به مناسبت چهلمین روز درگذشت دکتر ناصر کاتوزیان


هموندان شورای مرکزی جبهه ملی ایران: هرمیداس باوند، کورش زعیم، حسین شاه حسینی،
هموندان سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران: علی حاج قاسمعلی، آرش رحمانی، سید حسین مجتهدی
به نام خداوند جان و خرد
چهلمین روز درگذشت استاد دکتر ناصر کاتوزیان
دو متفکر معاصر آلمان در حوزه فلسفه و علوم اجتماعی، دلف اشترنبرگر ویورگن هابرماس، قرائتی از ملی گرایی نوین را با عنوان “میهن گرایی مبتنی بر قانون اساسی” ارایه می دهند، که بر پایه ی تحلیلی ژرف از مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک کشور توسعه یافته است و مبانی نظری و روش مندانه علمی بر پایه ی تجربه های تاریخی، بستر ساز چنین قرائتی نو از ملی گرایی گردیده است.
در این قرائت، قانون اساسی و حقوق شهروندی باشندگان یک سرزمین جایگزین قوم محوری میگردد و ارزش هایی سیاسی چون مردمسالاری و آزادی اندیشه و بیان برای شهروندان فضایی از همبستگی و تلاش برای میهن پدید می آورد و در قانون گذاری به گونه ای برابر از طریق مجاری عادلانه و مردمسالارانه شهروندان می توانند مداخله نمایند و البته ارزش های بنیادینی نظیر مردمسالاری قابل تحدید و تهدید نمی گردد. این قانون اساسی می تواند مرجعی برای همگرایی شهروندان باشد، تا با پذیرش و درون سازی آن به گونه ای عاطفی ولی در چهار چوبی عقلانی منافع ملی خود را با پاسداشت حقوق بشر نگاه داشته، ارتقا نیز بخشند. چنین نگاهی حاکی از آن است، که اهمیت اجتماعی و تاریخی یک قانون اساسی تا چه پایه می تواند متعالی و برای یک کشور سرنوشت ساز باشد.
در تاریخ ایران نیز بی گمان یکی از مهم ترین و آزادی محور ترین پیش نویس های قانون اساسی، پیش نویسی است که توسط گروهی از فرهیختگان و نخبگان و آزادیخواهان این مرز و بوم از جمله استاد دکتر ناصر کاتوزیان نگاشته گردید. حقوقدان ملی گرای برجسته ای که در آستان چهلمین روز درگذشت او هستیم .
وی در سراسر عمر پر برکتش، پیوسته دغدغه عدالت، آزادی و استقرار قانونی مردمسالار برای ایران داشت و از همین روی رهرو راستین در نهضت ملی ایران و راه دکتر محمد مصدق به شمار می رفت. بیش از چهل کتاب و ده ها مقاله ارزنده و دانشورزانه این استاد، جز آن که وزنه ای علمی برای دانش حقوق در ایران است و حاکی از تسلط ایشان به حقوق اسلامی، حقوق غرب و فرهنگ ایران است، انتخاب مضمون ها حاکی از انگیزه های آزادی خواهانه ایشان نیز دارد. عدالت، آزادی اندیشه و بیان، حقوق مطبوعات و موضوع هایی از این زمره بیانگر آن است که این استاد فرهیخته و اخلاق گرا، برای نهادینه شدن فرهنگ حق-مدار و نه تکلیف-مدار برای شهروندان و باشندگان ایران زمین با انگیزه و اندیشه کوشیده است و هرچند نارواهایی دید اما میهن دوستی اش چنان بود، که اورا از کوشش برای کشور و ملتش باز نداشت. ضمن ابراز همدردی با خانواده ارجمند این استاد، برای ایشان شکیبایی و آرامش آرزو می کنیم و امید می ورزیم که راه و اندیشه این مرد بزرگ، که در وادی تعصب نغلتید و در عین کار علمی از کوشش اجتماعی پا واپس نکشید و آمیزه ای همگرا و بالیده از هویت ایرانی را بر بنیاد آگاهی های علمی و دینی عرضه داشت، پایا بماناد و ببالاد.
داوود هرمیداس باوند، کورش زعیم، حسین شاه حسینی، علی حاج قاسمعلی، آرش رحمانی، حسین مجتهدی.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است