بیانیه جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا درباره ٬٬انتخابات“ پیش روهموطنان آزاده، سالهاست که سیاست بازان جمهوری اسلامی، بویژه اصلاح طلبان اسلام گرا، میکوشند به شما القا کنند که تنها راه و امکان تاثیرگذاری شما در سرنوشت کشور همانا شرکت در انتخابات گوناگون مانند انتخاب ریاست جمهوری است، با این دلیل که :٬٬رای شما می تواند، حتی اگر مهندسین شورای نگهبان نیز نامزدهای ریاست جمهوری را از پیش غربال کنند، بازهم با گزینش نامزد بد در برابر بدترها موثر واقع شود.“ این حضرات به تشکل هایی مانند جبهه ملی ایران که رسما اعلام کرده اند در انتخاباتی که آزاد نیستند شرکت نخواهند کرد اتهام می زنند که مردم را از بکار گرفتن یک روش و ابزار دموکراتیک یعنی دخالت در امور کشوری از طریق رای دادن، منع می کنند. مگر مردم در انتخاب آقای روحانی با خلوص نیت فریب وعده های انتخاباتی ایشان را نخوردند؟ اینان چگونه می خواهند شکاف ژرف میان وعده های انتخاباتی روحانی و رشد سرسام آور رانت خواری و اختلاس های نجومی و سرکوب آبان ۹۸ را در”دوران تحریمها و حفظ منافع ملی“ توجیه کنند؟ به درستی که “آزادی” برای انتخاب روحانی نه تضمینی برای آزادی های مدنی و اجتماعی بود و نه جلوگیری از چپاول ثروت ملی و خارج کردن آن از کشور.
هموطنان عزیز، نامزدهای انتخاباتی کنونی را با کارنامه هایشان و کارنامه نزدیکانشان بسنجید. اینان به درستی که مهره های باندهای قدرت و ثروتی هستند که حال برای کسب امکانات بهتر و رانت های بیشتر در نظامی که روز به روز از نظم اش کاسته می شود و شورای نگهبانش برای رهبرش هم تره خرد نمی کند، به جان هم افتاده اند. هم میهن، شرکت در چنین گزینشی انتخاب میان بد و بدتر هم نیست بلکه میان فریب است و ابتذال.
پاینده ایران
جبهه ملی ایران اروپا – سامان ششم جبهه www.jebhemelli.info
جبهه ملی ایران امریکا www.jebhe.net

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است