بیانیه جبهه ملی ایران-اروپا به مناسبت هشتم ماه مارس، روز جهانی بزرگداشت زن


با درودی گرم و همدلی با همه مادرانی که فرزندان خود را پرورش می‌دهند با دغدغه و نگرانی از آینده‌ای ناروشن و ترسناک در جهان امروز.

با درود فراوان به همه مادران ایرانی که از تهیدستی و نا امیدی رنج می‌برند که چگونه کودکان گرسنه و گریان خود را به خواب ببرند.

با درود به زنان دلاور و آزادی‌خواه میدان انقلاب که در اوج خفقان در قلب پایتخت نماد آزادی میشوند.

درود به نسرین ستوده، نرگس محمدی و دیگر زنانی که دور از فرزندان و خانواده‌شان در زندان حکومتِ تباهی، دروغ و ظلم زندگی سپری می‌کنند.

با امید به این که همه روزه، روز خجسته زن به معنای حقیقی و نه سمبلیک آن باشد.

هموطنان گرامی،

حجاب اجباری، نابرابری حقوقی زن و مرد، تبعیض جنسیتی و صدها تبعیض و ناعدالتی، نماد تاریک‌اندیشی و فرهنگ ضدانسانیِ قشر فاسد و ارتجاعی حاکم بر میهن ما ایران است. اینان سنگوارگان انیرانی هستند که پس از انفجار ۵۷ از قعر تاریخ برخاسته‌اند و رفتار و کردارشان را جز خشونت، واپسماندگی و ددمنشی با ایران و ایرانی و انسانیت نمیتوان نامید.

هر روز از وجود رژیم نکبت بار حاکم یک روز زیادیست. همه باهم، زن و مرد بکوشیم همه موانع حکومتی و فرهنگی را از جلوی دستیابی به آزادی، برابری و پیشرفت برداریم.

چنین گردد، هرچه زودتر!

جبهه ملی ایران–اروپا

هفتم اسفند ۱۳۹۷

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است