بیانیه جبهه ملی ایران-اروپا در باره خشونت و کشتار در اهواز


هموطنان آزاده و صلح‌جوی ایران،

بی گمان هر ایرانی میهندوست جنایتی را که دیروز در اهواز رویداد نشان ننگینی از زشتی و تباهی بشمار می‌آورد که نزدیک به چهل سال است در جمهوری اسلامی امری روزمره گشته است. در گسترش و روادیدن این فرهنگ ضد انسانی هر کسی و هر سازمان دولتی یا سپاهی، ایرانی و یا خارجی دست داشته باشد، بی تردید چونان گناهکار بزرگی سزاوار سرزنش و سرکوفت دانسته شده و محکوم است.

سالهاست که آشوب و جنگ در منطقه بهانه‌ای در دست مسؤلین جمهوری اسلامی گردیده تا توجه اقشار تهیدست و آسیب‌پذیر جامعه را که از تبهکاری‌ها و ستم حکام جانشان به لب رسیده است و خواهان برکناری این تاریک‌اندیشان و شیفته‌گان زر و زور هستند، منحرف نمایند.

جبهه ملی ایران نخست به بازماندگان کشته‌شدگان این رخداد شوم دل‌آرامی گفته و اظهار همدردی میکند و سپس با پافشاری بر حقوق شهروندی همه ایرانیان خواهان دست برداشتن از کینه‌توزی، آزار و آدمکشی است.

هم‌میهنان، شهروندان ایران از هر تیره و تباری که هستید، ما تنها راه رهایی از فقر، بی‌عدالتی و فرمانروایان ستمکار و چپاولگر کنونی را، پیکار هماهنگ، سنجیده و مسالمت‌آمیز شما برای بهبود زندگی‌تان در جمهوری ایران با دولتی ملی و اجتماعی می‌دانیم.

جبهه ملی ایران– اروپا

یک‌شنبه یکم مهرماه ۱۳۹۷

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است