به مناسبت سی و ششمین سالگرد انقلا ب و مسا ئلی که از جهات مختلف دولت روحانی با ان مواجه وازانجام وظایف اصلی دور ما نده، امریکه نگاهی به سوگند ریاست جمهوری دراین زمان ضروری مینماید : ضیاء مصباح


توجه به ابعاد مختلف مطرح در سوگندنامه‌ی ریاست جمهوری که طبق قانون اساسی بایستی همزمان با قبول این مسئولیت خطیر در مقابل کتاب آسمانی ادا شود و حقیقت این سوگند که مطلقاً، به اعتبار چگونگی آن و حرمت کتاب آسمانی ما، تشریفاتی نیست، با دقت خاص بازخوانی و مطرح میگردد ،تا این مهم‌ترین تعهدهمزمان با گذشت ۳۶ سال از انقلاب مورد دقت و تعمق کامل همه‌ی متولیان امر و دلسوزان ملک و ملت قرار گیرد …

من به عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که :
هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی را محو کنم و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را در حدود قانون تأمین سازم و عامه‌ی مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت دهم و تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی ایجاد کنم.
سوگند یاد می‌کنم که با طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، قسط و عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین کنم و یک اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه، رفع فقر، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های: تعذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه پی‌ریزی کنم.
تأمین حقوق همه جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را به عهده می‌گیرم و موظفم برای تأمین این اهداف همه‌ی امکانات دولت جمهوری اسلامی ایران را به کار برم.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق نداشته باشد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق نداشته باشد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام مترقی برخوردارند.
سوگند یاد می‌کنم زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی این انسان‌های برتر را ایجاد کنم و دولت را موظف سازم حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که: تفتیش عقاید ممنوع باشد و هیچ کس به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار نگیرد، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد باشند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی گردند.
بازرسی، ضبط و فاش کردن نامه‌ها، مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس و کنترل ارتباطات الکترونیکی (اینترنت) و … ممنوع باشد مگر آنکه قانون حکم کند.
سوگند یاد می‌کنم که حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و اصل برائت باشد و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح به مفهوم واقعی ثابت گردد.
متعهدم که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع باشد و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار تلقی گردد و متخلفین از این اصول را طبق قانون مجازات کنم.
متعهدم که هیچ کس دستگیر نشود مگر به حکم و ترتیبی که قانون مناسب زمان معین می‌کند، در صورت بازداشت، موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده‌ی مقدماتی به مراجع صالحه‌ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، از این اصول هر که تخلف کند طبق قانون مجازات خواهد شد.
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع خواهد بود و متخلف مجازات می‌شود.
متعهدم که ضمن کوشش در مسیر تعریف و توجه به جرم سیاسی، سعی کنم که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی باشد و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد.
من به عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که دولت را مکلف سازم :طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی را به صورت بیمه و حمایت‌های مالی برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه‌ فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده‌ی ایرانی بداند و با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، زمینه‌ی اجرای آن را فراهم کند.
من سوگند یاد می‌کنم که امکانات را برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار را در اختیار همه‌ی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هرراه مشروع دیگر تأمین کنم.
متعهدم اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابطی استوار سازم که نه به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.
من متعهدم برنامه اقتصادی کشور را به صورتی تنظیم کنم که در آن شکل، محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی، اجتماعی و شرکت در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.
من متعهدم این اعتقاد را تحقق بخشم که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت می‌تواند این حق خداداد را از طریق اصولی که در قانون اساسی آمده است اعمال
کند …….
نظارت بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همان‌طور که آمد و با تشریحی که صورت گرفت بعد از ادای سوگند بر عهده‌ی مقام ریاست جمهوری است …….
بدون تردید چگونگی عملکرد دولت تحت هر شرایطی، بالاخص در شرایط بسیار حساس و قابل بحث امروز مورد دقت و توجه ملت شریف و صبور ایران به عنوان متولیان امر و ولی نعمتان حکومت از هر لحاظ قرار گرفته و در تاریخ ثبت خواهد شد.
امید اینکه دولت یازدهم بعد از حدود ۲۰ ماه تکیه بر مسند،با همکاری ایرا نیان معتقد به حفظ منا فع ملی ،با غلبه بر مشکلات ودخا لت ها بتواند سربلند و موفق در انجام رسالت و پیمان خود بما ند.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است