بیانیه جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا درباره آزار خشن جسمی و روحی دراویش گنابادی


«درویشی جرم نیست، وکلایمان را آزاد کنید»

هموطنان گرامی،

سالهاست که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حقوق شهروندی دراویش نعمت‌اللهی گنابادی و خانواده هایشان را در خدمت حفظ بقا و تحمیل مرام استبدادی اسلامِ سیاسی با برخوردهای وحشیانه پایمال می کنند. دینفروشان حاکم بیش از سی و پنج سال است که تباه حقوق حتی مصرح در قانون اساسی نظام خودشان را به امری روزمره تبدیل کرده و همواره به محرومیت های اجتماعی، بازداشت، شکنجه و اعدام شهروندان دگر اندیش ادامه می دهند. ترس از گسترش آزاداندیشی دینی و دوری جستن از تقلید کورکورانه از اسلام استبدادی، حکام جمهوری اسلامی را مجبور کرده است که با تحریک عده ای آخوند تاریک اندیش و با کمک نهادهای امنیتی، مزدوران(لباس شخصی) مسلح به چماق و چاقو را بجان درویشان بیاندازند و با ضرب و شتم بی رحمانه و دستگیری چندین تن از آنان حاکمیت استبدادی خود را اِعمال نمایند.

رفتار حاکمیت جمهوری اسلامی با هموطنان بهایی و سنی ما نیز جز این نیست. بدرفتاری و خشونت علیه این اقلیت های دینی با شدت ادامه دارد و یکی از لکه های ننگینی است که بر چهره کریه جمهوری اسلامی، سخت نشسته است.

هممیهنان،

مبارزه دکتر مصدق علیه دخالت “روحانیون” در امور دولتی و حکومتی، که منجر به همکاری و مزدوری کاشانی با کودتاچیان شد، و خروج جبهه ملی ایران از دولت بازرگان در اعتراض به قوانین قصاص که به تکفیر آیت الله خمینی پیامد، سنت نیک و روزآمدیست که با تکیه به آن، جبهه ملی ایران خواهان جدایی بی قید و شرط دین و هرگونه مرام تمامیت خواهانه ای از دولت و حکومت می باشد. جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا نیز این اصل دمکراتیک را گرامی می دارد و شدیدا رفتار غیر انسانی جمهوری اسلامی را علیه اقلیتهای مذهبی در ایران محکوم می کند.

زندانیان سیاسی و عقیدتی باید آزاد گردند.

پاینده ایران

جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا
www.jebhe.net
www.jebhemelli.info

سه شنبه، ۱ مهر ١٣٩٣ – ۲۴ سپتامبر۲۰۱۴

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است