بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا به مناسبت ۲۱ آذر ۱۳۲۵ سالروز آزادی آذربایجان


هموطنان آزاده،
در درازای تاریخ، سرزمین ایران مانند «چهار راه حوادث»ی از غربُ شرق و شمال ُ جنوب همواره مورد تجاوز قدرتهای مختلف قرار گرفته، آسیبهای گوناگونی دیده و دامنه جغرافیاییش کوچکتر شده است، ولی بازهم این کشور مانند ققنوس از زیر خاکستر خود و گردوغبار تاریخ به پا خواسته و دست کم قلمرو تمدنش را نگهداشته است. یورش های رومیان، یونانیان، اعراب، مغولان و قبایل ترک؛ از آتیلا تا اغوزها و عثمانی ها، روسها و انگلیسیها و مانند این ها نتوانستند هویت ملی ایرانیان را تغییر داده یا تضعیف کنند.
آخرین دست اندازی‌ها بر تمامیت سرزمینی ایران از سوی همسایه شمالی، اتحاد جماهیر شوروی بود. هم پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۲۹۸ برای ساختن “جمهوری گیلان” توسط ناوگان دریایی ارتش سرخ و هم پس از اشغال ایران در سال ۱۳۲۰ از سوی متفقین بعد از جنگ جهانی دوم، که بازهم با کمک ارتش شوروی “جمهوری آذربایجان” و “جمهوری مهاباد” برپا گردید، که خوشبختانه هرسه با شکست روبر شدند.
پس از فروپاشی شوروی و باز شدن آرشیو حزب کمونیست شوروی، مدارک کاملا مستند در اختیار پژوهشگران تاریخ درباره تاسیس “جمهوری آذربایجان” (به تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۲۴) قرارگرفت و منتشرشد. این مدارک به روشنی نشان می داد که این رویداد به دستور شخص یوزف/ جوزف استالین، دبیر اول حزب کمونیست شوروی ، وبا دخالت بلاواسطه ارتش سرخ صورت گرفته است. با این حال، شوربختانه هنوز هم ایرانیانی هستند که این واقعیت را کاملا انکار می کنند. به منکرانی که این اسناد را جعلی میدانند به راستی که هیچ کمکی نمی توان کرد. آنان درواقع نوعی اعتقاد مذهبی به «آذربایجان میلی حوکومتی» و به رهبری محمد جعفر پیشه وری دارند که هیچ سند و مدرکی در برابر آن کارساز نیست.
دراینجا نباید ناگفته بماند که شوربختانه هم طی اشغال آذربایجان و برپایی«حکومت خودمختار آذربایجان» و هم به هنگام بازپس گرفتن این بخش مهم از خاک میهن توسط ارتش ایران به تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۲۵ کم خون ریخته نشده. افزون بر خون هایی که از فراریان «فرقه‌ای» و خانواده هایشان در شوروی ریخته شد، که پس از دیدن اوضاع «بهشت روی زمین» خواهان بازگشت به وطن خود بودند.
سرگذشت اندوهبار این بازه از تاریخ ایرانیان و دیگر هموطنانی که با بذل و بخشش های سرزمینیِ شاهان پهلوی به شوروی، عراق، ترکیه و بحرین، بی وطن شدند، نباید فراموش شود بلکه عبرتی باشد تاریخی برای همه نسل های آینده ایران.

پاینده ایران

هیات اجرایی جبهه ملی ایران-اروپا (سامان ششم)

۲۱آذرماه ۱۴۰۰

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است