخود را در سوگشان شریک می‌داند. خون این فرزندان ایران در مبارزه علیه استبداد بیهوده ریخته نشده است. آنان جان خود را برای آزادی و دموکراسی در ایران فدا کرده اند و در حال حاضر امید بسیار است که بزودی نظام ارتجاعی و انسان‌ستیز حاکم فروریزد و دوران آزادی و دموکراسی آغاز گردد.
حاکمیت جمهوری اسلامی سال‌هاست که در جبهه‌های مختلف شکست خورده و فاقد مشروعیت و توانایی در اداره امور کشور گشته است. اسلام سیاسی که تکیه گاه ایدیولوژیک اوست پاک ورشکسته و خُرد شده، بی لیاقتی و فسادش نیز دیگر بر کسی پوشیده نیست. تنها وسیله ای که هنوز در دست این تاریک اندیشان ارتجاعیست زور و خشونت عریان می باشد که آنهم بزودی در برابر مبارزات بی امان و قهرمانانه شبکه‌های جوانان در کف خیابان و اعتصاب‌های فراگیر دانشجویان و دیگر اقشارملت ایران نابود خواهد شد. جای بسیار خوشحالیست که واحدهایی از ارتش ملی و سپاه هم بصفوف ملت پیوسته اند. از هم اکنون ایرانِ دموکرات و لاییک در چشمانداز روشن و نزدیک قرار گرفته و نویدبخش آزادی، دموکراسی و رشد و توسعه کشور در خدمت همه شهروندان این سرزمین است.
ما از مبارزات سنجیده وهدفمند همه آحاد ملت ایران بی دریغ پشتیبانی می کنیم و یقین داریم که دیری نخواهد پایید تا نظام رسوا و منفور اسلامی حاکم مانند یک لکه ننگ دیگری برای همیشه از صحنه روزگار زدوده بشود.
پاینده ایران

جبهه ملی ایران‌- اروپا  سامان ششم

سه شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۱

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است