بیانیه ۱۳ نهاد مدافع حقوق بشر در پی اعدامهای مخفیانه زندانیان عرب


اعدامهای مخفیانه زندانیان عرب اهوازی را در ایران متوقف کنید

– نگرانیها از سرنوشت و وضعیت دو زندانی عرب اهوازی محکوم به اعدام که از روز ١۶ آذر١٣٩٢ از زندان کارون به مکان نامعلومی انتقال داده شده اند بیشتر شده‌ و با توضیحات ضد و نقیضی که‌ مقامات قضایی به خانواده آنان دادهاند که  حکم اعدام آنها اجرا شده، یا اینکه  آنها برای بازجویی های بیشتر به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شدهاند، باعث سردرگمی خانوادهها شده است.

هاشم شعبانی و هادی راشدی، هر دوساکن رامشیر (خلفیه)، معلم و از موسسین الحوار که یک سازمان غیردولتی فرهنگی (سال ٢٠١٠ تاسیس شده) هستند. آنها جزء گروه پنج نفرهای هستند که در شعبه‌ ٢ دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده بودند. سایر اعضای گروه محمدعلی عموری نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه هستند که همه  به اتهام محاربه با خدا، مفسد فی الارض و تبلیغ علیه‌ نظام و اقدام علیه‌ امنیت ملی به اعدام محکوم شدهاند. پیشتر پنج گزارشگر سازمان ملل متحد بطور علنی از دولت ایران خواسته بودند که اعدام این پنج فعال عرب اهوازی را متوقف کند.

در دو سال گذشته‌ حداقل دو بار احکام اعدام فعالان سیاسی و فرهنگی عرب در مکانهایی نامعلوم و بدون اطلاع وکلا و خانواده های قربانبان اجرا شده‌ است. در هر دو مورد اعدامها به صورت گروهی و مخفیانه انجام شده است.  پس از ماهها نگرانی از سرنوشت این زندانیان، مسئولان قضایی یا افراد نزدیک به آنها که تحت عنوان دلال و واسطه کار می کنند، خانواده های قربانیان را از وقوع اعدام مطلع کرده اند.

مقامات قضایی براساس قوانین ایران و به خصوص آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام‌، رجم‌، صلب‌، قطع یا نقص عضو، موظفند ۴٨ ساعت قبل از اجرای حکم اعدام، به وکیل فرد محکوم خبر دهند. همچنین فرد محکوم به اعدام حق دارد با اشخاصی که می خواهد، به عنوان آخرین ملاقات، دیدار کند. هیچیک از این قوانین، در مورد زندانیان عرب اهوازی اجرا نشده است.

عبدالرحمن حیدریان٬ عباس حیدریان، طاها حیدریان، على شریفى از اهالى منطقه ملاشیه اهواز در ٢٩ خرداد ١٣٩١ از زندان کارون منتقل و در مکانی نامعلوم اعدام شدند. باگذشت بیش از ١٨ ماه ازاعدام آنها تا کنون تنها به‌ یکی از خانواده‌ها خبر اعدام داده شده و هنوز محل دفن پیکرها به هیچیک از خانواده ها اطلاع داده نشده است.

چهار فعال عرب اهل شادگان (فلاحیه) به نامهای غازى عباسى، عبدالرضا امیر خنافره، عبد الامیر مجدمى، جاسم مقدم پناه نیز در ١٣ آبان ١٣٩٢ از زندان کارون به مکان نامعلومی انتقال داده شدند. باوجود شواهد قوى و حتى اعلام شفاهى مسئولان زندان مبنى بر اجراى حکم اعدام فعالان شهر شادگان(فلاحیه)، جمهورى اسلامى ایران و مقامات قضایى از تائید خبراجراى حکم آنها طفره رفته وبا بیان اظهارات ضد و نقیض از تحویل پیکرهای قربانیان یاد شده به خانواده ها خوددارى کرده اند.

ما نهادهای امضا کننده این بیانیە، بی خبری خانواده های قربانیان ازسرنوشت نزدیکانشان و عدم تحویل پیکر آنان و آزار و اذیت خانواده های زندانیان را محکوم می کنیم.  نقض حق آنها در دانستن حقیقت، منع مراسم تدفین و عزاداری مخالف تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، مندرج در مواد ٧ و ٩ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی است که ایران امضا نموده است.

ازهمە نهادهای بین المللی، مدافعین حقوق بشری و جامعه‌ جهانی می خواهیم کە برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به توقف اعدام های مخفیانه فعالان عرب اهوازی از هیچ اقدامی فروگذاری نکنند. ما همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست می کنیم تا با صدور قطعنامەای به اعدام های دسته جمعی و مخفیانه گروه‌های اتنیکی و اقلیتهای مذهبی که‌ در چند ماه‌‌ اخیر در ایران شدت گرفته‌ است، واکنش لازم نشان دهد.

سازمان حقوق بشر ایران
عدالت برای ایران
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
بنیاد عبدالرحمن برومند
گروه‌ حقوق بشر بلوچستان
جمعیت حقوق بشر کردستان ایران ژنو
کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران
سازمان اروپایی – احوازی حقوق بشر
سازمان حقوق بشر اهواز
مرکز حامیان حقوق بشر
انجمن حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران
عرصه سوم
اتحاد برای ایران

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است