بیانبه همبستگی ملی جمهورخواهان ایران (همجا) درباره نمایش انتصابات مُضحک جمهوری اسلامی


برخورداری از حق انتخابات در جوامع بشری به مفهوم دخالت آزادانه، برابر و مستقل مردم برای انتخاب کردن و انتخاب شدن در اداره سرنوشت خویش است. در اثر اعمال این حق مردم، در راستای بالا بردن کیفیت کاربُردپذیرى برنامه‌ریزى‌های سیاسى اختیار اداره کردن جامعه را برای مدتی معین به نهاد یا نهادهای منتخب خود واگذار می کنند تا آن افراد از حقوق اساسی مردم در برنامه ریزی های اداره کشور دفاع کنند وحاکمیت ملت در جامعه برقرار شود.

واگذاری حق حاکمیت ملی در شرائطی ثمربخش است که آزادانه، برابر، عادلانه و مستقل باشد. در نظام جمهورى اسلامی از نظر ساختار و قوانین مستبدانه ولی فقیه واختیارات ضد حقوق ملی نهادهای مختلف رعایت اصل انتخابات آزاد و استقرارحاکمیت ملت امکان‌پذیر نیست.

زیرا در قانون اساسی وجود مقام ولی فقیه مطلقه که بر جان و مال و ناموس نظارت و دخالت میکند، جایگزین حاکمیت ملی مردم شده است و در همان قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی و با وجود مناسبات و قانونِ نظارت استصوابی و سیستم حاکمیت فقاهتی این آزادی و برابری از افراد، کنشگران و احزاب و تشکل های اجتماعی سلب شده است: بر اساس اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در این رژیم نه انتخاب‌شونده و انتخاب‌کننده، نمی تواند قوانینی را وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مندرج در قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نودوششم (٩۶) آمده برعهده شورای نگهبان است. در این سیستم باید نخست مسلمان بود بعد شهروند در غیر این صورت بر اساس ماده ۱۳ قانون اساسی در زمرۀ اقلیت قرار می‌گیرند، مانند: “زرتشتی، کلیمی و مسیحی” یا بدون هویت هستند. زیرا تنها اقلیت های دینی بر اساس همان ماده سیزده یعنى زرتشتی ها، کلیمی ها و مسیحی ها به رسمیت شناخته شده اند. سایر ادیان و دین‌ناباوران نه رسمیت دارند و نه مجازند موجودیت داشته باشند. این تبعیض های آشکار زیر پا گذاردن بی‌محابای حق حاکمیت ملت است.

وانگهی تجربیات گذشته به درستی و به شفافیت نشان میدهد که این رژیم اصلاح پذیر نیست، پس مردم آگاه نباید بیش از این در امید و آرزوی تحولات و اصلاحات از داخل رژیم جمهوری اسلامی باشند. نامزدهای اصلاح طلبان همچون ری‌شهری و دری نجف ابادی و… که نامزدهای مشترک هر دو جناح نظامند سابقه های قتل، جنایت، شکنجه تجاوز به حقوق بنیادی مردم را دارند، نامزد کردن این جنایتکاران توهینی به مردم، به درایت ملت ایران،حافظه تاریخی جامعه ایرانی و به مفهوم عدالت در فصای بین الملی است.

همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران ( همجا) کماکان شرایط انتخابات را نه آزاد، نه منصفانه و نه در شرائطی سالم برای رقابت سازنده میداند.

ما به هیچوجه این به اصطلاح انتخابات را به رسمیت نمی شناسیم. مشارکت در نمایش مُضحک جمهوری اسلامی که روز بروز دامنه آن بسته تر و محدودتر میشود را خلاف اصل عدالت خواهی، در تضاد با اصل انتخابات آزاد میدانیم.

ما دراین نمایش مضحک شرکت نمی کنیم، زیرا باور داریم که شرکت در انتخابات رسمیت دادن به قوانین ضد انسانی رژیم، توهین به شرافت انسانی و تجاوز به حق آزادی، برابری و استقلال مردم ایران است.

همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران ( همجا)

پنج شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴

Jeudi 25 Février 2016

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است