به یاد زنان ، مردان و کودکان ارمنى که ١٠٠ سال پیش در ترکیه به جوخه هاى مرگ و آوارگى سپرده شدند: کاووس ارجمند


geocid-amani

داعشیان  ” دولت اسلامى عراق وشام( ISIS ) کشتار و آواره کردن ” ایزدى هاى کرد ” در عراق و کردهاى کوبانى در سوریه را از حکومت اسلامى  عثمانى ترکیه  در کشتار و آواره کردن “یک میلیون و ششسد هزار ” ارمنى در پایان جنگ اول جهانى در سال ١٩١۵ مسیحى الگو بردارى کردند .
پس از شکست حکومت اسلامى عثمانى از انگلستان و فرانسه در سال ١٩١۵ مسیحى و روى کار آمدن دولت ترکهاى جوان در ترکیه به رهبرى کمال پاشا و قدرت گرفتن پان ترکیست ها و پان تورانیست ها کشتار بزرگ و ریشه کن کردن مسیحیان ارمنى و آشورى در دستور کار دولت ترکیه قرار گرفت و گروه گروه ارامنه را از خانه و کاشانه خود با یورش هاى شبانه دستگیر مى کردند ، مردان را مى کشتند و زنان و کودکان را وأدار مى کردند پیاده و در بیابانها آواره  گردند و شوربختانه بیش از یک میلیون تن  از ارامنه در این کشتار میلیونى و آوارگى ها جان خود را از دست دادند و بى شمار انسانهاى بى گناه ارمنى خود را به کشورهاى لبنان ، سوریه و عراق  رسانید ند و گروهى نیز به آمریکا مهاجرت کردند .  هم در  کشتار ارامنه در ترکیه و هم در کشتار ایزدى هاى کرد در عراق  و کردهاى کوبانى در سوریه انگیزه یکسان بود ه است ، در ترکیه مسیحى بودن و غیر ترک بودن و در کشتار ایزدیان عراق کافر و گبرى و غیر عرب بودن و در منش آنها مسلمانان از گونه خودى از حق زندگى و زنده ماندن و آزادى  کامل برخوردار بودند و هستند  و دیگران ، رافضى ، گبر ، اسماعیلى ، باطنى ، زیدى ، مسیحى ، یهودى و زردشتى ، مزدکى ، مانوى ، مهرى ، ارمنى و آشورى و همگى از کأفران و یا به گفته خودشان از بدعت گذار ان هستند و باید از میان برداشته شوند ، مردانشان باید کشته شوند و یا به بردگى برده شوند ، زنانشان را باید مال خود کرد  ، دخترکانشان به اسارت برده شوند و پسر بچه ها را به سلک خودشان در آورده  تا با شستشوى مغزى از آنها سربازان از نوع  صدر اسلام ( انصار ) را آموزش داده و براى جنگ هاى جهادى با غیر مسلمانان از آنها بهره بگیرند ” بوکوحرام در آفریقا همین روش را برگزیده است ” داعشیان سورى به دهات مى روند و پسر بچه ها را با اسباب بازى ،  تفنگ مى فریبند و به اردوگاه هاى خود مى برند و با کلاس هاى فشرده قرآن و آموزش هاى سخت نظامى و تیر اندازى از آنها سربازان جهادى صدر اسلام را تربیت مى کنند.
 خواستگاه ترکمن هاى سلجوقى که حکومت عثمانى را در ترکیه بوجود آوردند از ترکستان در مرزهاى چین بوده است که به مرور زمان خود را به غرب رسانیده و در همسایگى دولت مسیحى ” بیزانس ” یا روم شرقى قرار گرفتند و به خشن  ترین مسلمانان تبدیل شدند و در نهایت دولت بیزانس را که یکى از مراکز مهم دانش و مسیحیت بود را در سال ١۴۵٣مسیحى  بوسیله سلطان محمد فاتح از پاى در آوردند و دروازه هاى پایتختش ” کونستانتینوس ” إستانبول کنونى  به روى نیروهاى ” ینى چرى سلطان محمد فاتح ” گشوده شد و هزاران نفر از مردم کونستانتینوس و کشیش ها و پاپ ها گردن زده شدند و در گرداگرد میدان مرکزى شهر سر هاى آنها به رسم داعشیان امروز آویخته گردید ( در کتاب معروف سقوط قسطنتنیه ) از  آن جنایت ها پرده برداشته شده است و پس از سقوط دولت بیزانس تمام سرزمین هاى زیر فرمان دولت بیزانس در شمال آفریقا و خاورمیانه در اختیار ترکان عثمانى قرار گرفت و ۶٠٠ سال در بخش هائى از اروپا ، خاورمیانه و شمال آفریقا حکومت اسلامى بر قرار نمودند . و همین روش نیز داعشیان در برابر ” ایزدیان کرد ” در عراق انجام دادند و در برابر دیدگان جهانیان جوانان را سر بریدند ، به زنان تجاوز کردند و کودکان پسر و دختر را نیز در بازار هاى برده فروشى فروختند و در هردو جنایت سازمان داده شده بوسیله مسلمانان بنیاد گراى ترک و اعراب مسلمان تندرو و با نام جهاد در برابر غیر مسلمانان صورت پذیرفت  . و همگى شاهدیم که در درازاى ١٠٠ سال بعنى پس از جنگ اول جهانى کشتار ارامنه و آشوری هاى مسیحى  ، جنگ جهانى دوم و کشتار و نسل کشى یهودیان ، کمونیست ها و کولى ها بوسیله هیتلر و در سا٢٠١۴ کشتار ایزدیان کرد در عراق بوسیله داعشیان عراق و سوریه هدف یکى بوده است . در کشتار مسیحیان ارمنى در ترکیه بیرون کردن ارامنه از سرزمین ها ى اجدادیشان ، کشتن مردان و با اسارت گرفتن زنان و کودکان و سراسرى کردن تسلط ترکان مسلمان بر ترکیه ، از بین بردن دیگر شهر وندان و بویژه مسیحیان ارمنى در دستور کار بوده است و در عراق و سوریه کشتن و آواره کردن مسیحیان ، کردها ، رافضى ها و دیگران و جالب آنکه در جنگ اول جهانى که به شکست حکومت عثمانى و متحدش آلمان انجامید ، هیتلر در جنگ دوم جهانى از روش ترکان عثمانى براى نسل کشى و آواره کردن یهودیان بهره جست و تو گوئى این بخشى از سرنوشت مردم جهان است که پس از هر چند دهه گرفتار جنایت کارانى گردند که براى بر ترى دینى ، نژادى و یا هردو ، دست به نسل کشى انسانهاى بى گناه بزنند و فرهنگها و کشورها را در نوردیده و آتش جنگهاى دینى و قومى را گسترده نمایند.
روز ٢۴ ماه آوریل امسال ١٠٠ سال از کشتار و نسل کشى هولناک ارامنه بوسیله پان ترکیست هاى مسلمان مى گذرد و هنوز دولتمردان ترکیه حاظر به پذیرش نسل کشى ارامنه در بین سالهاى ١٩١۵ تا ١٩٢٣،مسیحى نیستند  و هم اکنون نیز اردوغان و دولت مردانش در کنار دولت اسلامى داعش در بیرون راندن کردها و مسیحیان از سرزمین هاى اجدادیشان و کشتن و به اسارت بردن آنها قرار دارند و جهان آزاد نیز تماشا گر است.
برتمام آزادگان جهان است که نسل کشى ارامنه و کردهاى ایزدى و کوبانى را با هم و یک جا محکوم کنند چون در هردو نسل کشى و جنایت بر علیه بشریت اعراب شبه جزیره عربستان و ترکهاى عثمانى و با اتحاد یکدیگر از این روش هاى غیر انسانى بهره گرفته و مى گیرند.
من به نوبه خود و به نام یک انسان  سکولار دموکرات و شهروند جهانى جنایات برنامه ریزى شده و سیستماتیک و کشتار ارامنه بوسیله تر کان  مسلمان ترکیه در ١٠٠ سال پیش و کشتار کردهاى بى پناه ایزدى و شهروندان کرد کوبانى و یهودیان در جنگ جهانى دوم را یک جا محکوم مى کنم و از هر آزاد مرد و آزاد زنى این درخواست را دارم که در برابر تروریسم دولتى ترکیه و بنیاد گرائى حکومت شبه جزیره عربستان وهابى و فرزند مشروع آن ” داعش ” و داعشیان حکومت اسلامى ایران آرام و بى تفاوت نباشند و تمام جنایت هائى  را که بنام دین ،ایدئولوژى و نژاد پرستى انجام مى گردد محکوم کنند و با فریاد رسا خواستار یک جامعه جهانى دموکرات و سکولار گردند..
زنده باد آزادى  و حقوق شهروندى.
کاووس ارجمند شهر وند افتخارى شهر حماسه ها ( کوبانى)
ششم اردیبهشت از هزاره سوم هخامنشى
برابر با ٢۶ آوریل ٢٠١۵
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است