بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره فاجعه کرونا در ایران


هموطنان آزاده،

بیماری کرونا هنوز هم در ایران قربانیان فراوانی می گیرد. باوجود فداکاریهای بیدریغ کادرهای پزشکی در مراحل گسترش سریع بیماران و درگذشتگان مبتلا به این بیماری و باوجود تایید کارایی نسبی سیستم بهداشتی ایران از سوی سازمان بهداشت جهانی، ایران یکی از کشورهایی است که به درست بودن آماری که وزارت بهداری رَسمن اعلام می کند براستی اعتماد‌ی نیست. گذشته از پنهانکاریها و دروغهای رایج اولیه مسؤلین دولتی از زمان ورود کُوید۱۹ به قم، که امکان پیشگیری کارساز از پخش سریع این ویروس هنوز وجود داشت، کمبود وسایل ایمنی و بسیج کارآمد آنها در مراحل اولیه درمانی عملا از عهده وزارت بهداشت خارج شد. بخش بزرگی از این نوع امکانات و داروهایی که رشد تند بیماری را کُند کرده و شانس بهبود بیماران را بیشتر می نمود، برای سران نظام و نظامی ها و «داروخانه های ناصرخسرویی» از دسترس عموم خارج گردید. نقش«مافیای سپاه» در این کارزار بقدری روشن بود که در بیمارستانها علنا صحبت از عملیات «براداران قاچاقچی» می شده. تحریم های آمریکا و واکنشهای منفی، محتملا از سوی سپاه، به آمادگی کمک به بیماران از سوی موسسه جهانی و غیرانتفاعی«پزشکان بدون مرز»، دو دیگر از مشکلات پرشماری هستند که آسیبهای بیشتری به کوشش‌های جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کُویدُ۱۹ زده است.

هممیهنان،

به پنهانکاری ها و دروغگویی های مسؤلین امر، بلبشو و آشوب در امر تصمیم گیری درباره لزوم و یا عدم ادامه اجرای قرنطینه های گوناگون افزوده شده. کار بجایی رسیده که وزیر بهداری به عنوان رییس عملیات مبارزه با اپیدمی در ایران، علنا به خبرسازیها و تصمیمات نادرست و ناسازگار و غیرتخصصی رییس جمهور اعتراض می کند و وی را مسؤل جهش احتمالی آمار مبتلایان آتی میداند. بسیاری نیز در اثر گرفتاریهای روزانه و عادت به دروغهای مکرر مسؤلین با بی خیالی و واکنش کُند، خود و جامعه را به گرداب هولناکی می کشانند و بطور شایسته متوجه رویداد فاجعه در پیش رو نمی گردند.

جبهه ملی ایران(سامان ششم) افزون بر آرزوی دلارامی به بازماندگان همه درگذشتگان این بیماری و سپاس فراوان از پرستاران، پزشکان و دیگر ماموران با وجدان و ملی، از هموطنان عزیز تقاضا می کند که در درجه اول به دستورهای کادرهای پزشکی بیمارستانها و سپس تا حد ممکن به قرنطینه های بخردانه و دوراندیشانه توجه دقیق به کنند.

کار سخت است ولی ما امیدواریم که سرانجام با کوشش و احساس مسؤلیت هموطنان عزیز بلای کرونا دفع گردد تا با نیرو و همبستگی بیشتر بلای بزرگترِ جمهوری اسلامی را از کشورمان رفع نماییم.

میهنمان از یورش بیگانه، دروغ و خشکسالی بدور باد

جبهه ملی ایران– اروپا(سامان ششم)

آدینه، ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است