بیانیه جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا به مناسبت هفدهم اسفند، روز جهانی زن


در هشتم ماه مارس ١٩١١، ۱۴۹ زن کارگر در نیویورک در یک آتش سوزی، در نتیجه نبود شرایط ایمنی سوختند. این روز نخست از سوی جنبشهای کارگری و سپس از طرف تشکلهای زنان به عنوان روز جهانی زن اعلام شد، سپس در سال ١٩٧۵ سازمان ملل رسما این روز را «روز ارج نهادن به مقام زن»نامگذاری کرد.
در ایران باستان روز پنجم اسفند، (اسپندگان) روز «زن» بوده است. زنان در این روز از شوهران خود هدیه میگرفتند. ابوریحان بیرونی در کتاب «الملل و النحل» مینویسد: «در زمانهای گذشته دراین ماه یک روز به نام روز عید، ویژه زنان بوده و در این عید مردان به زنان بخشش مینمودند و هنوز این رسم در اصفهان و ری و دیگر شهرهای پَهله وجود دارد که به فارسی به آن مردگیران میگویند».

با آمدن اسلام و سروری «مقدس» مرد بر زن بر اساس سنت های دیرپای قبایل عرب، مردسالاری و زن ستیزی محض در ایران حاکم گشت و با وجود کوشش هایی که در دوران حکومت پهلوی ها برای زدودن این ناروایی تاریخی- اجتماعی انجام گرفت از آغاز حاکمیت نظام اسلامی به بدترین وضع احیای قوانین زن ستیزی نظام اسلامی، زنان ایرانی رسما بازگشتی به ١۴٠٠سال پیش داشته اند. امروز با وجود مبارزات قابل ستایش زنان ایرانی برای احقاق حقوق انسانی خود نه تنها هنوز قوانین قرون وسطایی اسلامی مانند «حق صیغه» که مقام زن را نه تنها عملا و رسما تا حد یک کالای قابل خرید و فروش کاهش داده است، بلکه بدان رسمیت قانونی داده شده و آشکارا اجرا میشود، ارتجاعیون حاکم نظام اسلامی میکوشند بنام «حمایت از خانواده» سنت ارتجاعی چند همسری را رسما در ایران رواج دهند. این رسم ضد انسانی متأسفانه در شرایط وخیم اقتصادی حاکم بر جامعه از سوی بسیاری از زنان فقیر و محروم تحمل و پذیرفته میشود و مایه توجیه حقوق اسلامی حتی از سوی برخی سازمان های اپوزیسیون نیز تأیید میشود.

هموطنان،
جبهه ملی ایران از بدو تاسیس، برابری حقوقی و قانونی زن و مرد را در اساسنامه خود اعلام داشته و هنوز نیز به آن پای بند میباشد. جبهه ملی ایران معتقد است که حقوق زن، حقوق بشر است و خواهان لغو قوانین زن ستیز بطور کلی و بویژه لغو حجاب اجباری به مثابه نماد خشن زور و تبعیض جنسیتی در ایران است. زنان آگاه ایران آزادی از قیود حجاب اسلامی را سرآغاز رهایی خود از زندان تمام قیود زن ستیزِ اجتماعی میدانند.
هموندانِ زن و مرد جبهه ملی ایران پشتیبانی از پیکار جنبش زنان ایران را جزو وظایف ملی خود بشمار می آورند و خود را همواره در این جنبش سهیم میدانند و ضمن شادباش روز جهانی زن به همه زنان ایران، اعلام میدارند که برای رسیدن به حقوق انسانی همه زنان ایران، همواره در کنار آنان استوار خواهند ماند.

پاینده ایران
زنده باد مبارزات زنان ایران برای احقاق انسانی و شهروندی خود

جبهه ملی ایران- اروپا- آمریکا

جمعه، ۱۵ اسفند ١٣٩٣ – ۶ مارس ٢٠١۵

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است